Zergaren funtzionamendua

BEZa kontsumoaren gaineko zeharkako zerga da; honako hauek kargatzen ditu: enpresaburuek eta profesionalek egiten dituzten ondasun emateak eta zerbitzugintzak, eta Batasunaren barruko eskuraketak eta ondasun inportazioak.

Enpresaburuek eta profesionalek honako kasu hauetan aurkeztu behar dizkiote BEZaren autolikidazioak Arabako Foru Ogasunari:

Zerga egoitza Araban edukiz gero:

  • Aurreko urteko eragiketen bolumena 10 milioi euro baino gutxiago bada, % 100 Araban.

  • Aurreko urteko eragiketen bolumena 10 milioi euro baino gehiago bada, Araban egindako eragiketen bolumenaren proportzioan.

Zerga egoitza Araban ez badago eta aurreko urteko eragiketen bolumena 10 milioi euro baino gehiago bada, Araban egindako eragiketen bolumenaren proportzioan. 

Zerga enpresaburuek eta profesionalek aplikatzean bereizketa hau egin behar da:

  • Egiten dituzten salmenten eta zerbitzuen BEZaren kuotak eskuratzaileei jasanarazi behar dizkiete eta Ogasunean sartu.

  • Egiten dituzten eskuraketen kuotak jasan behar dituzte; kuota horiek kenkarirako eskubidea ematen dute aldizkako autolikidazioetan. Autolikidazio bakoitzean bezeroei jasanarazitako BEZa aitortzen da, hornitzaileei egindako erosketetan eta eskuraketetan jasandakoa kenduta; emaitza positiboa zein negatiboa izan daiteke.

Positiboa bada, Ogasunean sartu behar da.

Negatiboa bada eta aitorpena hiru hilean behingoa bada, emaitza hurrengo autolikidazioetan konpentsatu behar da. Horrelakoetan, ekitaldian aurkezten den azken autolikidazioaren emaitza negatiboa bada, bi aukera daude: dirua itzultzeko eskatu edo saldo negatiboa hurrengo ekitaldiko autolikidazioetan konpentsatu.

Emaitza negatiboa bada eta aitorpena hilean behin egiten bada (hileko itzulketen erregistroan sartzeko eskatu ondoren), itzulketa hilabeteka egiteko eska daiteke.