Sozietateen gaineko zerga

Arabako araudipeko zerga entitate eta taldeek sozietateen gaineko zergaren aitorpena (200 edo 220 eredua) zerga ereduen laguntza programaren bitartez egingo dute.

Gainerako zerga entitate eta taldeek zeinek berari dagokion administrazioak onartutako informatika programen bitartez egingo dute sozietateen gaineko zergaren aitorpena (200 edo 220 eredua).

Sozietateen gaineko zergaren aitorpen guztiak telematikoki aurkeztuko dira, egoitza elektronikoaren bitartez.

Arabakoaz bestelako araudi peko zerga erakunde edo taldeei dagozkien fitxategiek ez dute behar bihurgailurik, bide telematikoak erabiliz aurkezteko.

Sozietateen gaineko zerga 2017ko ekitaldia

Sozietateen gaineko Zerga aitorpen guztiak, bide telematikoz bidaliko dira ezinbestez. 
  

Arabakoaz bestelako araudi peko zerga erakunde edo taldeei dagozkien fitxategiek EZ dute behar BIHURGAILURIK, bide telematikoak erabiliz aurkezteko.


AITORPENAK AURKEZPENA, PROZEDURA LABURTUA

1. Egoitza Elektronikorako sarrera - Banakako aitorpenen aurkezpena - Izapidetu online - Ziurtagiri digitalaren bidez identifikatzea - Sortu eta bidali-Aitorpenak sortu eta bidali.

2.a. "Eredua sortu" aukera erabiliko dute Nafarroako araudi peko zerga erakunde eta taldeek.

2.b. "Eredua bidali (fitxategia bidali)" aukera erabiliko dute gainerako zerga erakunde eta taldeek.

Aitorpena egiteko erabilitako "Zerga ereduak" laguntza programaren bidez bidali ahal izango dituzte fitxategiak. Arabako araudiaren peko zerga erakunde eta taldeek.


Aitorpenari eransten zaion dokumentazio osagarria bide telematikoz ere aurkeztu beharko da.

Informazio gehiagorako, aitorpenak aurkezteko baldinza orokorrak kontsultatu.
 

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 
LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

22/2017 Foru Dekretua , apirilaren 11koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2017ko ekitaldirako

3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako.

21/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2015erako.

39/2016 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2016rako.
 
INGURU GIROA:

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen dueña.
 
AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 326/2018 Foru Agindua, maiatzaren 25koa, eredu hauek onartzen dituena: establezimendu iraunkorrek eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeek 2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren gaineko zergaren autolikidazioak egiteko aurkeztu beharreko 200 eta 220 ereduak. Orobat, ereduok telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak ezartzen ditu

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

 

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak