Garraioen arloko tasak

Pertsona fisikoek edo juridikoek, garraioen arloan, foru eskumeneko zerbitzuak emateagatik edo zuzenbide publikoko erregimenean jarduerak egiteagatik kontraprestazio moduan, ordaindu behar izaten dituzten diru kopuruak dira tasak. Zenbatekoa zerbitzu edo jardueraren kostua ordaintzekoa da gehienetan. Arabako Foru Aldundiak errepideko lurreko garraioen arloan zerbitzu ematearen, nahitaezko titulu eta liburuak jaulkitzearen eta jarduerak egitearen tasak arautzen dituen ekainaren 15eko 13/2022 Foru Arauan jasota daude.

Gaur egun, honako tasa hauek eska ditzake Garraioak Ikuskatzeko Zerbitzuak:

GARRAIO BAIMENAK

Bidaiariak eta salgaiak (alta, ikus-onespena, birgaitzea eta aldaketa)

28,63 €

Garraio operadoreak (alta, ikus-onespena, birgaitzea eta aldaketa)

28,63 €

Aurreko epigrafetan agertzen ez diren gainerako baimenak

28,63 €
Tasen ordainketa
 
 
 
BESTE HERRIALDE ZIURTAGIRIA 
Beste herrialde batzuetako gidarien ziurtagiria 28,63 €
Tasen ordainketa
 
 
DERRIGORREZKO LIBURUAK 
Erreklamazio liburua 9,91 €
Ibilbide liburua 9,91 €
Tasen ordainketa
 
 
TAKOGRAFO DIGITALA 

Txartelak jaulki, berritu eta ordezkatzea

62,23 €
Tasen ordainketa
 
 
BIDAIARIEN GARRAIO ERREGULARRA

Erabilera bereziko errepide bidezko bidaiarien garraio erregularra

32,44 €
Tasen ordainketa
 
 
Gidarien Gaitasun Agiria (GGA)
Prestakuntza zentroak baimentzea 362,74 €
Prestakuntza ikastaroak homologatzea 120,96 €
Prestakuntza ikastaroen homologazioa berriztatzea 120,96 €
GGA azterketarako eskubideak 22,97 €
GGA txartela edukitzearen ziurtagiria ematea 39,78 €
GGA txartela lehen aldiz ematea 24,12 €
GGA txartela berritzea 24,12 €
Tasen ordainketa

 

 

LANBIDE GAITASUNEKO AGIRIA (GARRAIOAREN KUDEATZAILEA)
Azterketa eskubideak eta, hala badagokio, agiria jaulkitzea
 
Tasen ordainketa
43,58 €

 
Lanbide Gaitasuneko Agiria jaulkitzea
 
Tasen ordainketa
21,79 €

 

Agiria baliozkotzearen bidez lortzea eta jaulkitzea

Tasen ordainketa
21,79 €