2017ko ekitaldia

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 
LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

22/2017 Foru Dekretua , apirilaren 11koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2017ko ekitaldirako

3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako.

21/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2015erako.

39/2016 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2016rako.
 
INGURU GIROA:

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen dueña.
 
AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 326/2018 Foru Agindua, maiatzaren 25koa, eredu hauek onartzen dituena: establezimendu iraunkorrek eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeek 2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren gaineko zergaren autolikidazioak egiteko aurkeztu beharreko 200 eta 220 ereduak. Orobat, ereduok telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak ezartzen ditu

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

 

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak

2016ko ekitaldia

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena

LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

39/2016 Foru Dekretua , maiatzaren 17koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2016rako.

3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak.

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako

21/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2015erako.

INGURU GIROA:

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen dueña.

AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

298/2017 Foru Agindua, maiatzaren 22koa, 200 eta 220 ereduak onartzen dituena 2016erako eta ezartzen dituena haiek aurkezteko baldintza orokorrak.

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak

2015eko ekitaldia

2015EKO OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.

  
APARTEKO INTERES PUBLIKOKO GERTAERAK:

39/2013 Foru Dekretua, azaroaren 14ko Diputatuen Kontseiluarena, onartzen duena “Zuhaitza bizitza da” aparteko interes publikoko gertaerari laguntzeko programa.

 LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

 21/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2015erako.

3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako.

INGURU GIROA:

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen duena.

  
AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

288/2016 Foru Agindua, maiatzaren 25ekoa, 200 eta 220 ereduak onartzen dituena 2015erako eta ezartzen dituena haiek aurkezteko baldintza orokorrak.

2014ko ekitaldia

2014KO OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 
APARTEKO INTERES PUBLIKOKO GERTAERAK:
 
Europako Hiriburu Berdea

80/2011 Foru Dekretua, abenduaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena, "Gasteiz, Europako Hiriburu Berdea 2012" aparteko interes publikoko gertaerari laguntzeko programa onartzen duena.

22/2012 Foru Dekretua, martxoaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, "Gasteiz Europako Hiriburu Berdea, 2012" aparteko interes publikoko gertaera laguntzeko programari lotutako zerga onurak aplikatzeko prozedura onartzen da.

Zuhaitza bizitza da

39/2013 Foru Dekretua, azaroaren 14ko Diputatuen Kontseiluarena, onartzen duena “Zuhaitza bizitza da” aparteko interes publikoko gertaerari laguntzeko programa
 
 LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

31/2014 Foru Dekretua, ekainaren 10ekoa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2014rako.

3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako.

INGURU GIROA:

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen duena.
  
AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

390/2015 Foru Agindua, ekainaren 17koa, 200 eta 220 ereduak onartzen dituena 2014rako eta ezartzen dituena haiek aurkezteko baldintza orokorrak.

2013ko ekitaldia

2013KO OINARRIZKO ARAUDIA:

24/1996 Foru Araua, Uztailaren 5koa, Sozietateen gaineko zergarena (2013/12/31ko eguneratuta).

60/2002 Foru Dekretua, Abenduaren 10koa, Sozietateengaineko Zergaren Erreglamendua onartzen duena (2013/12/31ko eguneratuta).

OHARRA: arautegiaren IV. kapituluan lotutako eragiketen agiri beharrak arautzen dira.
 
13/2013 Foru Araua, apirilaren 15ekoa, 2013. urterako Zerga Neurriei buruzkoa.
 
18/2013 Foru Araua, ekainaren 3koa, Arabako Lurralde Historikoan zerga iruzurraren kontra borrokatzeko Oinarrizko Printzipioak eta Neurriak eta zergen arloko beste neurri batzuei buruzkoa.
 
 
APARTEKO INTERES PUBLIKOKO GERTAERAK:

Europako Hiriburu Berdea

80/2011 Foru Dekretua, abenduaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena, "Gasteiz, Europako Hiriburu Berdea 2012" aparteko interes publikoko gertaerari laguntzeko programa onartzen duena.

22/2012 Foru Dekretua, martxoaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, "Gasteiz Europako Hiriburu Berdea, 2012" aparteko interes publikoko gertaera laguntzeko programari lotutako zerga onurak aplikatzeko prozedura onartzen da.

Zuhaitza bizitza da

39/2013 Foru Dekretua, azaroaren 14ko Diputatuen Kontseiluarena, onartzen duena “Zuhaitza bizitza da” aparteko interes publikoko gertaerari laguntzeko programa.
 
LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:
 
9/2013 Foru Dekretua, otsailaren 26ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2013rako.


 3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena..Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

 

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako.

AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

 

343/2014 Foru Agindua, maiatzaren 22koa. Honen bidez eredu hauek onartu dira: establezimendu iraunkorrek eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeek 2013ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren gaineko Zergaren autolikidazioak egiteko aurkeztu beharreko 200 eta 220 ereduak. Gainera, ereduok telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak ezarri dira.