Egin zure izapidea

Oinarrizko babeseko ondasun kulturaletarako eta bestelakoetarako udal lizentzia eskuratu aurreko txostena eskatzea.

Babes bereziko eta ertaineko ondasun higiezinetan esku hartzeko udal lizentzia eskuratu aurreko nahitaezko baimena eskatzea (6/2019 Legearen 46.1 art.).

Babeserako Dekretuaren ondoren onetsitako planeamendua duten monumentu multzoetako ondasun kulturaletan esku hartzeko udal lizentziak jakinaraztea (6/2019 Legearen 46.2 art.).

Balio kulturala duten ondasun higiezinei buruzko kontsultak eta txostenak. 

Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroan (babes bereziko eta ertaineko ondasunak) izena eman duten ondasun kulturaletan egindako esku hartzeak egiaztatzea eta erregistratzea, maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 35.2 artikuluaren arabera, Euskal Kultura Ondarearena.

 

Babestutako edo katalogatutako eraikinen ikuskapen teknikoaren emaitza jakinaraztea (241/2012 Dekretuaren 15. artikulua, azaroaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa erregulatzen duena).

 

Planen eta proiektuen hirigintza/ingurumen txostenen izapidetzea

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko Enklabeko entitateek sustatutako elementu txikiak kontserbatzeko edo/eta zaharberritzeko diru laguntzak ematea, lehia erregimenaren arabera.

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko Enklabeko entitateek sustatutako ermitak kontserbatzeko edo/eta zaharberritzeko diru laguntzak ematea, lehia erregimenaren arabera.

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko Enklabeko entitateek sustatutako eraikinak kontserbatzeko edo/eta zaharberritzeko diru laguntzak ematea, lehia erregimenaren arabera.