Lurraldearen eta hirigintzaren antolaketa (hainbat)

 • Saila: Ingurumena eta Hirigintza.

Dokumentazioa

Udal zerga eta katastro zerbitzua (Arratzua-Ubarrundia-Bernedo)

 • Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

"N-102 errepidea 343,490 km-tik 348,140 km-raino egokitzeko, ezkerretarako biraguneak kentzeko eta sarbideak berrantolatzeko eraikuntza-proiektua" -k eragindako ondasun eta eskubideen zerrenda zabaltzea eta aipatutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko eta/edo behin betiko okupazioko eta, hala badagokio, balio justua ezartzeko aktak egiteko

Dokumentazioa

Udal Zerga eta katastro zerbitzua (Zambrana)

 • Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

"N-240 errepidea, 16,700 kilometrotik 19,900 kilometrora, egokitzeko trazadura proiektua"-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrenda zabaltzea eta aipatutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko eta/edo behin betiko okupazioko eta, hala badagokio, balio justua ezartzeko aktak egiteko

Dokumentazioa

"Mandaitako hondakin uren isuria Iruña Okako eskualde HUAra lotzeko proiektu aldatua"-k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta aipatutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko eta/edo behin betiko okupazioko eta, hala badagokio, balio justua ezartzeko aktak egiteko

Dokumentazioa

Udal Zerga eta katastro zerbitzua (Barrundia)

 • Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

"Kontrastan hondakin uren araztegia eraikitzeko proiektua" -k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta aipatutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko eta/edo behin betiko okupazioko eta, hala badagokio, balio justua ezartzeko aktak egiteko

Dokumentazioa

Honako proiektuek eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta, bidezkoa bada, balio justuaren aktak egiteko ekitaldira:

A-3226 errepidean Moreda Arabako zeharbidea egokitzeko eta urbanizatzeko eraikitze proiektua:

Miñaogutxin (Araba) A-3604 errepidea egokitzeko eta urbanizatzeko eraikitze proiektua:

A-3226 errepidean Moreda Arabako zeharbidea egokitzeko eta urbanizatzeko eraikitze proiektua:

Dokumentazioa

"Mandaitako hondakin uren isuria Iruña Okako eskualde HUAra lotzeko proiektu aldatua"-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

Arabako kultura ondare eraikia kudeatzeko sozietate anonimoa "Arabarri" likidazioan

 • Sozietate publikoa: Arabarri, S.A.

Dokumentazioa

Udal Zerga eta katastro zerbitzua (Barrundia)

 • Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

Lurraldearen eta hirigintzaren antolaketa (hainbat)

 • Saila: Ingurumena eta Hirigintza.

Dokumentazioa

A-3226 errepidean Moreda Arabako zeharbidea eta Miñaogutxin A-3604 errepidea egokitzeko eta urbanizatzeko eraikitze proiektuek eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

Ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako Laudioko udalerriko hiri lurzoruaren mugaketa, hura egokitzeko helburuarekin egina, udal plangintzan egindako zenbait aldaketa puntualen arabera.

Dokumentazioa

Bulegoan bertan jakinaraztea Donemiliagako, Zuiako eta Urizaharrako udalerrietako balioen txostenetatik sortutako katastro balioak

Dokumentazioa

“A-625 errepidea egokitzeko proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideen zerrenda zabaltzea eta dei egitea aurretiazko aktak eta/edo okupazio aktak egiteko, eta, bidezkoa bada, baita balio justuarena ere.

Dokumentazioa

Bulegoan bertan jakinaraztea Leza, Bilar eta Lapuebla de Labarcako udalerrietako balioen txostenetatik sortutako katastro balioak.

 • Saila: Ogasun, Finanza eta Aurrekontuak

Dokumentazioa

“Kontrastan hondakin uren araztegia eraikitzeko proiektua”-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

"A-2602 eta A-4624 errepideak Arabako Artziniegatik (Araba) igarotzean egokitu eta urbanizatzeko eraikitze proiektua"-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrenda zabaltzea eta dei egitea aurretiazko aktak eta/edo okupazio aktak egiteko, eta, bidezkoa bada, baita balio justuarena ere

Dokumentazioa

Bulegoan bertan jakinaraztea Asparreneko, Samaniegoko, Kripango eta Berantevillako udalerrien balioztapen txostenetatik eratorritako katastro balioak

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

Navaridas eta Zalduondoko balioen txostenetik sortutako katastro balioak bulegoan bertan jakinaraztea

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

Olabarriko hondakin-urak Iruña Okako eskualdeko HUAra isurtzeko konexioari buruzko proiektua aldatzen duen" proiektuak eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta aipatutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justua ezartzearen aktak egiteko egintzara

Argitalpena: ALHAO, 115. zenbakia, 2020ko urriaren 9koa

Saila: Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna.

Dokumentazioa

"Zuhatzu Kuartangon A-3316 errepidean urbanizazioa eta espaloia egiteko proiektua. E Fasea"k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

Udal zerga eta katastro zerbitzua: Burgelu eta Berantevilla

 • Saila: Ogasun, Finantza eta Aurrekontua.

Dokumentazioa

Jendaurrean jartzea "A-2602 eta A-4624 errepideak, Artziniegan (Araba) zehar igarotzen diren zatietan, egokitu eta urbanizatzeko eraikitze proiektua" egikaritzeak eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren handitzea. Eragindako ondasuna: hormigoizko pasabide erdieraikia, A-4624 errepidea Artziniegako ibaiaren gainetik igarotzen den zubitik beherago dagoena

Dokumentazioa

Udal zerga eta katastro zerbitzua: Añana, Eskuernaga eta Iruraiz-Gauna

 • Saila: Ogasun, Finantza eta Aurrekontua.

Dokumentazioa

A-3608 errepidea ixtea 22+200 KPtik (obrek eragindako tartearen amaiera) 22+610 KP (N-240 errepidearen gurutzagunea) artean, “N-240 errepidea 16,700 KPtik 19,900 KPra bitartean egokitzeko eraikitze proiektua” gauzatzen ari delako; ondorioz, N-622 errepidea eta N-240 errepidea ezin dira lotu A-3608 eta A-3610 errepideetatik

 • Saila: Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna.

Dokumentazioa

“Villamadernetik Espejorako hondakin uren hodi biltzailearen eraikuntza proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justuaren aktak egiteko ekitaldira.

Dokumentazioa

"A-625 errepidea 359,650 kilometrotik (Amurrioko ekialdeko saihesbidearen hasiera) 354,22 kilometrora (Bizkaiko muga) egokitzeko proiektua"k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta apaitutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justua ezartzearen aktak egiteko egintzara

Dokumentazioa

Zerga egutegi berria Covid-19 gaixotasunarekin lotutako zerga neurri berriak onestsi zituen 2020 maiatzaren 12ko Zerga Premiazko Araugintzako Dekretura egokitua

Dokumentazioa

Udal Zerga eta katastro zerbitzua (Mañueta)

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

"A-3112 errepidea Egiletan, 13,10 km-aren eta 13,47 km-aren artean, egokitu eta trazadura hobetzeko proiektua"k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta apaitutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justua ezartzearen aktak egiteko egintzara

Dokumentazioa

"A-3020 errepidearen 31+600 kilometroan Asparreneko-Donemiliagako industrialdearen sarbideak berrantolatzeko eta hobetzeko eraikuntza proiektua"k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta apaitutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justua ezartzearen aktak egiteko egintzara

Dokumentazioa

"Vitoria-Gasteizko iparraldeko ingurabidea (1. zatia)" proiektuak eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta apaitutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justua ezartzearen aktak egiteko egintzara

Dokumentazioa

“Zona hau hobetzeko eta modernizatzeko proiektua: VII zona, Arabako Haranetako Osma-Karkamu Harana - goratzea - banaketa sarea”-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa.

Dokumentazioa

San Prudentzio eta Estibalizko Andra Mariaren omenez ospatuko diren Arabako Jaiak iragartzeko kartelaren lehiaketa

Dokumentazioa

Ingurumen eta Hirigintza Saileko iragarki ofizial batzuk

Saila: Ingurumen eta Hirigintza Saila.

Dokumentazioa

Oiongo udalerrian kokatuta dauden hiri finken jabe guztien interesekoa

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

Oiongo balioen txostenetik sortutako katastro balioak bulegoan bertan jakinaraztea

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

Haraneko, Lagrango, Moreda Arabako eta Eltziegoko udalerrietan kokatuta dauden hiri finken jabe guztien interesekoa

Katastro balio berriak jendaurrean jarriko dira.
Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

Udal Zerga eta katastro zerbitzua (Asparrena eta Donemiliaga)

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

Bulegoan bertan jakinaraztea Moreda Araba eta Eltziegoko udalerrietako balioztapen txostenetatik sortutako katastro balioak

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

“N-124 errepidea, 25,5 kilometrotik 31,9 kilometrora, bikoizteko eta autobia bihurtzeko eraikuntza proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justuaren aktak egiteko ekitaldira.

BIDE AZPIEGITUREN ETA MUGIKORTASUNAREN SAILA

 • Behin betiko zerrendaren kontsulta eta deialdiaren datak

  • Arabako Foru Aldundiko Desjabetzapen Atalean (Probintzia plaza, 4, 6. solairua; Gasteiz)

  • BERANTEVILLAko Udaletxetako udal ediktu taulan

Balioen txostenetik sortutako katastro balioak bulegoan bertan jakinaraztea (Harana)

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

“Lukiano, Aperregi eta Gilierna herrietako saneamendu eta hondakin urak arazteko proiektua, 1. fasea”ren handitzeak eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justuaren aktak egiteko ekitaldira

Argitalpena: ALHAO, 132. zenbakia, 2019ko azaroaren 15ekoa

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

Udal zerga eta katastro zerbitzua (Samaniego)

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

Udal zerga eta katastro zerbitzua (Leza)

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

Arraia-Maeztuko udalerrian kokatuta dauden hiri finken jabe guztien interesekoa

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

Arraia-Maeztuko balioen txostenetik sortutako katastro balioak bulegoan bertan jakinaraztea

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

Lagraneko balioen txostenetik sortutako katastro balioak bulegoan bertan jakinaraztea

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

“Dulantziko ur biltegia eraitsi eta berria eraikitzeko proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justuaren aktak egiteko ekitaldira

Argitalpena: ALHAO, 131. zenbakia, 2019ko azaroaren 13koa.

Saila: Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna.

Dokumentazioa

“Zubilarra eta Fontecha urez hornitzeko depositu berria egiteko eta goi sarea berritzeko proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justuaren aktak egiteko ekitaldira

Argitalpena: ALHAO, 130. zenbakia, 2019ko azaroaren 11koa.

Saila: Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna.

Dokumentazioa

“Mugaiturri iturburuko ura Zalduondon (Araba) dagoen edateko ura erregulatzeko andelera bulkatzeko proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justuaren aktak egiteko ekitaldira

Argitalpena: ALHAO, 124. zenbakia, 2019ko urriaren 25ekoa.

Saila: Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna.

Dokumentazioa

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren, 2018koaren, bigarren zatiaren ordainketa (ordaindu beharreko kuotaren % 40)

Saila: Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak.

Dokumentazioa

Ogasuneko erdi-mailako teknikarien lan poltsa handitzeko deialdia

Saila: Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioa.

Dokumentazioa

Udal zerga eta katastro zerbitzua

Saila: Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

Dokumentazioa

"A-132 errepidearen Azazetako (Araba) tartea urbanizatzeko eraikuntza proiektua"k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justuaren aktak egiteko ekitaldira

Argitalpena: ALHAO, 90. zenbakia, 2019ko abuztuaren 7koa.

Saila: Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna.

Dokumentazioa

"Mugaiturri iturburuko ura Zalduondon (Araba) dagoen edateko ura erregulatzeko andelera bulkatzeko proiektua"k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

Errepide mozketak Vitoria-Gasteizko Ironmanagatik

 • Saila: Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna.

Dokumentazioa

"Dulantziko ur biltegia eraitsi eta berria eraikitzeko proiektua"k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

N-124 errepidea (29. P.K.) eta AP-68, A-2120, Berantevillako saihesbidea eta A-3126 errepideen arteko lotura berriaren mozketa

 • Saila: Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna.

Dokumentazioa

"Olabarriko hondakin-urak Iruña Okako eskualdeko HUARA isurtzeko konexioari buruzko proiektua aldatzen duen proiektua"k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta apaitutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justua ezartzearen aktak egiteko egintzara

Dokumentazioa

"A-126 errepidea 39,160 kilometrotik (a-2126 errepidearekiko elkargunea) 40,480 kilometrora (Bernedoko industrialdea) egokitzeko eraikuntza proiektua"k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

130/2019 Foru Agindua, maiatzaren 24koa, hasierako onespena ematen diona Arabako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideen eta Ibilbide Berdeen Lurralde Plan Sektorialari eta Ingurumen Azterketa Estrategikoa jendaurrean jartzeko izapidea egiteari

Dokumentazioa

“A-3112 errepidea Egiletan, 13,10 km-aren eta 13,47 km-aren artean, egokitu eta trazadura hobetzeko proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

Udal zerga eta katastro zerbitzua: Lagran

 • Saila: Ogasun, Finantza eta Aurrekontua.

Dokumentazioa

Udal zerga eta katastro zerbitzua: Arraia-Maeztu

 • Saila: Ogasun, Finantza eta Aurrekontua.

Dokumentazioa

Udal zerga eta katastro zerbitzua: Eltziego

 • Saila: Ogasun, Finantza eta Aurrekontua.

Dokumentazioa

"A-2128 errepidean, Kontrastako zeharbidean, ikusgarritasuna eta bide segurtasuna hobe­tzeko ibilbidearen proiektua"-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

Uribarri Gaubeako hondakin uren kolektorea Villanañerekin lotzeko eraikuntza proiektua”-k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justuaren aktak egiteko ekitaldira

Dokumentazioa

“A-3020 errepidearen 31+600 kilometroan Asparreneko-Donemiliagako industrialdearen sarbideak berrantolatzeko eta hobetzeko eraikuntza proiektua”-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa.

Dokumentazioa

“A-132 errepidearen Azazetako (Araba) tartea urbanizatzeko eraikuntza proiektua”-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

“Villamadernetik Espejorako hondakin uren hodi biltzailearen eraikuntza proiektua”-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

"Zubilarra eta Fontecha urez hornitzeko depositu berria egiteko eta goi sarea berritzeko proiektua"-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

“Espejoko SISEUren eta horren ondoan dauden etxebizitzen hondakin uren saneamendurako kolektore proiektua”-k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justuaren aktak egiteko ekitaldira

Dokumentazioa

Udaraba 2019

 • Erakundea: Gazteriaren Foru Erakundea.

Dokumentazioa

Foru Gobernu Kontseiluaren 750/2017 Erabakia, abenduaren 5ekoa. Onartzea Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorraren 2017rako enplegu publikoaren eskaintza

Dokumentazioa

"Sobrongo hornidura sistema berritzeko eraikuntza proiektua: la Playa auzoa - A-4326 errepide gurutzera arteko zatia"k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta apaitutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justua ezartzearen aktak egiteko egintzara

Dokumentazioa

“Olabarriko hondakin-urak Iruña Okako eskualdeko HUAra isurtzeko konexioari buruzko proiektua aldatzen duen proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

Información pública de la relación de los bienes y derechos afectados por el “Proyecto constructivo del colector de aguas residuales de Villanueva de Valdegovía a Villanañe”“Uribarri Gaubeako hondakin uren kolektorea Villanañerekin lotzeko eraikuntza proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa