Toki erakundeen finantzaketa

Atal honetan Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeek toki finantzaketari buruz eskuragarri dagoen informaziorik berriena kontsultatu dezakete.

Atal honetan argitaratuko dira Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsaren banaketa eta likidazioa, toki erakundeentzako ez-ohiko ekarpena, azaroaren 27ko 34/2013 Foru Arauaren bidez onartua, eta itundutako zergen dirubilketari buruzko eta EAE osorako erakundeentzako ekarpenei buruzko informazioa.

(Kalkuluaren oinarria: 2019ko TEFFF banaketaren behin betiko banaketa)