Udal zerga eta katastro zerbitzua

Saila: Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

Dokumentazioa

Ondasun higiezinen enkantea lote bakarrean

Argitalpena: ALHAO, 86. zenbakia, 2019ko uztailaren 26a

Saila: Ogasun, Finantza eta Aurrekontua

Dokumentazioa

"A-132 errepidearen Azazetako (Araba) tartea urbanizatzeko eraikuntza proiektua"k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justuaren aktak egiteko ekitaldira

Argitalpena: ALHAO, 90. zenbakia, 2019ko abuztuaren 7koa.

Saila: Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna.

Dokumentazioa

"Mugaiturri iturburuko ura Zalduondon (Araba) dagoen edateko ura erregulatzeko andelera bulkatzeko proiektua"k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

Errepide mozketak Vitoria-Gasteizko Ironmanagatik

  • Saila: Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna.

Dokumentazioa

"Dulantziko ur biltegia eraitsi eta berria eraikitzeko proiektua"k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

N-124 errepidea (29. P.K.) eta AP-68, A-2120, Berantevillako saihesbidea eta A-3126 errepideen arteko lotura berriaren mozketa

  • Saila: Bide Azpiegiturak eta Mugikortasuna.

Dokumentazioa

"Olabarriko hondakin-urak Iruña Okako eskualdeko HUARA isurtzeko konexioari buruzko proiektua aldatzen duen proiektua"k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta apaitutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justua ezartzearen aktak egiteko egintzara

Dokumentazioa

"A-126 errepidea 39,160 kilometrotik (a-2126 errepidearekiko elkargunea) 40,480 kilometrora (Bernedoko industrialdea) egokitzeko eraikuntza proiektua"k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

130/2019 Foru Agindua, maiatzaren 24koa, hasierako onespena ematen diona Arabako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideen eta Ibilbide Berdeen Lurralde Plan Sektorialari eta Ingurumen Azterketa Estrategikoa jendaurrean jartzeko izapidea egiteari

Dokumentazioa

“A-3112 errepidea Egiletan, 13,10 km-aren eta 13,47 km-aren artean, egokitu eta trazadura hobetzeko proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

Udal zerga eta katastro zerbitzua: Lagran

  • Saila: Ogasun, Finantza eta Aurrekontua.

Dokumentazioa

Udal zerga eta katastro zerbitzua: Arraia-Maeztu

  • Saila: Ogasun, Finantza eta Aurrekontua.

Dokumentazioa

Udal zerga eta katastro zerbitzua: Eltziego

  • Saila: Ogasun, Finantza eta Aurrekontua.

Dokumentazioa

"A-2128 errepidean, Kontrastako zeharbidean, ikusgarritasuna eta bide segurtasuna hobe­tzeko ibilbidearen proiektua"-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

Uribarri Gaubeako hondakin uren kolektorea Villanañerekin lotzeko eraikuntza proiektua”-k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justuaren aktak egiteko ekitaldira

Dokumentazioa

“A-3020 errepidearen 31+600 kilometroan Asparreneko-Donemiliagako industrialdearen sarbideak berrantolatzeko eta hobetzeko eraikuntza proiektua”-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa.

Dokumentazioa

“A-132 errepidearen Azazetako (Araba) tartea urbanizatzeko eraikuntza proiektua”-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

“Villamadernetik Espejorako hondakin uren hodi biltzailearen eraikuntza proiektua”-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

"Zubilarra eta Fontecha urez hornitzeko depositu berria egiteko eta goi sarea berritzeko proiektua"-k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

“Espejoko SISEUren eta horren ondoan dauden etxebizitzen hondakin uren saneamendurako kolektore proiektua”-k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta ondasun eta eskubide horien titularrak deitzea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justuaren aktak egiteko ekitaldira

Dokumentazioa

Udaraba 2019

  • Erakundea: Gazteriaren Foru Erakundea.

Dokumentazioa

Foru Gobernu Kontseiluaren 750/2017 Erabakia, abenduaren 5ekoa. Onartzea Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorraren 2017rako enplegu publikoaren eskaintza

Dokumentazioa

"Sobrongo hornidura sistema berritzeko eraikuntza proiektua: la Playa auzoa - A-4326 errepide gurutzera arteko zatia"k eragindako ondasun eta eskubideak behin betiko onartzea eta apaitutako proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea okupazioaren aurreko aktak, okupazio aktak eta balio justua ezartzearen aktak egiteko egintzara

Dokumentazioa

“Olabarriko hondakin-urak Iruña Okako eskualdeko HUAra isurtzeko konexioari buruzko proiektua aldatzen duen proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

Información pública de la relación de los bienes y derechos afectados por el “Proyecto constructivo del colector de aguas residuales de Villanueva de Valdegovía a Villanañe”“Uribarri Gaubeako hondakin uren kolektorea Villanañerekin lotzeko eraikuntza proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa