Garraioen arloko tasak

Pertsona fisikoek edo juridikoek, garraioen arloan, foru eskumeneko zerbitzuak emateagatik edo zuzenbide publikoko erregimenean jarduerak egiteagatik kontraprestazio moduan, ordaindu behar izaten dituzten diru kopuruak dira tasak. Zenbatekoa zerbitzu edo jardueraren kostua ordaintzekoa da gehienetan. Arabako Foru Aldundiak errepideko lurreko garraioen arloan zerbitzu ematearen, nahitaezko titulu eta liburuak jaulkitzearen eta jarduerak egitearen tasak arautzen dituen ekainaren 15eko 13/2022 Foru Arauan jasota daude.

Gaur egun, honako tasa hauek eska ditzake Garraioak Ikuskatzeko Zerbitzuak:

GARRAIO BAIMENAK 
Bidaiariak eta salgaiak (alta, ikus-onespena, birgaitzea eta aldaketa) 28,63 € Tasen ordainketa>
Garraio operadoreak (alta, ikus-onespena, birgaitzea eta aldaketa) 28,63 € Tasen ordainketa>
Aurreko epigrafetan agertzen ez diren gainerako baimenak 28,63 € Tasen ordainketa>
 
 
 
BESTE HERRIALDE ZIURTAGIRIA
Beste herrialde batzuetako gidarien ziurtagiria 28,63 € Tasen ordainketa >
 
 
DERRIGORREZKO LIBURUAK
Erreklamazio liburua 9,91 € Tasen ordainketa >
Ibilbide liburua 9,91 € Tasen ordainketa >
 
 
TAKOGRAFO DIGITALA
Txartelak jaulki, berritu eta ordezkatzea 62,23 € Tasen ordainketa >
 
 
BIDAIARIEN GARRAIO ERREGULARRA
Erabilera bereziko errepide bidezko bidaiarien garraio erregularra 32,44 € Tasen ordainketa >
 
 
Gidarien Gaitasun Agiria (GGA)
Prestakuntza zentroak baimentzea 362,74€ Tasen ordainketa>
Prestakuntza ikastaroak homologatzea 120,96€ Tasen ordainketa>
Prestakuntza ikastaroen homologazioa berriztatzea 181,37 € Tasen ordainketa>
CAP enpresa baimentzeko bost urteko bisatua 181,37 € Tasen ordainketa>
Sukurtsalen eta gela mugikorren bost urteko bisa 90,68 € Tasen ordainketa>
GGA azterketarako eskubideak 22,97 € Tasen ordainketa>
CAP txartela ematea edo berritzea 24,12 € Tasen ordainketa>
CAPa egiaztatzen duen ziurtagiria ematea 39,78 € Tasen ordainketa>

 

 

 

LANBIDE GAITASUNEKO AGIRIA (GARRAIOAREN KUDEATZAILEA)
Azterketa eskubideak eta, hala badagokio, agiria jaulkitzea 43,58 € Tasen ordainketa>
Lanbide Gaitasuneko Agiria jaulkitzea 21,79 € Tasen ordainketa>
Agiria baliozkotzearen bidez lortzea eta jaulkitzea 21,79 € Tasen ordainketa>