Ehizari buruzko arautegia

2/2011 Legea, martxoaren 17koa, Ehizarena.

8/2004 Foru Araua, ekainaren 14koa, Arabako Lurralde Historikoko ehizari buruzkoa.

134/2017 Foru Agindua, apirilaren 7koa, arautzen dituena aparteko neurriak ehiza espezieak kontrolatzeko Arabako lurralde historikoan.

225/2020 Foru Agindua, uztailaren 13koa, ezartzen duena, Arabako Lurralde Historikoko ehiza modalitateak arautzen dituen araudi orokorra ezartzen duena.

33/2023 Foru Agindua, uztailaren 28koa, zeinak Arabako Lurralde Historikoan ehiza jardueraren araudi espezifikoa ezartzen duena 2023-2024 denboraldirako.

Arrantzari buruzko arautegia

88/2023 Foru Agindua, martxoaren 3koa, zeinak Arabako Lurralde Historikoan 2023-2024 denboraldian arrantza kontinentalaren aprobetxamendua arautuko duen araudia onestea.