“Olabarriko hondakin-urak Iruña Okako eskualdeko HUAra isurtzeko konexioari buruzko proiektua aldatzen duen proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa

Información pública de la relación de los bienes y derechos afectados por el “Proyecto constructivo del colector de aguas residuales de Villanueva de Valdegovía a Villanañe”“Uribarri Gaubeako hondakin uren kolektorea Villanañerekin lotzeko eraikuntza proiektua”k eragindako ondasun eta eskubideen zerrendaren jendaurreko informazioa

Dokumentazioa