Gure zerbitzuaren eginkizunak

  • Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko ondarearen kontserbazioa eta zaharberritzea sustatzen dugu, toki erakundeentzako eta partikularrentzako laguntza deialdiak eginda ondasun historiko-arkitektonikoak zaharberritzeko.

  • Nahitaezko txostenak egiten ditugu Arabako ondare historiko-arkitektonikoa behar bezala kontserbatu eta zaharberritzeko, Euskal Kultura Ondarearen 6/2019 Legeak emandako eskumenak betez.

  • Lankidetzan aritzen gara erakundeekin eta beste organismo batzuekin, dirulaguntzak emanez Santa Maria Katedrala Fundazioari, Gatz Harana Fundazioari eta Añanako Kuadrillari Micaela Portilla Eskolaren funtzionamendurako, bai eta Eliza Katolikoarekin eta Burgosko Diputazio Probintzialarekin ere, hitzarmenen eta akordioen bidez.

  • Arabako Foru Aldundiaren kultura ondasun higiezinak kontserbatu eta zaharberritzen ditugu.

  • Aholkularitza teknikoa eskaintzen dugu.

  • Gure ondare historiko-arkitektonikoaren ikerketa eta katalogazioa sustatzen dugu.

  • Arabako ondarearen zabalkundean eta profesionalen prestakuntzan lan egiten dugu, kontserbazio eta zaharberrikuntzako jardunbide egokiak aplikatzeko, argitalpenen bidez eta jada eginda dauden lan eta ikerketen aurkezpen eta bisiten bidez.

  • Helburu horiek sustatzeko aliantzak ezartzen laguntzen dugu udalekin, gainerako aldundiekin eta Eusko Jaurlaritzarekin, bai eta ondare historikoaren defentsarekin lotutako elkarte eta elkargo profesionalekin ere.

Nori ematen dizkiogu zerbitzu horiek?

Batzar Nagusiak

Udalak

Kuadrillak

AFAren beste departamentu batzuk 

 

Eusko Jaurlaritza:

Kultura Ondarearen Zentroa

Lurralde Antolamendua

Ingurumena 

Santa Maria Katedralaren Fundazioa

Gatz Haranaren Fundazioa

Micaela Portilla Eskola-Tailerra

Beste erakunde publiko batzuk

Arkitektura-zaharberrikuntzaren profesionalak

Enpresak eta autonomoak

Unibertsitateak eta laborategiak

Ikertzaileak