Garraioen arloko tasak

Pertsona fisikoek edo juridikoek, garraioen arloan, foru eskumeneko zerbitzuak emateagatik edo zuzenbide publikoko erregimenean jarduerak egiteagatik kontraprestazio moduan, ordaindu behar izaten dituzten diru kopuruak dira tasak. Zenbatekoa zerbitzu edo jardueraren kostua ordaintzekoa da gehienetan.

Gaur egun, honako tasa hauek eska ditzake Garraioak Ikuskatzeko Zerbitzuak:

ONIRITZIAK ETA BAIMENAK
Salgaiak 27,79 €
Bidaiariak 27,79 €
Garraio operadoreak 27,79 €
Ibilgailuak gidariarekin alokatzea 27,79 €
Tasen ordainketa
 
 
 
BESTE HERRIALDE ZIURTAGIRIA 
Beste herrialde batzuetako gidarien ziurtagiria ematea 27,79 €
Tasen ordainketa
 
 
DERRIGORREZKO LIBURUAK 
Erreklamazio liburua 9,62 €
Ibilbide liburua 9,62 €
Tasen ordainketa
 
 
TAKOGRAFO DIGITALA 
Txartela ematea, berritzea eta aldatzea 60,40 €
Tasen ordainketa
 
 
ERABILERA BEREZIKO BIDAIARI GARRAIO ERREGULARRERAKO BAIMENAK
Baimendutako ibilbideagatik 31,49 €
Tasen ordainketa
 
 
PLAZA BAKOITZEKO KOBRATZEN DEN BIDAIARI GARRAIOA
Plaza bakoitzeko kobratuz eskatu ahalako bidaiari garraioa egiteko baimena 31,15 €
Tasen ordainketa
 
 
Gidarien Gaitasun Agiria (GGA)
Prestakuntza zentroak baimentzea 352,10 €
Prestakuntza ikastaroak homologatzea 117,41 €
Prestakuntza ikastaroen homologazioa berriztatzea 117,41 €
GGA azterketarako eskubideak 22,30 €
GGA txartela edukitzearen ziurtagiria ematea 38,61 €
GGA txartela lehen aldiz ematea 23,41 €
GGA txartela berritzea 23,41 €
Tasen ordainketa