Arabako Probintzia-Artxibo Historikoaren funtsak 

 

Arabako Probintzia-Artxibo Historikoaren dokumentu-funtsen taldeak, notarioek eta Estatuko Administrazioak Araban ekoiztutako dokumentazioa biltzen dute, bitarteko artxibo fasean eta artxibo historikoan. 

Nabarmendutako informazioa

Arabako Probintzia Artxibo Historikoa sortu baino askoz lehenago, Arabak jada aurre egin zion notario jatorriko dokumentazioa leku egokian zaintzeko premiari. 1849an, krisi ekonomiko baten ondorioz, Gasteizen notariotza kopurua nabarmen murriztu ondoren, desagertutako eskribauen notario protokoloen kontserbazioaren arazoa planteatu zen. Gasteizko Lehen Auzialdiko epaile Jose Jorge de Goyak behin-behinean konpondu zuen arazoa, inbentariatuta zegoen dokumentazioa Udal Artxiboan gordailutuz, epaitegiarekin partekatzen baitzituen instalazioak.

1862ko maiatzaren 28ko Notariotzaren Lege Nagusiak ezarri zuen lurralde auzitegien herriburuetan notariotza protokoloen artxibo historikoak sortzea. Aldi berean, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko aldundiek beren protokoloak gordailutu eta zaintzeko probintzia artxiboak sortzea proposatu zuten. Proposamen hori 1869ko urtarrilaren 8ko Dekretuan jaso zen, non barruti judizialetako herriburuetan protokoloen artxiboak sortzea proposatu baitzen.

Hala, Notario Artxibo Nagusia sortu zen Gasteizen, eta haren buru notario artxibozain bat izendatu zen, eta kokaleku izan zuen eraikin bat Bigarren Hezkuntzako Institutuarekin, Probintzia Auzitegiarekin, Lehen Auzialdiko Epaitegiarekin eta Zientzia eta Literatur Ateneoarekin partekatua. Gaur egun, eraikin hori Eusko Legebiltzarraren egoitza da.

Patronatua

Lurraldeko Protokoloen eta Historikoen Artxibo Historikoen Araubide eta Izendapenari buruzko 1931ko azaroaren 12ko Dekretuaren ondoren, Artxiboaren Patronatuaren Batzordea eratu zen (1932ko martxoaren 3a), eta, horren ondorioz, formalki sortu zen Arabako Probintzia Artxibo Historikoa, ehun urte baino gehiagoko notario protokoloak kontserbatzeko eta zabaltzeko. Hala ere, hamarkadako ezegonkortasun politikoak eta Espainiako Gerra Zibila lehertu izanak eragotzi egin zuten hura instalatzeko lokal egoki bat lortzea, eta notario protokoloek pilatuta amaitu zuten Gasteizko Adingabeen Tutoretza Auzitegiko hainbat salatan, eta horrek kalte handia eragin zuen dokumentazioan.

1941ean, Artxibo eta Liburutegien zuzendari nagusiaren aginduz, Antonio Mañueco Francos jauna izendatu zen Ogasun Ordezkaritzako eta Gasteizko Liburutegi Publikoko Artxiboaren buru, "Arabako Probintzia Artxibo Historikoa era zezan". Hurrengo urtean, notario protokoloak "Ramiro de Maeztu" erdi mailako irakaskuntza institutuaren egoitzara eraman zituzten berriro. Harrezkero, eta tokiko historia aztertzeko agiri funts horiek gero eta interes handiagoa sortzen zutenez, Arabako Foru Aldundiak hainbat ekimen sustatu zituen haiei toki egoki bat emateko.

1947an, Artxiboaren Patronatu berria eratu zen, Foru Aldundiko lehendakaria buru zela, eta idazkaria Arabako Probintzia Artxibo Historikoaren zuzendaria izan zen: Hezkuntza Ministerioak ezarritako arauen arabera funtzionatzen jarraitu zuen Artxiboak, Artxibo eta Liburutegien Zuzendaritza Nagusiaren mende. Data hori Artxiboa, orain ezagutzen dugun moduan, hau da, dokumentuak kontserbatzeaz, antolatzeaz eta hedatzeaz arduratzen den erakundea, benetan sortzearen datatzat jo daiteke.

Hazkundea

XX. mendeko hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko hamarkadetako kultura etxeak sortzeko politikaren eta Ramiro de Maeztu Institutuaren lokaletan lekurik ez izatearen ondorioz, Arabako Probintzia Artxibo Historikoa Gasteizko Florida pasealekuko Kultura Etxe sortu berrira lekualdatu zen, 1976an: eraikin enblematiko bat zen lurraldearentzat, eta han instalazioak partekatu zituen Liburutegi Publiko Probintzialarekin.

Urte horretatik aurrera, APAH Estatuko Administrazio Periferikoaren bitarteko artxibo funtzioak egiten has zitekeen, maiatzaren 8ko 914/1969 Dekretuak ezartzen zuenaren arabera. 1978tik aurrera, agiri funtsak sartzen hasi ziren, eta horrek berriro ere erakutsi zuen dokumentazioa instalatzeko lekurik ez zegoela eta Artxiboaren helburura (dokumentu ondarea biltzea, kontserbatzea, deskribatzea eta zabaltzea) egokitutako oin berriko eraikin bat eraiki behar zela. 2004az geroztik, Arabako Probintzia Artxibo Historikoak oin berriko eraikin moderno bat du Gasteizko unibertsitate barrutian. Haren ezaugarriengatik, Euskal Autonomia Erkidegoko artxibo zentrorik modernoena eta edukiera handienekoa da gaur egun. Euskal Autonomia Erkidegoaren kudeaketaren transferentzia. 2011ko uztaila. Arabako Probintzia Artxibo Historikoaren eraikina. Arabako notario protokoloak, zeinak Probintzia Artxibo Historiko honen ernamuina baitira, lau egoitza hauetan gordailutu dira, hurrenez hurren, 1849an egin zuten hasierako bileratik 1947an Artxiboa benetan sortu zen arte: Gasteizko Udal Artxiboa, Bigarren Hezkuntzako Institutua, Adingabeen Tutoretza Auzitegia eta, berriro ere, Institutua (gaur egun Eusko Legebiltzarraren egoitza den eraikina). Aipatu beharrik ere ez dago lekualdaketa horiek kalte larriak eragin zizkiotela agirien integritateari. Lokalek ez zituzten baldintza egokiak betetzen haiek zaintzeko, eta, kasu askotan, beste erakunde batzuetako agiri funtsekin nahastu ziren, zeinekin lokala partekatzen baitzuten.

Hirurogeiko hamarkadan, Gasteizko Kultura Etxera lekualdatu, eta han egon zen harik eta 2004ko maiatzaren 6an inauguratutako egungo eraikinera behin betiko aldatu arte. Eraikin berria da, eta unibertsitate-campusaren barrutitik gertu dago, Zumakadi ibilbidean, ospitale militar zaharra zegoen lekuan.

2011n, Arabako Probintzia-Artxibo Historikoaren kudeaketa Eusko Jaurlaritzari transferitu zen ekainaren 24ko 897/2011 Dekretuaren bidez. Eusko Jaurlaritzak, halaber, ekainaren 12ko 87/2018 Dekretuaren bidez transferitu zion kudeaketa hori Arabako Foru Aldundiari. Artxiboaren eraikina eta instalazioak, funtsak eta dokumentu-bildumak Estatuaren titulartasunekoak izaten jarraitzen dute.

2019ko abuztuan, Arabako Foru Aldundiak bere Agiritegi Zerbitzuko herritarren arreta presentziala Zumakadi ibilbideko egoitza horretara eraman zuen, eta orduz geroztik puntu bakar batean bildu da bi artxiboen funts historikoen kontsulta.

Zumakadi ibilbideko eraikinak 3318 m2-ko azalera du, bost solairutan banatuta. Sotoan zamalanetarako kaia, desinfektatzeko eta fumigatzeko gela, lanerako lokalak eta biltegi eta ekipamendurako beste lokal batzuk daude Behe solairuan, ekitaldi aretoa, agiriak zaharberritzeko eta erreproduzitzeko tailerrak, zenbait lan gela eta agiri berezietarako gordailua daude. Hurrengo bi solairuetan, gehienbat agiri biltegiak daude, eta azaleraren bi heren hartzen dituzte. Gainerakoa, multimedia areto batera, batzar gelara eta zentroaren zuzendaritzarako eta administraziorako bulegoetara bideratzen da; azkenik, hirugarren solairuan, ikertzaileen gela, Artxiboko liburutegi osagarria eta teknikarien lan bulegoak daude.

Artxiboak ekipamendu modernoa du, eta berez dauzkan eginkizunak betetzeko nahikoa leku du: dokumentazioa bildu, kontserbatu eta zerbitzatzea, bai eta Arabako agiri ondarearen zabalkundea sustatzea ere.

Arabako Probintzia Artxibo Historikoak Estatuko Administrazioko organoek Araban ekoiztutako agiriak jasotzen ditu, bai eta erregistroetako eta notariotzetako ehun urte baino gehiagoko dokumentazioa ere, eta funts pribatuak eta agiri bildumak ere sar daitezke, erosita, dohaintzan emanda edo gordailututa.

Agiri funtsak eta bildumak

Probintzia artxibo historikoen jatorria 1931ko azaroaren 12ko Dekretua da, zeinaren bidez ezartzen baita ehun urtetik gorako notario protokoloak artxibo horietan bildu behar direla. 

APAHren dokumentazio gehiena Araban emandako notario protokoloen funtsak osatzen du. Gaur egun, hamahiru mila protokolo baino gehiago ditu, 1502ra arte egiten du atzera, eta urtero handitzen da ehun urteko protokolo berriekin. 

Hasierako funts horretatik eta geroagoko beste transferentzia batzuetatik, notariotza dokumentazioarekin nahastuta iritsi zen beste dokumentazio bat bananduz joan zen. Haien antolaketari esker hauexek identifikatu ahal izan ziren:

 • Ocio-Salazar sendiaren artxiboa: Arabako familia kaparea da, aberastutako mertzedeekin nobletua, eta Aro Modernoko leinu handiekin bat egingo duena. Funts hori Francisco Salazar Laudioko eskribau jaunak gorde zuen (1853-1897).

 • Udal epaitegietatik etorritako dokumentazioa, zeinak jasotzen baitu hiribildu eta hirietan alkate arruntek "ez ermandadearen" kasuetarako erabiltzen zuten jurisdikzio arruntaren erabilera, eta zeinen epaiak Valladolideko Kantzilergora igortzen baitziren apelatzeko.

 • Odol garbitasunaren espedienteak, garrantzi handikoak noblea izatea frogatzeko; Alfontso XI.ak 1332an eman zizkien jaiotzez arabar ziren guztiei.

 • Kantabriako barrutiko Errege Errenten Eskribau Nagusiaren funtsa, zeinaren jatorria baitago Gasteizko zenbakiko eskribau gisa eta errenta errealen eskribau gisa aldi berean jarduten zuten eskribauetan.

 • Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko lehendakari eta idazkarien korrespondentzia 1770etik 1792ra

 • Gasteizko Oñatiko Unibertsitatearen funtsa: Rodrigo Mercado Zuazolak sortu zuen 1515ean, eta Gasteizera eraman zuten 1834an.

 • Gasteizko Literatura Unibertsitatearen funtsa, hiri horretako udalak 1868ko Irakaskuntza Libreko Legearen babesean sortua.

APAHren hasierako muinari Hipoteken Erregistroaren funtsa gehitu zitzaion 1949an. Erakunde hori jatorriz Karlos III.ak sortu zuen ondasun higiezinen transakzioak eta errentamenduak erregistratzeko, eta 1862an egungo jabetza erregistroetan bihurtu zen.

1976ra arte, Artxiboa Kultura Etxera lekualdatu zenean, ezin izan zen agiri funts berririk sartu, nahiz eta 914/1969 Dekretuak probintziako artxibo historikoak Administrazio Zentralaren bitarteko artxibo bihurtu zituen, eta, beraz, Administrazio periferikoaren organismoek sortutako dokumentazio guztia biltzeko eskumena zeukaten.

 • INEren eta Ogasunaren lurralde ordezkaritzetako dokumentazioa, zeinak desamortizazioari buruzko dokumentazio garrantzitsua jasotzen baitzuen.

 • Desagertutako erakunde frankisten beste funts batzuk: sindikatu bertikalak (AISS), Radio Álava (Mugimendu Nazionaleko irrati sarekoa), Familiaren Probintzia Ordezkaritza eta Emakumeen Atala.

 • 1993an, aldizkako transferentziak hasi ziren, eta Kultura, Herri Lan eta Nekazaritzako lurralde ordezkaritzen agiri funtsak sartu ziren; hiru urte geroago, Gobernuaren Arabako Ordezkaritzarenak, Zerbitzu Juridikoenak eta Babes Zibilarenak gehitu ziren.

