Europako laguntzak

Ongi etorri Lurralde Orekaren Saileko Europako funtsei dagokien informazio-zerbitzura.

Atal honetan, Arabako toki-erakundeentzako laguntzei buruzko informazioa kontsulta daiteke, Next Generation EU, Estatuko errekuperazio eta erresilientzia Plana eta Euskadi Next programaren esparruan.

 

LAGUNTZA  INFORMAZIOA  EPEA

Toki-erakundeentzako laguntzak, eraldaketa digitalerako eta modernizaziorako

  •  

https://next.eudel.eus/pdf/es/Ficha45_Transformacion%20digital.pdf

Aurkezpen amaiera data: 2022/12/15

BIODIVERSIDAD FUNDAZIOA - Espainiako hirien birnaturalizazioa eta erresilientzia sustatzeko 2022ko jarduerak

Ficha_v2 (eudel.eus)

https://boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-B-2022-32084.pdf

 

2022/12/15era arte

Uraren hiri-zikloa digitalizatzeko proiektu berezien deialdia Informazio gehiago (Argitaratzeke: irailerako aurreikusita dago)
Lurralde-eraldaketarako eta despopulazioaren aurkako borrokarako proiektu berritzaileak (MITECO) Informazio gehiago (Argitaratzeke)

Nazioarteko ekitaldiak hartzeko gaitasuna duten kirol-instalazioen erakunde titularrentzako dirulaguntzak eta laguntzak, energia-efizientzia, inklusioa eta jasangarritasuna modernizatzeko obretarako

https://next.eudel.eus/pdf/eu/Fitxa54_Nazioarteko%20ekitaldiak%20kirol%20instalazioak.pdf

Sede Electrónica CSD

Disposición 19479 del BOE núm. 281 de 2022

2023/01/16ra arte

Energia-komunitateak sustatu eta dinamizatuko dituzten Komunitateak Eraldatzeko Bulegoentzako (KEB) laguntzak PRTR - IDAE22CE OFICINAS

Ficha_v2 (eudel.eus)

Hasi | Idae

Anuncio 36645 del BOE núm. 280 de 2022

2023/01/23ko 12:00ak arte 

Uraren hiri-zikloaren eraginkortasuna hobetzeko laguntzen lehen deialdia (URA, PERTEa)

Ficha_v2 (eudel.eus)

El MITECO lanza ayudas de 200 millones de euros para digitalizar los abastecimientos urbanos y mejorar la eficiencia en el uso del agua

2023/02/13ra arte

Energia-komunitateen proiektu-pilotu berezietarako pizgarrien programarentzako laguntzak (CE IMPLEMENTA PROGRAMA), PRTR NGEU IDAE esparruan – Hirugarren eta laugarren deialdiak

https://next.eudel.eus/pdf/eu/Fitxa51_Energia-komunitateak.pdf

Sede Electrónica IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Disposición 21343 del BOE núm. 308 de 2021

2023/02/13ra arte

Euskal Autonomia Erkidegoko landa- eta hiri-eremuetan emakumeei laguntzeko programa garatzeko dirulaguntzen deialdia

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2021/mru/web01-tramite/eu/

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/12/2106483e.shtml

2023/09/29ra arte

"Administrazio publikoetan Lehen lanbide-esperientzia izateko programa" – LANBIDE Euskal Enplegu Zerbitzua

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2021/pex-2022/

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/12/2106481e.pdf

2023/10/31ra arte

Ekonomiaren hainbat sektoretan energia berriztagarri termikoen instalazioak ezartzeko pizgarri-programak, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan

https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programas-de-incentivos-para-la-implantacion-de-in.aspx

2023/12/31ra arte

Ekonomiaren hainbat sektoretan energia berriztagarri termikoen instalazioak ezartzeko pizgarri-programak

https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programas-de-incentivos-para-la-implantacion-de-in?lang=eu-es

2023/12/31ra arte

Erronka demografikoa duten udalerrietako eraikinen energia birgaitzeko programa (PREE 5000)

 

https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2022/Rehabilitacion-energetica-en-edificios-existentes?lang=eu-es

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/11/2105605a.shtml (EHAAko argitalpena)

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/11/2105605a.pdf (Dokumentazioa PDF eranskinean)

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/691 (Errege-dekretua)

2023/12/31ra arte

Mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarrien programa (MOVES III) Europako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan

https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-MOVES-III-2021-2023.aspx

2023/12/31ra arte

Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-MOVES-III-2021-2023.aspx

2023/12/31ra arte

Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

https://www.eve.eus/Programa-de-ayudas/2020/Programa-MOVES-III-2021-2023.aspx

2023/12/31ra arte

Egoitza Birgaitzearen eta Etxebizitza Sozialaren arloko laguntza-programak, Euskal Autonomia Erkidegoan eraikinen eta etxebizitzen eraginkortasun energetikoa sustatzeko (NGEU)

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/birgaitze-energetikorako-laguntzak/

2030/12/31 edo funtsa agortu arte

 

Informazio gehiago

Berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planeko funtsen informazio eta kudeaketa sistema osatzen duten ministro-aginduak.

2021eko irailaren 30ean, honako bi ministro-agindu hauek argitaratu ziren BOEn, eta 2021eko urriaren 1ean jarri ziren indarrean:

Europako laguntzak

Informazio gehiagorako: LURRALDE OREKAREN SAILAK ERANTZUTEN DIZU:

Pribatutasun-politika


1. Datu pertsonalen babesa.

Webguneko datu-bilketako formularioen bidez bildutako datuak datu pertsonalen fitxategi automatizatu batean sartuko dira. Fitxategi horren arduraduna Arabako Foru Aldundia da.
Erakunde horrek modu konfidentzialean tratatuko ditu datuak, eta erabiltzaileekiko harremana kudeatzeko baino ez. Era berean, AFAk datuak ezereztu, ezabatu eta/edo blokeatuko ditu zehaztugabeak edo osatugabeak direnean edo beren helbururako beharrezkoak edo egokiak izateari utzi diotenean, datuen babesari buruzko legerian aurreikusitakoaren arabera.

Formularioko pribatutasun-politikaren onarpen-laukia hautatzean, erabiltzaileak berariaz onartzen du bere datuak posta elektronikoz edo beste edozein bitartekoren bidez erantzuteko erabili ahal izango direla.

Datuak biltzeko inprimakietan, izartxoa duten eremuak nahitaezkoak dira; beraz, erabiltzaileak ez baditu dagozkion datuak ematen, AFAk dagokion zerbitzua ukatu ahal izango du bere kabuz.

Erabiltzaileak emandako baimena ezeztatu ahal izango du, eta datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango ditu. Horretarako, 1. klausulan adierazitako helbidera jo beharko du, eta eskubide zehatza zein den adierazi.

AFAk ekainaren 6ko 994/1999 Errege Dekretuak onartutako Segurtasun Neurrien Erregelamenduak eskatutako segurtasun-mailak hartzen ditu. Aurrekoa gorabehera, Internet bezalako bitarteko baten segurtasun teknikoa ez da saihestezina eta hirugarrenen dolozko jarduketengatiko filtrazioak egon daitezke.

2. Legez kontrako jarduera desegokiak jakinaraztea

Erabiltzaileak edo Interneteko beste edozein erabiltzailek jakiten badu estekatutako webguneek edukiak edo zerbitzuak legez kontrakoak, kaltegarriak, iraingarriak, bortitzak edo moralaren kontrakoak diren orrietara bidaltzen dituztela, AFArekin harremanetan jarri ahal izango da, honako hauek adieraziz:

a) Jakinarazlearen datu pertsonalak: izena, helbidea, telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa;

b) Lotutako gunea legez kanpokoa edo desegokia dela erakusten duten egitateen deskribapena;

c) Eskubideak urratzen badira, hala nola jabetza intelektuala eta industriala, urratutako eskubidearen titularraren datu pertsonalak, baldin eta komunikatzailea ez bada. Era berean, eskubideen titularraren legitimazioa egiaztatzen duen titulua aurkeztu beharko du, eta, hala badagokio, titularraren kontura jarduteko ordezkaritzarena, komunikatzailea ez den beste pertsona bat denean;

d) Erreklamazioan jasotako informazioa zehatza delako berariazko adierazpena.

AFAk klausula honetan aurreikusitako jakinarazpena jasotzeak ez du esan nahi, urriaren 12ko 34/2002 Legean, informazioaren gizarteko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuei buruzkoan, xedatutakoaren arabera, komunikatzaileak adierazitako jarduerak eta/edo edukiak benetan ezagutzen direnik.