Gidarien Gaitasun Agiria (GGA)

Gidarien Gaitasun Agiria (GGA) nahitaezko dokumentua da, eta egiaztatzen du ibilgailuen C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D edo D+E kategorietako gidabaimena izatea beharrezkoa duten ibilgailuen gidariek etengabeko prestakuntza ikastaroak egin dituztela eta/edo hasierako kualifikazio azterketa gainditu dutela, Europar Batasuneko edozein estatutan ezarritako enpresen ibilgailuekin errepide publiko espainiarretatik zirkulatu ahal izateko.  

Egiaztagiriak ez dauka baliagarritasun epe zehatzik, baina titularrak eskatutako etengabeko prestakuntza ikastaroak egitearen mende dago indarraldia.

Arabako Foru Aldundiak hasierako prestakuntza azterketa edo, hala badagokio, etengabeko prestakuntza gainditzen dutenei emango die txartel egiaztagiria.

Gidarien Gaitasun Agiria (GGA) eduki behar dutenek kualifikazio profesionaleko txartela ibilgailuan eraman beharko dute gidatzen ari direnean.

Ibilgailu hauek gidatzeko ez da beharrezkoa GGA izatea:

 • Orduko 45 kilometroko gehienezko abiadura baimendua gainditu ezin duten ibilgailuek.
 • Segurtasun kidegoen, babes zibileko, suhiltzaileen eta armadaren zerbitzuek erabilitakoak edo horien kontrolpean daudenek.
 • Errepidean probak egiten ari direnak teknikoki hobetzeko, konpontzeko edo mantentze lanak egiteko, eta berriak edo eraldatuak direnak eta oraindik zirkulazioan jarri ez direnak.
 • Larrialdi egoeretan edo salbamendu misioetan erabiltzen direnak.
 • GGA edo gidabaimena lortzeko eskola praktikoetan erabilitakoak.
 • Bidaiariak edo salgaiak garraiatzeko garraio pribatu partikularrean erabilitakoak, Lurreko Garraioak Antolatzeko uztailaren 30eko 16/1987 Legearen 101. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
 • Garraio pribatu osagarrirako erabiltzen direnak, esklusiboki gidariak lan egiteko behar diren material edo ekipoak garraiatzen direnean, betiere ibilgailua gidatzea gidari horren jarduera nagusia ez denean.
 • Larrialdietako anbulantzia zerbitzuetan erabilitakoak.
 • Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Araudiaren 33.2 artikuluko b), e) eta g) letretan aipatutako garraio modalitateak egiteko erabilitakoak.
 • 1032/2007 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, errepideko garraiorako zenbait ibilgailuren gidarien hasierako prestakuntza eta etengabeko trebakuntza arautzen dituena.

 • FOM/2607/2010 Agindua, urriaren 1ekoa, errepideko garraiorako bideratutako ibilgailu jakin batzuen gidariei hasierako kualifikazio eta etengabeko prestakuntza ikastaroak ematen dizkien prestatzaileek bete beharreko baldintzak ezartzekoa.