Garraioen arloko tasak

Pertsona fisikoek edo juridikoek, garraioen arloan, foru eskumeneko zerbitzuak emateagatik edo zuzenbide publikoko erregimenean jarduerak egiteagatik kontraprestazio moduan, ordaindu behar izaten dituzten diru kopuruak dira tasak. Zenbatekoa zerbitzu edo jardueraren kostua ordaintzekoa da gehienetan.

Gaur egun, honako tasa hauek eska ditzake Garraioak Ikuskatzeko Zerbitzuak:

ONIRITZIAK ETA BAIMENAK
Salgaiak 28,21 €
Bidaiariak 28,21 €
Garraio operadoreak 28,21 €
Ibilgailuak gidariarekin alokatzea 28,21 €
Tasen ordainketa
 
 
 
BESTE HERRIALDE ZIURTAGIRIA 
Beste herrialde batzuetako gidarien ziurtagiria ematea 28,21 €
Tasen ordainketa
 
 
DERRIGORREZKO LIBURUAK 
Erreklamazio liburua 9,76 €
Ibilbide liburua 9,76 €
Tasen ordainketa
 
 
TAKOGRAFO DIGITALA 
Txartela ematea, berritzea eta aldatzea 61,31 €
Tasen ordainketa
 
 
ERABILERA BEREZIKO BIDAIARI GARRAIO ERREGULARRERAKO BAIMENAK
Baimendutako ibilbideagatik 31,96 €
Tasen ordainketa
 
 
PLAZA BAKOITZEKO KOBRATZEN DEN BIDAIARI GARRAIOA
Plaza bakoitzeko kobratuz eskatu ahalako bidaiari garraioa egiteko baimena 31,62 €
Tasen ordainketa
 
 
Gidarien Gaitasun Agiria (GGA)
Prestakuntza zentroak baimentzea 357,38 €
Prestakuntza ikastaroak homologatzea 119,17 €
Prestakuntza ikastaroen homologazioa berriztatzea 119,17 €
GGA azterketarako eskubideak 22,63 €
GGA txartela edukitzearen ziurtagiria ematea 39,19 €
GGA txartela lehen aldiz ematea 23,76 €
GGA txartela berritzea 23,76 €
Tasen ordainketa