Bisita gidatuak

Bisita gidatuak

Arabako Foru Aldundiaren Etxe Jauregia bisitatzeko eskaera egin ezazu. Bisita egiteko gutxieneko kopurua 10 lagunekoa izangoa, eta gehienekoa 15ekoa. Harreman Sozialen eta Instituzionalen Zerbitzuak kudeatuko ditu bisitak jasotako eskaeren arabera, eta gutxieneko kopurura iritsi ezean edo gehieneko kopurua bete bada, eskatzaileari data berria proposatuko dio. Behar bereziak dituzten pertsonak badaude eskaeran hala adieraztea eskatzen dugu.
  • Eguna, ordua eta hizkuntza
  • Arduradunaren datuak
  • Onarpena

Eguna, ordua eta hizkuntza

Aukera itzazu bisita gidatuaren eguna, ordua eta hizkuntza.

Choose an Option
Choose an Option
Choose an Option

Arduradunaren datuak

Onarpena

Datuak babesteko araudi orokorrak xedatutakoa betetze aldera, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko bisita gidatuko izen-emateen erregistroko fitxategian sartuko direla, eta bisita gidatuan zehar hartutako irudiak Arabako Foru Aldundiaren kanal ofizialetan erabil litezkeela. Fitxategi horren tratamenduak kudeatzen dira Arabako Foru Jauregia bisita egin ahal izateko behar diren datuak erregistratzeko eta ustiatzeko. Zure datuak isilpekoak izango direla bermatzen dizugu.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak xedatutakoarekin bat etorriz, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu eta aurka egiteko eskubidea duzu. Horretarako, nahikoa duzu Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Bulegora (Probintzia plaza, 5. 01001, Gasteiz, Araba) joatea”.

Informazio gehiago: http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado

Eskatu bisita telefono bidez

945 18 17 97 telefonora deituta eska dezakezu bisita gidatua.