errentaren kanpaina egutegia

 

 

KANPAINAREN HASIERA

APIRILAK 3

errentaren kanpaina egutegia

 

 

KANPAINAREN AMAIERA

EKAINAK 26

Errenta - 2020ko ekitaldia

Foru Ogasunak zure esku jartzen du Errenta Laguntzeko Programa, zeinari esker zure ordenagailutik aitorpena egin ahal izango baituzu edozein ziurtagiri digitalekin, Bak edo BAKQ. Ziurtagiririk ez baduzu, Bak gakoa lor dezakezu.

 

PROGRAMA DESKARGATU

 

Laguntza-programa deskargatu ondoren, urrats hauek egin beharko dituzu aitorpena egiteko:

 • 1. Aitorpenean gaur egun Foru Ogasunaren fitxategietan dauden datu fiskalak sartzea.
 • 2. Berrikusi eta osatu egin beharko du, egokitzat jotzen duen informazioa gehituz, aldatuz edo ezabatuz. Gogoan izan zure aitorpenean nahitaez sartu behar dituzula zure diru-sarrera, gastu, murrizketa, kenkari eta atxikipen guztiak.
 • 3. Aitorpena Foru Ogasunean aurkeztea izapideak arintzeko beharrezko dokumentazioarekin batera, adibidez, bere datu fiskaletan jasota ez dagoena edo egokitzat jotzen ez duena.

 

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Windows 7, Windows 8, Windows 10 edo Windows 11

 • Softwarea: Microsoft .NET Framework 4.5

 • Acrobat Reader DC.


Linux Sistema Eragilea

Jaitsi honako fitxategi konprimatu hau zure PCra. Behin fitxategia jaitsita, deskonprimatu zeure ekipoan eta sartu terminalean, koka zaitez deskonprimatu duzun direktorioan eta abiarazi komando hau: chmod +x HAPF20.sh

Ondoren, terminal horretatik bertatik, exekutatu HAPF20.sh fitxategia.

Deskarga ezazu laguntza programa

 

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Ubuntu 16.04 LTS.

 • Softwarea: Mono Project v5.4.0.201, honako urrats hauei jarraituz.

 • PDF irakurgailua. 


Interneteko konexioa eduki behar duzu programa erabiltzeko.

Instalazioa egiterakoan edo aplikazioak exekutatzerakoan arazorik baduzu, irakur ezazu "Leame" artxiboa edo arazoa konpontzeko sar zaitez Laguntza teknikoaren orrira.

Laguntza-programa lehen adierazitako eskakizunen arabera probatu da eta ondo dabilela ziurtatu da. Beste eskakizun batzuekin exekutatuz gero, ez da bermatzen ondo ibiliko denik.

Laguntza-programaren benekotasuna bermatzeko, Arabako Foru Aldundiak bere softwarea IZENPEren ziurtagiri baten bitartez izenpetzen du. Zure sistema eragileak ziurtagiri hori automatikoki baliozkotu dezan eta ez diezazun softwarea egiaztatzeko ohartarazpenik erakutsi, IZENPEren egiaztagirien baliozkotze erroak izan behar dituzu instalaturik. 

 • 33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.
 • Diputatuen Kontseiluaren 40/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 • Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2021 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 12koa. Onestea pertsona fisi koen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan 2021ean aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak
 • 16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa.
 • 60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.
 • Foru Gobernu Kontseiluaren 30/2021 FORU DEKRETUA, uztailaren 6koa. Onespena ematea interes orokorreko 2021erako xedeen eremuko lehentasunezko mezenasgo jardueren edo programen zerrendari, bat etorriz Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidearen eta mezenas gorako zerga pizgarrien uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauak ezarritakoarekin.
 • 244/2021 FORU AGINDUA, irailaren 9koa. Zehaztea Foru Gobernu Kontseiluaren uztailaren 6ko 30/2021 Foru Dekretuan zehazten diren kirol jarduerek bete behar dituzten baldintzak, 2021eko ekitaldirako lehentasunezko mezenasgo jarduera jotzeko.
 • 2020rako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duen otsailaren 4ko 231/2020 ERREGE DEKRETUA.
 • 38/2020 ERREGE LEGE-DEKRETUA, abenduaren 29koa, zeinaren bidez neurriak hartzen baitira Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batua hirugarren estatua den egoerara egokitzeko, Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batua Europar Batasunetik eta Energia Atomikoaren Europako Erkidegotik irteteari buruzko 2020ko urtarrilaren 31ko Akordioan ezarritako aldi iragankorra amaitu ondoren.
 • 817/2021 ERREGE DEKRETUA, irailaren 28koa, 2021erako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.
 • 8/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, preskripzio epea aldatzeari buruzkoa.
 • 18/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, kargak kitatzeari buruzkoa, zeinen xedea den hipoteka betearazpenaren ordez ordainean ematea erraztea.
 • 19/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, lanari utzi ondoko egoera jakin batzuetarako zerga tratamendu alternatiboa ezartzen duena.
 • FORU GOBERNU KONTSEILUAREN 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 28koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez.
 • 37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.
 • DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 41/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 • 13/2021 Foru Araua, apirilaren 21ekoa, tresna teknologikoak erabili beharra ezartzen duena.
 • 24/2021 Foru Araua, azaroaren 17koa, ingurumenarekin loturiko zerga neurriei eta beste zerga neurri batzuei buruz.
 • 31/2021 Foru Araua, abenduaren 15ekoa, landa eremuan populazioari eusten laguntzeko.
 • 34/2021 Foru Araua, abenduaren 23koa, ekonomia suspertzeko neurriak, TicketBAI aplikatzeko neurriak eta zergen arloko neurri batzuk ezartzen dituena.
 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren 99/2022 Foru Agindua, otsailaren 22koa Onestea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren 2021eko ekitaldiko aitorpenak aurkezteko arauak eta modalitateak.
 •  

 • 1/2022 Jarraibidea, apirilaren 26koa, Ogasun Zuzendaritzarena, 2021eko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena, eta berori garatu duten xedapenak aplikatzeko.
 • 5/2020 Jarraibidea, 2020ko irailaren 29koa, Ogasun Zuzendaritzarena, 2020ko ekitaldirako irizpide jakin batzuk ezartzen dituena ekainaren 23ko 8/2020 Zerga Premiazko Arau Dekretuaren 2. artikuluan aurreikusitako ohiko etxebizitza berritzeko obrengatiko kenkaria aplikatzeko.
 • 6/2020 jarraibidea, urriaren 20koa, Ogasun Zuzendaritzarena, COVID-19aren aurkako borrokan laguntzeko Osakidetzaren alde egindako dohaintza eta dohaintzen zerga-tratamenduari aplikatu beharreko interpretazioa onartzen duena.

 

COVID ARAUDIA

Errenta - 2020ko ekitaldia

Foru Ogasunak zure esku jartzen du Errenta Laguntzeko Programa, zeinari esker zure ordenagailutik aitorpena egin ahal izango baituzu edozein ziurtagiri digitalekin, Bak edo BAKQ. Ziurtagiririk ez baduzu, Bak gakoa lor dezakezu.

 

PROGRAMA DESKARGATU

 

Laguntza-programa deskargatu ondoren, urrats hauek egin beharko dituzu aitorpena egiteko:

 • 1. Aitorpenean gaur egun Foru Ogasunaren fitxategietan dauden datu fiskalak sartzea.
 • 2. Berrikusi eta osatu egin beharko du, egokitzat jotzen duen informazioa gehituz, aldatuz edo ezabatuz. Gogoan izan zure aitorpenean nahitaez sartu behar dituzula zure diru-sarrera, gastu, kenkari eta atxikipen guztiak.
 • 3. Aitorpena Foru Ogasunean aurkeztea izapideak arintzeko beharrezko dokumentazioarekin batera, adibidez, bere datu fiskaletan jasota ez dagoena edo egokitzat jotzen ez duena.

 

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Windows 7, Windows 8, Windows 10 edo Windows 11

 • Softwarea: Microsoft .NET Framework 4.5

 • Acrobat Reader DC.


Linux Sistema Eragilea

Jaitsi honako fitxategi konprimatu hau zure PCra. Behin fitxategia jaitsita, deskonprimatu zeure ekipoan eta sartu terminalean, koka zaitez deskonprimatu duzun direktorioan eta abiarazi komando hau: chmod +x HAPF20.sh

Ondoren, terminal horretatik bertatik, exekutatu HAPF20.sh fitxategia.

Deskarga ezazu laguntza programa

 

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Ubuntu 16.04 LTS.

 • Softwarea: Mono Project v5.4.0.201, honako urrats hauei jarraituz.

 • PDF irakurgailua. 


Interneteko konexioa eduki behar duzu programa erabiltzeko.

Instalazioa egiterakoan edo aplikazioak exekutatzerakoan arazorik baduzu, irakur ezazu "Leame" artxiboa edo arazoa konpontzeko sar zaitez Laguntza teknikoaren orrira.

Laguntza-programa lehen adierazitako eskakizunen arabera probatu da eta ondo dabilela ziurtatu da. Beste eskakizun batzuekin exekutatuz gero, ez da bermatzen ondo ibiliko denik.

Laguntza-programaren benekotasuna bermatzeko, Arabako Foru Aldundiak bere softwarea IZENPEren ziurtagiri baten bitartez izenpetzen du. Zure sistema eragileak ziurtagiri hori automatikoki baliozkotu dezan eta ez diezazun softwarea egiaztatzeko ohartarazpenik erakutsi, IZENPEren egiaztagirien baliozkotze erroak izan behar dituzu instalaturik. 

 • 33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.
 • Diputatuen Kontseiluaren 40/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 • Foru Gobernu Kontseiluaren 59/2019 FORU DEKRETUA, abenduaren 27koa. Onestea persona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak.
 • 16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa.
 • 60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.
 • Foru Gobernu Kontseiluaren 29/2020 FORU DEKRETUA, irailaren 15ekoa. Onespena ematea interes orokorreko 2020rako xedeen eremuko lehentasunezko mezenasgo jardueren edo programen zerrendari, bat etorriz Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidearen eta mezenasgorako zerga pizgarrien uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauak ezarritakoarekin.
 • Foru Gobernu Kontseiluaren 38/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 29koa. Onespena ematea 2020rako interes orokorreko helburuen eremuan lehentasunezko mezenasgo jardueren edo programen zerrenda onetsi zuen Kontseiluaren irailaren 15eko 29/2020 Foru Dekretuaren aldaketari. 
 • Foru Gobernu Kontseiluaren 180/2020 ERABAKIA, apirilaren 7koa. Onestea Arabako Foru Aldundiari COVID-19 dela-eta emandako zenbatekoen 2020rako lehentasunezko jardueraren adierazpena, hark izaera publikoko zerbitzu sozio-sanitarioetarako erabil ditzan.
 • 7/2020 FORU ARAUA, maiatzaren 27koa, 6/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, maiatzaren 12koa, baliozkotzeko dena, onespena ematekoCOVID-19rekin lotutako zerga neurri berriak hartzeari.
 • 2020rako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duen otsailaren 4ko 231/2020 ERREGE DEKRETUA.
 • 8/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, preskripzio epea aldatzeari buruzkoa.
 • 18/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, kargak kitatzeari buruzkoa, zeinen xedea den hipoteka betearazpenaren ordez ordainean ematea erraztea.
 • 19/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, lanari utzi ondoko egoera jakin batzuetarako zerga tratamendu alternatiboa ezartzen duena.
 • FORU GOBERNU KONTSEILUAREN 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 28koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez.
 • 5/2020 JARRAIBIDEA, 2020ko irailaren 29koa, Ogasun Zuzendaritzarena, 2020ko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena aplikatzeko ekainaren 23ko 8/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren 2. artikuluan xedatutako ohiko etxebizitza berritzeko obren kenkaria. 
 • 6/2020 JARRAIBIDEA, urriaren 20koa, Ogasun Zuzendaritzarena, COVID-19aren aurkako borrokan laguntzeko Osakidetzaren alde egindako dohaintzen zerga tratamenduari aplikatu beharreko interpretazioa onesten duena. 
 • 37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.
 • DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 41/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena. 
 • 1/2021 JARRAIBIDEA, 2021eko martxoaren 23koa, Ogasun Zuzendaritzarena, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua eta hura garatzeko xedapenak aplikatzeko zenbait irizpide ezartzen dituena 2020 ekitaldirako.
 • 172/2021 FORU AGINDUA Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren, martxoaren 18koa. Onestea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren 2020ko ekitaldiko aitorpenak aurkezteko arauak eta modalitateak.

