Egin zure izapidea

Oinarrizko babeseko ondasun kulturaletarako eta bestelakoetarako udal lizentzia eskuratu aurreko txostena eskatzea.

Babes bereziko eta ertaineko ondasun higiezinetan esku hartzeko udal lizentzia eskuratu aurreko nahitaezko baimena eskatzea (6/2019 Legearen 46.1 art.).

Babeserako Dekretuaren ondoren onetsitako planeamendua duten monumentu multzoetako ondasun kulturaletan esku hartzeko udal lizentziak jakinaraztea (6/2019 Legearen 46.2 art.).

Balio kulturala duten ondasun higiezinei buruzko kontsultak eta txostenak. 

Lehiaketa bidez ematea, 2018ko ekitaldirako, elementu txikiak onik zaintzeko eta/edo zaharberritzeko xedez Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko Konderriko toki erakundeek sustatutako esku hartzeak bultzatzeko dirulaguntzak.

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko Konterriko entitateek sustatutako ermitak kontserbatzeko edo/eta zaharberritzeko diru laguntzak ematea, betiere lehia erregimenaren arabera.