Egungo enkanteak

Txalet erditua Angucianan (Errioxa)

Ospakizun data: 2023ko uztailak 11

Enkanterako zehaztu den balorazioa: 152.168,19 euro.

Argitalpena ALHAON: 2023ko maiatzaren 29aa, astelehena. 62 zk.


Lurzati eraikigarriak Gasteizen

Ospakizun data: 2023ko uztailak 11

Katastroko erreferentzia: 59-11-1185-00-0001-0001

Enkanterako zehaztu den balorazioa: 80.661,00 euro.

Argitalpena ALHAON: 2023ko maiatzaren 29aa, astelehena. 62 zk.