Bisita gidatuak

Bisita gidatuak / Visitas guiadas

Eska ezazu Arabako Foru Aldundiko Foru Jauregiaren ezagutzeko bisita gidatua.​​​​ Gutxieneko pertsona kopurua 10ekoa da, eta gehienekoa 20. Jasotako eskaeren arabera, Gizarte eta Erakunde Harremanen Zerbitzuak bisitak osatuko ditu eta gutxieneko kopurura iritsi ezean edo gehieneko kopurua bete bada, eskatzaileari data berria proposatuko dio. Behar bereziak dituzten pertsonak badaude eskaeran hala adieraztea eskatzen dugu. / Solicite una visita guiada a la Casa Palacio de la Diputación Foral de Álava. El número mínimo de personas para que se realice la visita es de 10, y el máximo de 15. El Servicio de Relaciones Sociales e Institucionales organizará las visitas en función de las solicitudes recibidas, y en caso de que no se llegue al número mínimo o ya se haya cubierto el número máximo, propondrá fechas alternativas a la persona solicitante. En caso de que haya personas con necesidades especiales rogamos que se indique en la solicitud.
  • Eguna, ordua eta hizkuntza
  • Arduradunaren datuak
  • Onarpena

Eguna, ordua eta hizkuntza

Aukera itzazu bisita gidatuaren eguna, ordua eta hizkuntza.

Choose an Option
Choose an Option
Choose an Option
Choose an Option
Choose an Option

Arduradunaren datuak

Onarpena

Datuak babesteko araudi orokorrak xedatutakoa betetze aldera, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko bisita gidatuko izen-emateen erregistroko fitxategian sartuko direla, eta bisita gidatuan zehar hartutako irudiak Arabako Foru Aldundiaren kanal ofizialetan erabil litezkeela. Fitxategi horren tratamenduak kudeatzen dira Arabako Foru Jauregia bisita egin ahal izateko behar diren datuak erregistratzeko eta ustiatzeko. Zure datuak isilpekoak izango direla bermatzen dizugu.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak xedatutakoarekin bat etorriz, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu eta aurka egiteko eskubidea duzu. Horretarako, nahikoa duzu Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Bulegora (Probintzia plaza, 5. 01001, Gasteiz, Araba) joatea”.

Informazio gehiago: http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado

Eskatu bisita telefono bidez

945 18 17 97 telefonora deituta eska dezakezu bisita gidatua.