Gidariun ibilgaulua alokatzea (VTC-N)

Gidaridun ibilgailua alokatzeko baimenek (VTC-N) bidaiariak estatu osoan autoz garraiatzeko balio dute. Gaur egun, badago muga bat titulu gaitzaileen kopuruari dagokionez; izan ere, autonomia erkidegoetan, 30 taxiko estatu mailako VTC zerbitzu bat bakarrik egon daiteke. Kupo hori soberan gainditu da Euskal Autonomia Erkidegoan, hori dela eta, Arabako Foru Aldundiak ezin du baimen gehiagorik eman.

IZAPIDETU

VTC-N motako baimena eskatzeko, honako baldintza hauek bete behar dira:

 • Espainiako edo Europar Batasuneko estatu bateko nazionalitatea edukitzea, edo atzerritarren erregimen orokorrak emandako baimena edukitzea, norberaren izenean garraiolari gisa lan egiteko.
 • Pertsona fisikoa ez bada, nortasun juridiko propioa eta independentea izateaz gain, garraio publikoak sozietatearen helburuetako bat dela esanbidez adierazi behar da.
 • Helbide bat izan behar du, non kudeaketari eta funtzionamenduari buruzko dokumentuak egongo diren, Lurreko Garraioaren Ikuskaritza Zerbitzuen eskura.
 • Helbide eta sinadura elektronikoa, eta beharrezko ekipamendu informatikoa edukitzea.
 • Zerga, lan eta gizarte arloko betebeharrak betetzea.
 • Gehienez ere 9 eserlekuko (gidariarena barne) autoak edukitzea, jabetzan, finantza errentamenduan edo errentamendu arruntean, eta autoek bi baldintza hauetako bat betetzea:
  • 12 zaldi fiskal edo gehiagoko potentzia duen motorra edukitzea, eta gutxieneko kanpoko luzera 4,60 metro edo gehiagokoa izatea.
  • Edo bestela, elektrizitatea, hidrogenoa, bioerregaiak, erregai sintetiko eta parafinikoak, gas naturala, petrolio gas likidotua edo ohiko erregai fosilak ez diren beste energia iturri alternatibo bat erabiltzea.
   Autoek ezin dute hamar urte baino gehiago izan (lehenengo matrikula kontuan hartuta), ibilgailu historikoak eta 28 zaldi potentzia fiskala edo handiagoa dutenak salbu.
 • Asegurua edo beste garantia bat edukitzea, erabiltzaileek garraiatu bitartean jasan ditzaketen kalteen erantzukizun zibila estaltzeko.
 • Gidariek enpresakoak izan behar dute, eta gidabaimena indarrean eduki.

Zerbitzua ematean hainbat arau bete behar dira:

 • Aldez aurretik kontratatua izatea. Inola ere ezin dira bezeroak kalean jaso. Gidariak kontratua ibilgailuan eraman behar du.
 • Prezioak libreak dira, enpresek jakinarazi behar dituzten arren.
 • EAEn, mota horretako ibilgailuek bere jarduera identifikatzen duen eranskailu bereizgarria eraman behar dute, bai autoaren aurrealdean, bai atzealdean.
 • 2018ko irailaren 30etik aurrera emandako edo eskatutako VTC-N baimenek soilik hiriarteko garraioa egiteko gaitzen dute. Era berean, gidariak baimenean agertzen den helbideari dagokion autonomia erkidegoan bidaiariak jaso eta zerbitzua hasi behar du, ez beste inon, bezeroa portuetan eta aireportuetan jasotzeko zerbitzua, aldez aurretik kontratatutakoa salbu; azken kasu horretan, VTC-N baimenean adierazitako autonomia erkidegoak izan behar du bidaiaren helmuga.
 • 2018ko irailaren 30a baino lehen emandako VTC-N baimenei edo egun hartan izapidetzen ari zirenei dagokienez, titularrek 4 urtez eta era iragankorrean:
  • Hiri zerbitzua eman dezakete.
  • Zerbitzua bidaia hasteko tokia mugatu gabe ematea, baldin eta ibilgailu horiek, ohikotasunez, baimenean adierazitako helbideari dagokion autonomia erkidegoaren lurraldeko beharrak betetzen badituzte. Ustez, ez dago ohikotasunik, autoak hiru hilabetean eman dituen zerbitzuen % 20 edo gehiago autonomia erkidego horretatik iragan ez bada (ezta partzialki ere).
 • 2019ko apiriletik aurrera, enpresa titularrek egiten dituzten ibilbideen datuak Gidaridun Ibilgailuak Alokatzeko Zerbitzuen Komunikazio Erregistrora bidaltzeko betebeharra dute.
 • 2019ko irailetik aurrera, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten VTC-N baimenak dituzten ibilgailuek eranskailu bana eraman behar dute aurrealdeko kristalaren eskuineko goialdean eta atzealdeko kristalaren ezkerreko behealdean.
 • 16/1987 Legea, uztailaren 30ekoa, lurreko garraioak antolatzekoa.
 • 1211/1990 Errege Dekretua, irailaren 28koa, Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamendua onartzen duena.
 • FOM/36/2008 Agindua, urtarrilaren 9koa, irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuak onartu zuen Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legearen Erregelamenduko V. tituluaren IV. kapituluaren bigarren atala –ibilgailuak gidariarekin errentatzearena– garatzen duena.
 • 1076/2017 Errege Dekretua, abenduaren 29koa, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legearen Erregelamenduari –irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuak onartutakoari– arau osagarriak ezartzen dizkiona, ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko baimenak ustiatzeari dagokionez
 • 3/2018 Errege Lege Dekretua, apirilaren 20koa, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legea aldatzen duena, ibilgailuak gidari eta guzti alokatzearen arloari dagokionez.
 • 13/2018 Errege Lege Dekretua, irailaren 28koa, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legea aldatzen duena, ibilgailuak gidari eta guzti alokatzearen arloari dagokionez.
 • 2019ko martxoaren 15eko Ebazpena, Lurreko Garraio Zuzendaritza Nagusiarena, Gidaridun Ibilgailuak Alokatzeko Zerbitzuen Komunikazio Erregistroa abian jartzea eta bere erabilera baldintzak iragartzen dituena.
 • 2019ko ekainaren 28ko Agindua, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegiturako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita gidari eta guzti alokatzeko ibilgailuetarako nahitaezko identifikazio-bereizgarrien erabilera Euskal Autonomia Erkidegoan.
 • Agindua, 2019ko ekainaren 28koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita gidari eta guzti alokatzeko ibilgailuetarako nahitaezko identifikazio-bereizgarrien erabilera Euskal Autonomia Erkidegoan.
 • 200/2019 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Estatu-mailako baimena (VTC-N) duten ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko zerbitzua emateko baldintzei buruzkoa.
  • KAUTELAZKO ETENDURA: Iragarkia, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Hirugarren Atalak emandako 104/2019 kautelazko neurrien prozeduran 2019ko abenduaren 20ko Autoaren Hirugarren Xedapena betetzeari buruzkoa. Hirugarren xedapen hori Euskal Autonomia Erkidegoan Estatu-mailako baimena (VTC-N) duten ibilgailuan gidari eta guzti alokatzeko zerbitzua emateko baldintzei buruzko 2019ko abenduaren 17ko 200/2019 Dekretuari dagokio.