Ehizari buruzko arautegia

2/2011 Legea, martxoaren 17koa, Ehizarena.

8/2004 Foru Araua, ekainaren 14koa, Arabako Lurralde Historikoko ehizari buruzkoa.

134/2017 Foru Agindua, apirilaren 7koa, arautzen dituena aparteko neurriak ehiza espezieak kontrolatzeko Arabako lurralde historikoan.

225/2020 Foru Agindua, uztailaren 13koa, ezartzen duena, Arabako Lurralde Historikoko ehiza modalitateak arautzen dituen araudi orokorra ezartzen duena.

267/2022 Foru Agindua, uztailaren 21ekoa, zeinak Arabako Lurralde Historikoan ehiza jardueraren araudi espezifikoa ezartzen duena 2022-2023 denboraldirako.

Arrantzari buruzko arautegia

119/2022 Foru Agindua, martxoaren 11koa, zeinak Arabako Lurralde Historikoan 2022-2023 denboraldian ibaietako arrantzaren aprobetxamendua arautuko duen araudia onestea.