Obra eta Zerbitzuen Foru Plana

Zer da?

Aldundia eta Arabako toki erakundeak elkarlanean aritzeko tresna bat da, Arabako Lurralde Historikoko landa eremuko oinarrizko beharrak betetzea xede duena.

Nola artikulatzen da? 

Aholkularitza tekniko eta ekonomikoaren bidez eta toki erakundeek egindako inbertsioen finantzaketaren bidez (dirulaguntza edo interesik gabeko kreditu lerro moduan).

Erreferentzia unitatea? 

Tokiko eta Udalaz Gaindiko Azpiegiturak Sustatu eta Finantzatzeko Zerbitzua (lehen, Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren Zerbitzua), zeina Arabako Foru Aldundiko Lurralde Orekaren Saileko Lurralde Orekaren Zuzendaritzari atxikia baitago.

 

2020-2021 deialdia

2018-2019 deialdia

 
 

 

2020-2021 deialdiari buruzko informazioa

 • 9/2017 Foru Araua, apirilaren 12koa, Arabako Foru Aldundiaren Obra eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen duena. 
 • 22/2019 Foru Dekretua, otsailaren 9koa, Foru Gobernu Kontseiluarena, Obra eta Zerbitzuetako Foru Planaren bitartez Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei laguntzak ematea eta 2020-2021 deialdia onesten dituena.
 • Gehienez obra 1ek jaso dezake dirulaguntza 500 biztanle baino gutxiagoko toki erakundeetan.

 • Toki erakunde eskatzaileak 500 biztanle edo gehiago badauzka, gehienez 2 eskaerari eman ahalko zaie erantzuna.

 • Beste eskaera bat (1) kontuan hartu ahalko zaie kontzejurik eratzen ez duten herriguneak zuzenean atxikita dituzten udalei, baldin eta eskaera obra haietako batean egiteko bada.

Aurkezteko epea laguntza deialdia ALHAOn argitaratzen denean hasiko da eta 2019ko ekainaren 10ean amaituko da.

Toki erakundeek Egoitza Elektronikoaren bidez baino ezingo dute aurkeztu eskaera.

Bidali beharreko agirien bolumena 10MB baino gehiago bada, Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean edo harekin hitzarmena izenpetuta duten toki erakundeetako erregistro orokorretan aurkeztu beharko dira.

Egiaztagiri elektronikoa. 

Egoitza Elektronikora sartzeko bideak zeintzuk diren eta entitate egiaztatzaile batek jaulkitako egiaztagiri elektronikoa non eskatu behar den jakiteko, jo atal honetara: Ezagutu egoitza - Nola sartu

Eskatu beharreko obra eta zerbitzuei buruzko erabaki ofiziala eman ondoren, toki erakundeek egoitza elektronikoaren bidez aurkeztuko dute eskaera.

 • Eskaera inprimakia: Egoitzan betetzen dena. 
 • Erantsi beharreko agiri osagarriak: 

- Inprimaki osagarriak:

- Eskaerari lotutako agiriak: 

 • Egin beharreko obra edo zerbitzuaren memoria zehaztu balioetsia edo azterlana.
 • Elektrifikazio obrei dagokienez (Iberdrolaren jabetzako sare elektrikoak), komeni da eskaerarekin batera Iberdrola Distribución SAUk egindako aurrekontua aurkeztea.
 • Oinarrizko azpiegiturako obrak egikaritzeko beharrezkoak diren desjabetze gastuei dagokienez, proiektu edo memoria balioetsia. Horrek desjabetzea eskatzen duen garatu beharreko jarduketa deskribatu behar du, desjabetu beharreko lurzatien edo finken aurreikuspena zehaztu, haien hedadura eta ezaugarriak adierazi eta desjabetzeko ondorioetarako balioetsi.
 • Edozein motatako berariazko babesa duten eraikinak direnean, izaera berezia justifikatzen duen txostena erantsi beharko da, erakunde eskudunak egina. Txosten horren ordez, sailkapen hori onesten duen argitalpen ofizialaren erreferentzia aurkeztu ahal izango da.

Tokiko eta Udalerriaz gaindiko Azpiegituren Sustapenaren eta Finantzaketaren Zerbitzua

Probintzia plaza, 5-2. solairua

Aldundi digitaleko erabiltzailearen arretarako zentroa

e-maila: diputaciondigital@araba.eus

Telefonoa: 902 100 513

Ordutegia: 8:15etik 14:30era