Obra eta Zerbitzuen Foru Plana

Zer da?

Aldundia eta Arabako toki erakundeak elkarlanean aritzeko tresna bat da, Arabako Lurralde Historikoko landa eremuko oinarrizko beharrak betetzea xede duena.

Nola artikulatzen da? 

Aholkularitza tekniko eta ekonomikoaren bidez eta toki erakundeek egindako inbertsioen finantzaketaren bidez (dirulaguntza edo interesik gabeko kreditu lerro moduan).

Erreferentzia unitatea? 

Tokiko eta Udalaz Gaindiko Azpiegiturak Sustatu eta Finantzatzeko Zerbitzua (lehen, Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren Zerbitzua), zeina Arabako Foru Aldundiko Lurralde Orekaren Saileko Lurralde Orekaren Zuzendaritzari atxikia baitago.

 

IZAPIDETU
  
 

2022-2023 deialdiari buruzko informazioa

Foru Gobernu Kontseiluaren 24/2021 Foru Dekretua, ekainaren 1ekoa. Onestea Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren bitartez Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei 2022-2023 aldian laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia.

  • Gehienez obra 1ek jaso dezake dirulaguntza 500 biztanle baino gutxiagoko toki erakundeetan.

  • Toki erakunde eskatzaileak 500 biztanle edo gehiago badauzka, gehienez 2 eskaerari eman ahalko zaie erantzuna.

  • Beste eskaera bat (1) kontuan hartu ahalko zaie kontzejurik eratzen ez duten herriguneak zuzenean atxikita dituzten udalei, baldin eta eskaera obra haietako batean egiteko bada.

Aurkezteko epea laguntza deialdia ALHAOn argitaratzen denean hasiko da eta 2021eko uztailaren 26an amaituko da.

Toki erakundeek Egoitza elektronikoko berariazko izapidearen bidez bakarrik aurkeztuko dute eskabidea. 

 

Bidali beharreko agirien bolumena 10MB baino gehiago bada, Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean edo harekin hitzarmena izenpetuta duten toki erakundeetako erregistro orokorretan aurkeztu beharko dira.

Egiaztagiri elektronikoa. 

Egoitza Elektronikora sartzeko bideak zeintzuk diren eta entitate egiaztatzaile batek jaulkitako egiaztagiri elektronikoa non eskatu behar den jakiteko, jo atal honetara: Ezagutu egoitza - Nola sartu

Eskatu beharreko obra eta zerbitzuei buruzko erabaki ofiziala eman ondoren, toki erakundeek egoitza elektronikoaren bidez aurkeztuko dute eskaera.

  • Eskaera inprimakia: Egoitzan betetzen dena. 
  • Erantsi beharreko agiri osagarriak: 

- Inprimaki osagarriak:

- Eskaerari lotutako agiriak: 

  • Egin beharreko obra edo zerbitzuaren memoria zehaztu balioetsia edo azterlana.
  • Elektrifikazio-obrak dituzten eskaerek (ordezkapena, linea elektrikoak lurperatzea, etab.) sare elektrikoaren jabe den konpainiak egindako proposamen tekniko-ekonomikoa aurkeztu beharko dute.

  • Oinarrizko azpiegiturako obrak egikaritzeko beharrezkoak diren desjabetze gastuei dagokienez, proiektu edo memoria balioetsia. Horrek desjabetzea eskatzen duen garatu beharreko jarduketa deskribatu behar du, desjabetu beharreko lurzatien edo finken aurreikuspena zehaztu, haien hedadura eta ezaugarriak adierazi eta desjabetzeko ondorioetarako balioetsi.
  • Edozein motatako berariazko babesa duten eraikinak direnean, izaera berezia justifikatzen duen txostena erantsi beharko da, erakunde eskudunak egina. Txosten horren ordez, sailkapen hori onesten duen argitalpen ofizialaren erreferentzia aurkeztu ahal izango da.

Tokiko eta Udalerriaz gaindiko Azpiegituren Sustapenaren eta Finantzaketaren Zerbitzua

Probintzia plaza, 5-2. solairua

Aldundi digitaleko erabiltzailearen arretarako zentroa

e-maila: diputaciondigital@araba.eus

Telefonoa: 902 100 513

Ordutegia: 8:15etik 14:30era