Egin zure izapidea

Oinarrizko babeseko ondasun kulturaletarako eta bestelakoetarako udal lizentzia eskuratu aurreko txostena eskatzea.

Babes bereziko eta ertaineko ondasun higiezinen gaineko jarduketetarako udal lizentzia eman aurretik eman beharreko nahitaezko baimena. Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 46.1 artikulua).

Babeserako Dekretuaren ondoren onetsitako planeamendua duten monumentu multzoetako ondasun kulturaletan esku hartzeko udal lizentziak jakinaraztea (6/2019 Legearen 46.2 art.).

Balio kulturala duten ondasun higiezinei buruzko kontsultak eta txostenak. 

Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan (babes bereziko eta ertaineko ondasunak) izena eman duten ondasun kulturaletan egindako esku hartzeak egiaztatzea eta erregistratzea, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 35.2 artikuluaren arabera.

 

Babestutako edo katalogatutako eraikinen ikuskapen teknikoaren emaitza jakinaraztea (117/2018 Dekretuaren 15. artikulua, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa erregulatzen duena).

 

Planen eta proiektuen hirigintza/ingurumen izapideetarako txostena

Arabako Historikoko eta Trebiñuko enklabeko toki erakundeek 2024ko ekitaldian sustatutako kultura ondasun higigarriak eta higiezinak kontserbatu eta zaharberritzeko dirulaguntzak ematea, lehia erregimenaren arabera.

 

Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklablean PARTIKULARREK sustatutako kultura ondare higiezina kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak ematea, lehia erregimenaren arabera

 

Izapidetu