Errepideen mapa eguneratua

Errepide mapa eguneratua. 2013. urtetik

Arabako zarataren mapak

Arabako Foru Aldundiak zarata mapak egiten ditu, udalerrika, inguruko lurraldeari eragiten dioten zarata mailen ebaluazio orokorra egin ahal izateko, baldin eta azpiegitura horiek egunean 6.000 ibilgailu baino gehiagoko batez besteko intentsitatea jasaten badute.

EAEko hots kutsadurari buruzko urriaren 16ko 2138/2012 Dekretua betetzeko egindako Arabako Foru Sareko Errepideen Zarata Mapei (IV. fasea) hasierako onespena eman zaie Mugikortasun Jasangarriaren eta Bide Azpiegituren Saileko diputatuaren irailaren 7ko 71/2023 Foru Aginduaren bidez, eta jendaurrean jartzen dira iragarkia ALHAOn eta EHAAn argitaratzen denetik hilabeteko epean, nahi dutenek azter ditzaten, nahi dituzten oharrak egiteko. Arabako foru sareko errepideen zarata mapak (IV. fasea) kontsultatzeko, sakatu hemen.

213/2012 Dekretuan xedatutako zuzentarauekin bat etorriz, II. eta III. faseetako lehenengo apartatuan aipatzen diren errepide zatiei buruzko zarata mapak daude kontsultagai orri honetan, dekretu horren 13. artikuluan aipatutako jendaurrean jartzeko izapidea betetze aldera.

Zarata mapen zerrenda, Arabako udalerrien arabera

Eguneko 8.000 ibilgailu baino gehiago jasaten dituzten Arabako Foru Errepide Sareko bideen mapa estrategikoak egiten ditu Arabako Foru Aldundiak.

Errepideka egindako mapen zerrenda:

Memoria

A-2522

A-1 (MEU 1/2)

A-1 (MEU 2/2)

A-625

A-2126

A-3638

AP-68

AP-1 (UME 1/2)

AP-1 (UME 2/2)

N-102

N-104

N-124

N-240

N-622