Artxiboko eta Dokumentuak Kudeatzeko Zerbitzuaren hobekuntzan parte hartzea

Zure iritzia

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Araudiak xedatutakoari jarraituz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiak tratatuko dituela eta “T27 Artxiboko eta Dokumentuak Kudeatzeko Zerbitzuko erabiltzaileak” tratamenduetan erantsiko direla, helburu honekin: Pertsona erabiltzaileen sarbidea kudeatzea Artxiboko eta Dokumentuak Kudeatzeko Zerbitzuari loturiko zerbitzuetara eta jardueretara.

Bermatzen dugu datuak isilpean gordeko direla, eta ez zaizkiola jakinaraziko beste inori, legez ezarritako kasuez kanpo. 

Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabiltzea, zeinak DBEOk aitortzen baititu, eta, horretarako, Egoitza Elektronikoaz baliatu ahalko zara www.araba.eus atarian edo Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren bulegora jo ahalko duzu (Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz –Araba).

Argibide gehiago: https://web.araba.eus/eu/tratamenduen-lege-ohar-hedatua