APAHren funtsak handitu egin dira; halaber, Estatuko Artxiboen Zuzendariordetza Nagusiak funts pribatu batzuk erosi dituelako, hala nola Gámiz familia arabarraren artxiboa (1451-1870); hona hemen zer dagoen han: Fernando I.a erromatarren, Hungariako eta Bohemiako erregeak Espainiako enbaxadore Alonso Gámiz jaunari bidaliriko gutuna, edo Euskal Herriko posta txartelen bilduma bat erosi izana.

Azkenik, 1997an, dohaintza bidez, Mariano Belestáren funts pribatua sartu zen. Hura jeneral isabeldarra zen eta Fausta Elío gasteiztarrarekin ezkondu zen, Elío jeneral karlistaren ilobarekin. Funtsa osatzen da Gasteizko Elizbarrutiko Apaiztegiko Liburutegian gordailututako dokumentazioarekin.

Funts desagertuak

Arestian aipatu den bezala, Artxiboa behar bezala gaitutako lokal batean berandu kokatu izanak eta plantillako langilerik ez izanak izugarri baldintzatu zuen dokumentazioa denboran zehar biltzea: egoera hori larriagotu egin zen, gainera, Gerra Zibila hasi zelako eta agiri ondarea babesteko interes orokorrik ez zegoelako. Horren guztiaren ondorioz, Arabako historiarako garrantzitsuak ziren agiri funts batzuk desagertu ziren:

 • Guardiako notario protokoloen edo Hipoteken Erregistro Liburuen zati bat, biak ere kartzela publikoan gordailutuak, Gerra Zibilean sugarren bazka bihurtu zirenak.

 • Erriberagoitiko notario protokoloen zati handi bat zabortegira bota zen, udaletxea eraberritzeko lanetan.

 • Probintzia auzitegiaren dokumentazioa, zeina 40ko hamarkadan paper baliaezin gisa saldu baitzen: harekin batera, Arabako foru diputatuaren jurisdikzio eginkizunaren lekukotza ere desagertu zen.

 • Gobernu Zibilaren eta Mugimenduaren lurralde ordezkaritzen dokumentazioaren zati handi bat.

Horrek ekarri du, praktikan, ia erabat desagertzea Estatuko Administrazioak XIX. mendean eta XX. mendearen lehen bi herenetan Araban sortutako dokumentazioa.

Bibliografia

 • Archivo Histórico Provincial de Álava, Hezkuntza eta Kultura Ministerioa, 2000.

 • Archivo Histórico Provincial de Álava, 1º reed [Madril]: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Liburuaren, Artxiboen eta Liburutegien Zuzendaritza Nagusia. Estatuko Artxiboen Zuzendariordetza Nagusia, [2003]

 • IBAÑEZ MONTOYA, Carlos, «La documentación notarial alavesa (1450-1550)», in VV. AA., Álava (1450-1550): agiri funtsak, Gasteiz.

 • DÁVILA OLIVEDA, Alfonso, «La acción de las Juntas Generales Alavesas reflejadas en los Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Álava», Ponentziak eta komunikazio libreak, informazio historikoko sistemei buruzko nazioarteko biltzarrean, 1997ko azaroaren 6a, 7a eta 8a, Gasteiz.

 • MARTÍN SÁNCHEZ, Gerardo: “La sección de protocolos de los archivos históricos y su importancia para el estudio del arte: el caso de Álava”. In Décimo Congreso de Estudios Vascos: Archivos, bibliotecas, museos. Iruñea: Sociedad de Estudios Vascos, 1987, 527-531 or.

 • PORRES, Rosario: “El Archivo de Protocolos de Álava” In Aproximación metodológica a los protocolos de Álava (Edad Moderna)/dirección Rosario Porres. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1996, 23-26 or.

 •  “El Archivo Histórico Provincial de Alava”. In Álava (1450-1550). Fuentes Documentales = Araba (1450-1550 Agiri-Iturriak / Pilar Aróstegui Santiago, Alberto González de Langarica Ruiz de Gauna, Carlos Ibáñez Montoya, Felipe Pozuelo Rodríguez, Estrella Rojo Tudela, Mº del Camino Urdiain Martínez, Juan Vidal-Abarca López- [s.l:s.e:s.f] p.157-171