Ehizari buruzko arautegia

2/2011 Legea, martxoaren 17koa, Ehizarena.

8/2004 Foru Araua, ekainaren 14koa, Arabako Lurralde Historikoko ehizari buruzkoa.

134/2017 Foru Agindua, apirilaren 7koa, arautzen dituena aparteko neurriak ehiza espezieak kontrolatzeko Arabako lurralde historikoan.

306/2019 Foru Agindua, uztailaren 5ekoa, ezartzen dituena Arabako Lurralde Historikoko ehizaren baldintza orokorrak, zenbait espezie ehizatzeko baldintza espezifikoak, eta 2019-2020 ehiza denboraldirako baimendutako aldiak.

Arrantzari buruzko arautegia

84/2020 Foru agindua, martxoaren 2koa, arautzen duena arrantza kontinentalaren aprobetxamendua Arabako Lurralde Historikoan 2020-2021 denboraldian.

107/2019 Foru Agindua, martxoaren 7koa, arautzen duena ibaietako arrantzaren aprobetxamendua Arabako Lurralde Historikoan 2019-2020 denboraldian.