"Zubilarra eta Fontecha urez hornitzeko depositu berria egiteko eta goi sarea berritzeko proiektua"-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

“Espejoko SISEUren eta horren ondoan dauden etxebizitzen hondakin uren saneamendurako kolektore proiektua”-k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justuaren aktak egiteko ekitaldira

Dokumentazioa

Udaraba 2019

  • Erakundea: Gazteriaren Foru Erakundea.

Dokumentazioa

Foru Gobernu Kontseiluaren 750/2017 Erabakia, abenduaren 5ekoa. Onartzea Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorraren 2017rako enplegu publikoaren eskaintza

Dokumentazioa

"Sobrongo hornidura sistema berritzeko eraikuntza proiektua: la Playa auzoa - A-4326 errepide gurutzera arteko zatia"k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta apaitutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justua ezartzearen aktak egiteko egintzara

Dokumentazioa

“Olabarriko hondakin-urak Iruña Okako eskualdeko HUAra isurtzeko konexioari buruzko proiektua aldatzen duen proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

Información pública de la relación de los bienes y derechos afectados por el “Proyecto constructivo del colector de aguas residuales de Villanueva de Valdegovía a Villanañe”“Uribarri Gaubeako hondakin uren kolektorea Villanañerekin lotzeko eraikuntza proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa