TikectBAI

Zer da TicketBAI?

TicketBAI da hiru foru ogasunen eta Eusko Jaurlaritzaren proiektu komuna, eta lege betebehar eta betebehar tekniko batzuk ezartzea du helburu. Hori dela eta, indarrean sartzen denetik aurrera, jarduera ekonomikoan aritzen diren pertsona fisiko eta juridiko guztiek fakturazio software bat erabili beharko dute, argitaratuko diren baldintza teknikoak betetzen dituena.

Sistema berri horri esker, foru ogasunek jarduera ekonomiko guztien diru sarrerak kontrolatu ahal izango dituzte, zerga iruzurraren aurka borrokatzeko. Era berean, lortutako informazioa zergapekoei zerga betebeharrak betetzea errazteko erabili ahal izango da

TicketBAI sistemak jarduera ekonomikoak garatzen dituzten pertsona fisiko eta juridikoei eta nortasun juridikorik gabeko erakunde guztiei eragiten die (aurrerantzean, pertsonak eta erakundeak), baldin eta euskal foru ogasunek PFEZean edo sozietateen gaineko zergan (SZ) duten araugintza eskumenaren mende badaude, bat etorriz maiatzaren 23ko 12/2002 Legeak onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunean jasorikoarekin.

TicketBAI ezartzeko, fakturazio programa egokituak erabili beharko dira fakturan jasotako zerga informazio guztia duten fitxategiak sortzeko, faktura jaulki baino lehen. Fitxategi hori automatikoki igorriko zaio Foru Ogasunari faktura jaulkitzen den unean. Horrez gain, ondasunaren edo zerbitzuaren eskuratzailearen esku dagoen fakturak, inprimatua zein euskarri elektronikoan, kode bakar bat eta QR kode bat izango ditu, faktura behar bezala jaulki dela egiaztatzeko.

Ezarpen egutegia:

 
 • 2022/01/01 - Borondatezkoa.
 • 2022/04/01 - Arabako Foru Aldundiari laguntzen dioten aholkularitzak (pertsona fisiko eta juridikoak).
 • 2022/07/01 - Sendagaien, osasun produktuen eta higiene pertsonaleko produktuen txikizkako merkataritza, baita JEZaren epigrafeen 2. sekzioan jasotako lanbide jarduerak ere.
 • 2022/10/01 - Gainerako zergadunak.

TicketBAI sistemak jaulkitako fakturak kateatzen ditu, elektronikoki sinatuta, gero ez daitezen ezabatu edo manipulatu.

Arabako Ogasunera iritsiko den fitxategi informatikoak, hura lortu duen programa informatikoaren egileari buruzko beste metadatu batzuk ere izango ditu. 

TicketBAI sistemarekin sortutako fakturek (paperean zein euskarri elektronikoan) TicketBAI identifikazio kode bat eta QR kode bat izango dituzte. Faktura jasotzen duenak QR kodea eskaneatu ahal izango du, eta Arabako Foru Ogasunaren webgunean sartu ahal izango da, faktura bidali dela egiaztatzeko.

TicketBAIk jaulkitako faktura honen itxurakoa izango da:

 

 

Betebehar berri horrek jarduera ekonomikoak egiten dituzten Arabako araudiari lotutako pertsona guztiei eragingo die, PFEZean xedatutakoaren arabera, bai eta pertsona juridikoei ere, edozein dela ere ondasunak entregatu edo zerbitzuak emateko lekua.

 • TicketBAIren baldintza teknikoak betetzen dituen fakturazio softwarea erabiltzea.

 • Faktura bezeroari entregatzea.

 • Ogasunera bidaltzea fakturazio softwareak sortutako fitxategiak (Interneterako konexioa).

Zerga egoitza Araban duten zergapekoek, TicketBAI erabilita, faktura egiten den une berean bidaliko diote XML-TicketBAI fitxategia Arabako Foru Ogasunari; hau da, online bidaliko da.

Horrek eskatuko du Interneterako sarbidea izan beharra.

Arabako Foru Aldundiak Foru Ogasunean kokatutako aplikazio bat jarriko du zergapekoen eskura, erregelamenduz ezartzen diren baldintzetan. Han, haien fakturak sortu ahal izango dituzte baldintza guztiak betez, paperean inprimatu ahal izango dituzte edo bezeroei formatu elektronikoan bidali ahal izango dizkiete.

Aplikazio horrek seguruenik ez ditu zergapeko guztien premiak konponduko, bereziki jardueraren eta merkatuaren premiek fakturak sistematikoki eta behin eta berriz jaulkitzea eskatzen badute.

Erabakitzen baduzu ez erabiltzea Ogasunaren webguneko zerbitzua, zure hornitzaile informatikoarekin edo zure salmenta gailuaren hornitzailearekin jarri beharko zara harremanetan, edo zure sail informatikoari galdetu beharko diozu ea softwarea eguneratu dezaketen edo esan diezazuten ea zure egungo gailua TicketBAIrekin bateragarria den.

TicketBAI sistema indarrean sartzen denetik aurrera, fakturak egiten dituzten pertsona eta erakunde guztiek gailu hauek erabili beharko dituzte: saltokiko terminalak (ST), ordenagailu pertsonalak, vending makina aurreratuak, balantza aurreratuak, tabletak, telefono mugikorrak eta definitutako erregulazio teknikoak inplementatu beharko dituzten gainerako gailuak.

Gailu guztiak Internetera konektatu beharko dira, eta, beraz, sarerako sarbidea eduki behar da.  

Bai, ezartzeak kosturen bat ekar dezake. Kostua aldatu egin daiteke zergadunaren gailu teknologikoaren aurretiko egoeraren arabera

Lehenengo kalkuluen arabera, kostua txikiagoa izango da fakturazio programara soilik egokitu behar dutenentzat. Data horretan ekipo informatikorik ez duten eta egokitu ezin diren kutxa erregistratzaileak baino ez dituzten pertsonentzat, kostua handiagoa izango da, eta beren negozioaren beharretara egokitzen den konponbidea aukeratu beharko dute merkatuan.

Ezartzen laguntzeko, egin beharreko inbertsioak sustatuko dituzten zerga onurak jasoko dira araudian.

TicketBAIra egokitzeko egindako inbertsio eta gastuen zenbatekoaren % 30eko kenkaria honako hauetan:

 • Ekipoak eta terminalak erostea, haiei dagozkien software eta periferikoak barne direlarik, TicketBAI betebeharra bete ahal izateko.

 • TicketBAI betetzeko behar den softwarea erosi, harpidetu, entregatu, eguneratu edo berritzea.

 • TicketBAI betebeharra betetzeko inplementatu beharreko sinadura elektronikoko softwarea erosi, harpidetu, entregatu, eguneratu edo berritzea.

Inbertsio eta gastu horiek indarrean sartu aurretik eginak izan beharko dute, nahitaez, jarduera sektore bakoitzerako.

 • Lehen adierazitako kenkaria % 60 izango da, kontzeptu berberei aplikatzekoa, betiere TicketBAI betebeharra nahitaezko data baino hilabete lehenago betetzen hasten bada, lehen deskribatutako egutegiaren arabera.

Aplikatu beharreko araudia

2021/04/30ean ALHAOn argitaratu zen apirilaren 21eko 13/2021 Foru Araua, tresnak teknologikoak erabiltzeko betebeharra ezartzen du. Arau hori laster garatuko da erreglamendu bidez.

2021/10/13an argitaratu zen ALHAOn, 117. zenbakian, Foru Gobernu Kontseiluaren urriaren 5eko 48/2021 Foru Dekretua, TicketBAI betebeharra garatzen duen arautegia onesten duena.

Kontsultak

Arabako Foru Ogasunak kontsultak egiteko bi postontzi gaitu ditu, TicketBAIri buruzko zalantzak argitzeko.