 

COVID ARAUDIA

Errenta - 2019ko ekitaldia

Foru Ogasunak zure eskura jartzen du errentaren laguntza programa, aitorpena zure ordenagailutik egin dezazun.

Laguntza programaren instalazioa

Windows Sistema Eragilea

Deskarga ezazu laguntza programa zure ordenagailuan. Artxiboa deskargatu ondoren, pantailan adierazten diren jarrabideei kasu egin behar diezu.

Deskarga ezazu PFEeko laguntza programa

 

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Windows 7, Windows 8, Windows 10 edo Windows 11

 • Internet Explorer 11 edo goragokoa
 • Softwarea: Microsoft .NET Framework 4.5

 • Acrobat Reader DC.

 


Linux Sistema Eragilea

Jaitsi honako fitxategi konprimatu hau zure PCra. Behin fitxategia jaitsita, deskonprimatu zeure ekipoan eta sartu terminalean, koka zaitez deskonprimatu duzun direktorioan eta abiarazi komando hau: chmod +x HAPF19.sh

Ondoren, terminal horretatik bertatik, exekutatu HAPF19.sh fitxategia.

Deskarga ezazu laguntza programa

 

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Ubuntu 16.04 LTS.

 • Softwarea: Mono Project v5.4.0.201, honako urrats hauei jarraituz.

 • PDF irakurgailua. 


Oharra: 

Interneteko konexioa eduki behar duzu programa erabiltzeko.

Instalazioa egiterakoan edo aplikazioak exekutatzerakoan arazorik baduzu, irakur ezazu "Leame" artxiboa edo arazoa konpontzeko sar zaitez Laguntza teknikoa orrira.

Laguntza programa lehen adierazitako eskakizunen arabera probatu da eta ondo dabilela ziurtatu da. Beste eskakizun batzuekin exekutatuz gero, ez da bermatzen ondo ibiliko denik.

 • 33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.
 • 40/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 • 4/2019 Foru Dekretua, urtarrilaren 29koa, onartzen dituena persona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak.
 • 16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa.
 • 60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19koa. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.
 • 27/2019 FORU DEKRETUA, maiatzaren 7koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2019ko ekitaldirako
 • FORU DEKRETUA 48/2013, abenduaren 24ko Diputatuen Kontseiluarena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zuzeneko zenbatespeneko metodoaren modalitate erraztua aplikatzen duena.
 • 1462/2018 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, 2019rako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.
 • 8/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, preskripzio epea aldatzeari buruzkoa.
 • 18/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, kargak kitatzeari buruzkoa, zeinen xedea den hipoteka betearazpenaren ordez ordainean ematea erraztea.
 • 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 28koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez
 • 3/2017 FORU ARAUA, martxoaren 15ekoa, otsailaren 28ko 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua baliozkotzeko dena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez
 • 19/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, lanari utzi ondoko egoera jakin batzuetarako zerga tratamendu alternatiboa ezartzen duena.
 • 37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.
 • 41/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 • 191/2019 Foru Agindua, ekainaren 14koa. Onestea maiatzaren 7ko 27/2019 Foru Dekretuan zehazten diren kirol jarduerek bete behar dituzten baldintzak, 2019ko ekitaldirako lehentasunezko mezenasgo jardueratzat jotzeko.
 • 151/2020 Foru Agindua, martxoaren 24koa, onesten dituena pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren 2019ko ekitaldiko aitorpenak aurkezteko arauak eta modalitateak.

