Proyectos

Arabako Foru Aldundiak, Museo eta Arkeologia Zerbitzuaren bidez, Arabako Lurralde Historikoko ondare arkeologikoa gordetzeko ardura dauka. Horretarako, ondasun eta aztarnategi arkeologikoen ikerketa, tinkotze eta balio-jartze jarduerak sustatu eta finantzatzen ditu, osorik edo zati batean, hauek, besteak beste: