Baimen-ereduak

  • III. Eranskina - guraso bakarreko familia-unitateentzat (alarguntza-kasuetan izan ezik)
  • IV. Eranskina - laguntza ematen duten pertsonen aldeko desgaitasun edo mendetasunagatiko kenkaria baimentzeko
  • V. Eranskina edo  VI. Eranskina - 2021ean hildakoen errenta-aitorpenaren itzulketa arintzeko banku-kontua egiaztatzeko
  • BAIMENA - Beste pertsona baten errenta-aitorpena egitea edo aldatzea baimentzeko
  • HELBIDERATZEA  -  2021eko PFEZ helbideratzea aldatzea (beste kontu-zenbaki batekin aurkeztu diren aitorpenetarako bakarrik)