Toki erakundeen finantza babesa

Atal honetan Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeek  finantzen gaineko babes-ahalmenari buruz eskuragarri dagoen informaziorik berriena kontsultatu dezakete.

Atal honetan argitaratuko dira araudia, dokumentu ereduak eta laguntza manualak buruzko informazioa.

  • Diputatuen Kontseiluaren 56/2015 Foru Dekretua, azaroaren 3koa, Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeen kontabilitatearen arau esparrua onartzen duena 

Atal honetan, ura eta saneamendu ereduak sartzen dira, baita horiek egiteko eta onartzeko informazio garrantzitsua ere. Eredu hauek orientagarriak dira, bizilagunen batzarren beharren eta nahiaren arabera toki erakundeek haiek aldatzeko aukera izanez, aplikagarriak diren Foru Arauen, Legeen eta Araudiaren arabera.