TicketBAI

TicketBAI foru-ogasunek jarduera ekonomiko guztien fakturak bidali eta ziurtatzeko sistema da

 

 
EZARPEN EGUTEGIA

2022/01/01

BORONDATEZKO ALDIAREN HASIERA

2022/04/01

Arabako Foru Aldundiari laguntzen dioten AHOLKULARITZAK (pertsona fisikoak eta juridikoak).

2022/07/01

Sendagaien, osasun produktuen eta higiene pertsonaleko produktuen txikizkako MERKATARITZA, baita JEZaren epigrafeen 2. sekzioan jasotako lanbide jarduerak ere

2022/12/01

GAINERAKO ZERGADUNAK

 

Borondatezko aldiko zerga-onurak

Arabako Foru Aldundiak, TicketBAI ezartzea errazteko, % 60ko kenkari gehitua aplikatuko du zergaduna dagokion nahitaezko ezarpenaren egutegiari gutxienez hilabete aurreratzen bazaio.

Zer da TicketBAI?

TicketBAI hiru foru-ogasunen eta Eusko Jaurlaritzaren proiektu komuna da, eta jarduera ekonomikoa egiten duten pertsona fisiko eta juridiko guztiek argitaratzen diren baldintza teknikoak betetzen dituen fakturazio-softwarea erabili beharko dute.

TicketBAI sistemak jarduera ekonomikoak garatzen dituzten pertsona fisiko eta juridiko guztiei eta nortasun juridikorik gabeko erakunde guztiei eragiten die, baldin eta Euskadiko foru-ogasunek PFEZn edo sozietateen gaineko zergan araugintza-eskumena badute.

 

TicketBAI ezartzeko, fakturazio-programa egokituak erabili beharko dira, fakturan jasotako zerga-informazio guztia duten fitxategiak sortzeko, faktura jaulki aurretik.

Fitxategi hori automatikoki bidaliko zaio Foru Ogasunari faktura egiten den unean.

Horrez gain, ondasunaren edo zerbitzuaren eskuratzailearen esku dagoen fakturak, inprimatuta edo euskarri elektronikoan, kode bakarra eta QR kodea izango ditu, eta, horren bidez, faktura behar bezala jaulkita dagoela egiaztatu ahal izango da.

 

 

Berritasunak

TicketBAI sistemari buruzko berrikuntzak

2022/06/23

Foru Gobernu Kontseiluaren 9/2022 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, ekainaren 14koa. Onespena ematea TicketBAI betebeharrari buruzko hainbat neurriei.

2022/06/01

TicketBAI betebeharretik salbuetsita daude, betekizun hauek betetzen dituzten eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zergadun diren pertsona fisikoak:

  1. 2021eko abenduaren 31n 60 urte edo gehiago izatea eta jarduera ekonomiko bat egiten aritzea.
  2. Talde honetakoa ez izatea: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.2.c) artikuluan xedatutakoari jarraikiz, elkargo bateko kide izateko betebeharra duen jarduera profesional batean jarduteagatik Administrazioarekiko harremanak bitarteko  elektronikoen bidez izan behar dituzten pertsona fisikoak.
  3. 2021ean ez izatea besteren konturako langilerik kontratatuta.

 

Aurreko apartatuan xedatutakoa honako hauei aplikatuko zaie: sozietate zibilei, nortasun juridikoa izan zein ez; jaso gabeko jaraunspenei; ondasun erkidegoei, eta Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorrak 35.3 artikuluan aipatzen dituen gainerako erakundeei, baldin eta zergak errenta egozpeneko araubidean ordaintzen badituzte eta bertan jasotako baldintzak betetzen badituzte. Ondorio horietarako, adinari buruzko betekizuna bazkide, jaraunsle, erkide edo partaide guztiek bete beharko dute, hurrenez hurren.

2022/05/17

  • TicketBAI fitxategiak zuzentzeko/aldatzeko Zuzendu zerbitzuen araudia onartu da

  • Sinadura-politikaren aldaketa: 4.2.2 atala (sinaduraren murrizketak arkitekturan, zerbitzariko sinadurarekin): ezin izango da zerbitzariko gailuaren ziurtagiria erabili hirugarrenei edo hartzaileei fakturazioa egiten dieten enpresen kasuan

  • IV. eranskina aldatzea: TicketBAI fitxategiak bidaltzeko zehaztapen teknikoak eta funtzionalak eta betekizunak. Eranskinaren idazketa aldatu da.

2022/05/04

Egoitza elektronikoan eskuragarri dago TicketBAI betebeharretik salbuesteko eskaeraren izapidea

Izapidetu

2022/04/22

TicketBAI-ri buruzko hurrengo jardunaldi informatiboak

 

 

ANTOLATZAILEA Eguna Ordutegia Lekua
Gorbeialdeko kuadrilla

2022/05/03

9:00

Murgia

Arabako Mendialdeko Kuadrilla

2022/05/04

17:00

Bernedo

Añanako kuadrila

2022/05/05

17:00

Rivabellosa

Aiarako Kuadrilla Laudion

2022/05/11

Erabakitzeke

Erabakitzeke

2022/03/15

TicketBAI-ri buruzko hurrengo prestakuntza-jardunaldia Amurrion.

Martxoak 23 | 15:00etan. |  Kultur Etxean

Izen-ematea eta informazio gehiago

 

2022/03/07

Hasi da ZUZENDU zerbitzuen probaldia. Halaber, jaulkitako fakturen kontsulta aplikazioan aukera bat gaitu da TicketBAI fitxategiko datu batzuk aldatu ahal izateko.

2022/02/10

2022/01/01

2022/01/01ean hasi da TicketBAI fakturak egiteko borondatezko epea

Aplikatu beharreko araudia

260/2022 Foru Agindua, maiatzaren 6koa, lehen diputatu nagusiorde eta Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko oro diputatuarena. Onespena ematea TicketBAI fitxategiak zuzentzeko zerbitzuen betekizunak, prozedura eta zehaztapen tekniko eta funtzionalak arautzeari

34/2021 Foru Araua, abenduaren 23koa, ekonomia suspertzeko neurriak, TicketBAI aplikatzeko neurriak eta zergen arloko neurri batzuk ezartzen dituena

802/2021 Foru Agindua, abenduaren 27koa, Lehenengo diputatu nagusiordea eta Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuarena. TicketBAI softwarearen zehaztapen tekniko eta funtzionalak eta TicketBAI softwarearen erregistroan alta emateko adierazpena arautzea

2021/04/30ean ALHAOn argitaratu zen apirilaren 21eko 13/2021 Foru Araua, tresnak teknologikoak erabiltzeko betebeharra ezartzen du. Arau hori laster garatuko da erreglamendu bidez.

2021/10/13an argitaratu zen ALHAOn, 117. zenbakian, Foru Gobernu Kontseiluaren urriaren 5eko 48/2021 Foru Dekretua, TicketBAI betebeharra garatzen duen arautegia onesten duena.

2021eko abenduaren 1ean argitaratu da 52/2021 Foru Dekretua, azaroaren 23ko Foru Gobernu Kontseiluarena, Arabako Foru Ogasunaren aurreko borondatezko ordezkaritza aldatzen duena, eta 2-d ordezkaritza-maila ezartzen duena TicketBAI betebeharra materialki betetzeko, bai eta balio erantsiaren gaineko zergaren erregistro liburuak eta   fabrikazioko zerga berezien  kontabilitate idazpenen erregistroak bidali eta kontsultatzeko ere.

Kontsultak

Arabako Foru Ogasunak kontsultak egiteko bi postontzi gaitu ditu, TicketBAIri buruzko zalantzak argitzeko.