Europako laguntzak

Ongi etorri Lurralde Orekaren Saileko Europako funtsei dagokien informazio-zerbitzura.

Atal honetan, Arabako toki-erakundeentzako laguntzei buruzko informazioa kontsulta daiteke, Next Generation EU, Estatuko errekuperazio eta erresilientzia Plana eta Euskadi Next programaren esparruan.

 

LAGUNTZA  INFORMAZIOA  EPEA
Hiri Agendaren tokiko ekintza planen proiektu pilotuak egiteko laguntzak https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14882.pdf 2021eko urriaren 13ra arte
Erronka demografikoa duten udalerrietan energia garbiko tokiko proiektu bereziak egiteko inbertsioetarako laguntzak (DUS 5000 programa) https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/08/03/692 2021/11/05etik (13:00) 2022/11/05era arte, aldez aurretik funtsak agortzen ez badira.
Landa-eremuetan merkataritza-jarduera bultzatzeko laguntzak https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-B-2021-38293.pdf 2021eko urriaren 6ra arte
Mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarrien programa (MOVES III), Europako Berreskuratze, Eraldaketa eta Egoitza Planaren esparruan

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/23/pdfs/BOE-A-2021-14140.pdf

2023eko abenduaren 31ra arte

 

 

Europako laguntzak

Informazio gehiagorako: LURRALDE OREKAREN SAILAK ERANTZUTEN DIZU:

Pribatutasun-politika


1. Datu pertsonalen babesa.

Webguneko datu-bilketako formularioen bidez bildutako datuak datu pertsonalen fitxategi automatizatu batean sartuko dira. Fitxategi horren arduraduna Arabako Foru Aldundia da.
Erakunde horrek modu konfidentzialean tratatuko ditu datuak, eta erabiltzaileekiko harremana kudeatzeko baino ez. Era berean, AFAk datuak ezereztu, ezabatu eta/edo blokeatuko ditu zehaztugabeak edo osatugabeak direnean edo beren helbururako beharrezkoak edo egokiak izateari utzi diotenean, datuen babesari buruzko legerian aurreikusitakoaren arabera.

Formularioko pribatutasun-politikaren onarpen-laukia hautatzean, erabiltzaileak berariaz onartzen du bere datuak posta elektronikoz edo beste edozein bitartekoren bidez erantzuteko erabili ahal izango direla.

Datuak biltzeko inprimakietan, izartxoa duten eremuak nahitaezkoak dira; beraz, erabiltzaileak ez baditu dagozkion datuak ematen, AFAk dagokion zerbitzua ukatu ahal izango du bere kabuz.

Erabiltzaileak emandako baimena ezeztatu ahal izango du, eta datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko eta datuen aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango ditu. Horretarako, 1. klausulan adierazitako helbidera jo beharko du, eta eskubide zehatza zein den adierazi.

AFAk ekainaren 6ko 994/1999 Errege Dekretuak onartutako Segurtasun Neurrien Erregelamenduak eskatutako segurtasun-mailak hartzen ditu. Aurrekoa gorabehera, Internet bezalako bitarteko baten segurtasun teknikoa ez da saihestezina eta hirugarrenen dolozko jarduketengatiko filtrazioak egon daitezke.

2. Legez kontrako jarduera desegokiak jakinaraztea

Erabiltzaileak edo Interneteko beste edozein erabiltzailek jakiten badu estekatutako webguneek edukiak edo zerbitzuak legez kontrakoak, kaltegarriak, iraingarriak, bortitzak edo moralaren kontrakoak diren orrietara bidaltzen dituztela, AFArekin harremanetan jarri ahal izango da, honako hauek adieraziz:

a) Jakinarazlearen datu pertsonalak: izena, helbidea, telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa;

b) Lotutako gunea legez kanpokoa edo desegokia dela erakusten duten egitateen deskribapena;

c) Eskubideak urratzen badira, hala nola jabetza intelektuala eta industriala, urratutako eskubidearen titularraren datu pertsonalak, baldin eta komunikatzailea ez bada. Era berean, eskubideen titularraren legitimazioa egiaztatzen duen titulua aurkeztu beharko du, eta, hala badagokio, titularraren kontura jarduteko ordezkaritzarena, komunikatzailea ez den beste pertsona bat denean;

d) Erreklamazioan jasotako informazioa zehatza delako berariazko adierazpena.

AFAk klausula honetan aurreikusitako jakinarazpena jasotzeak ez du esan nahi, urriaren 12ko 34/2002 Legean, informazioaren gizarteko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuei buruzkoan, xedatutakoaren arabera, komunikatzaileak adierazitako jarduerak eta/edo edukiak benetan ezagutzen direnik.