Gure zerbitzuaren eginkizunak

  • Kontserbazio eta zaharberritze lanak egiten ditugu hauexen kultura higiezinetan: AFA; eliza katolikoa, Gasteizko Gotzaindegiarekin hitzarmenak sinatuta, eta Trebiñuko Enklabea, Burgosko Diputazio Probintzialaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko esparru akordioaren bidez.

  • Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko ondarearen kontserbazioa eta zaharberritzea sustatzen dugu, toki erakundeentzako laguntza deialdiak eginda ondasun historiko-arkitektonikoak zaharberritzeko (eraikinak, ermitak eta elementu txikiak), edo dirulaguntza izendunak emanda Santa Maria Katedrala Fundazioari, Gatz Harana Fundazioari eta Añanako Kuadrillari Micaela Portilla ikastetxea funtzionarazteko, bai eta beste batzuei ere akordio eta hitzarmenen ondorioz.

  • Aholkularitza teknikoa ematen dugu eta nahitaezko txostenak egiten ditugu, Arabako ondare historiko-arkitektonikoa kontserbatu eta zaharberritzeko.

  • Gure ondare historiko-arkitektonikoaren ikerketa eta katalogazioa sustatzen dugu.

  • Arabako ondarearen zabalkundean eta profesionalen prestakuntzan lan egiten dugu, kontserbazio eta zaharberrikuntzako jardunbide egokiak aplikatzeko, argitalpenen bidez eta jada eginda dauden lan eta ikerketen aurkezpen eta bisiten bidez.

  • Erakundeekin eta beste organismo batzuekin aritzen gara lankidetzan, itunak ezartzeko zerbitzuaren xedeak sustatu nahian (Arabako udalak, gainerako foru aldundiak eta diputazio probintzialak, Kultura Ondare Higiezinaren Aholku Batzordea, Micaela Portilla ikastetxea, Gatz Harana eta Santa Maria Katedrala fundazioak, Iruña Veleiako zuzendaritza planaren jarraipenerako batzorde teknikoa, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala…).

Nori ematen dizkiogu zerbitzu horiek?

Batzar Nagusiak

Udalak

Kuadrillak

AFAren beste departamentu batzuk 

 

Eusko Jaurlaritza:

Kultura Ondarearen Zentroa

Lurralde Antolamendua

Ingurumena 

Santa Maria Katedralaren Fundazioa

Gatz Haranaren Fundazioa

Micaela Portilla Eskola-Tailerra

Beste erakunde publiko batzuk

Arkitektura-zaharberrikuntzaren profesionalak

Enpresak eta autonomoak

Unibertsitateak eta laborategiak

Ikertzaileak