Toki erakundeen finantzaketa

Atal honetan Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeek toki finantzaketari buruz eskuragarri dagoen informaziorik berriena kontsultatu dezakete.

Atal honetan argitaratuko dira Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsaren banaketa eta likidazioa, toki erakundeentzako ez-ohiko ekarpena, azaroaren 27ko 34/2013 Foru Arauaren bidez onartua, eta itundutako zergen dirubilketari buruzko eta EAE osorako erakundeentzako ekarpenei buruzko informazioa.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013