Errenta - 2018ko ekitaldia

Foru Ogasunak zure eskura jartzen du errentaren laguntza programa, aitorpena zure ordenagailutik egin dezazun.

Laguntza programa instalazioa

Windows Sistema Eragilea

Deskarga ezazu laguntza programa zure ordenagailuan. Artxiboa deskargatu ondoren, pantailan adierazten diren jarrabideei kasu egin behar diezu.

Deskarga ezazu PFEeko laguntza programa

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Windows 7, Windows 8, Windows 10 edo Windows 11

 • Softwarea: Microsoft .NET Framework 4.5.
 • Acrobat Reader DC.

 


Linux Sistema Eragilea

Jaitsi honako fitxategi konprimatu hau zuere PCra. Behin fitxategia jaitsita, deskonprimatu zeure ekipoan eta sartu terminalean, koka zaitez deskonprimatu duzun direktorioan eta abiarazi komando hau: chmod +x HAPF00.sh

Ondoren, terminal horretatik bertatik, exekutatu HAPF00.sh fitxategia.

Deskarga ezazu PFEeko laguntza programa

 

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Ubuntu 16.04 LTS.
 • Softwarea: Mono Project v5.4.0.201, honako urrats hauei jarraituz.

  PDF irakurlea.

Oharra:

Interneteko konexioa eduki behar duzu programa erabiltzeko.

Instalazioa egiterakoan edo aplikazioak exekutatzerakoan arazorik baduzu, irakur ezazu "Leame" artxiboa edo arazoa konpontzeko sar zaitez Laguntza teknikoa  orrira.

Laguntza programa lehen adierazitako eskakizunen arabera probatu da eta ondo dabilela ziurtatu da. Beste eskakizun batzuekin exekutatuz gero, ez da bermatzen ondo ibiliko denik.

 

33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.

40/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arautegia onartzen duena.

2/2018 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 24koa, onartzen dituena persona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa.

60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19koa. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.

34/2018 FORU DEKRETUA, uztailaren 18koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2018ko ekitaldirako

FORU DEKRETUA 48/2013, abenduaren 24ko Diputatuen Kontseiluarena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zuzeneko zenbatespeneko metodoaren modalitate erraztua aplikatzen duena.

1077/2017 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 29koa, 2018rako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.

8/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, preskripzio epea aldatzeari buruzkoa.

18/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, kargak kitatzeari buruzkoa, zeinen xedea den hipoteka betearazpenaren ordez ordainean ematea erraztea.

2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 28koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez

3/2017 FORU ARAUA, martxoaren 15ekoa, otsailaren 28ko 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua baliozkotzeko dena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez

19/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, lanari utzi ondoko egoera jakin batzuetarako zerga tratamendu alternatiboa ezartzen duena.

37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

41/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena

Errenta - 2017ko ekitaldia

Foru Ogasunak zure eskura jartzen du errentaren laguntza programa, aitorpena zure ordenagailutik egin dezazun.

Laguntza programa instalazioa

Windows Sistema Eragilea

Deskarga ezazu laguntza programa zure ordenagailuan. Artxiboa deskargatu ondoren, pantailan adierazten diren jarrabideei kasu egin behar diezu.

Deskarga ezazu PFEeko laguntza programa

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Windows 7, Windows 8, Windows 10 edo Windows 11

 • Softwarea: Microsoft .NET Framework 4.5.
 • Acrobat Reader DC.

 


Linux Sistema Eragilea

Jaitsi honako fitxategi konprimatu hau zuere PCra. Behin fitxategia jaitsita, deskonprimatu zeure ekipoan eta sartu terminalean, koka zaitez deskonprimatu duzun direktorioan eta abiarazi komando hau: chmod +x HAPF00.sh

Ondoren, terminal horretatik bertatik, exekutatu HAPF00.sh fitxategia.

Deskarga ezazu PFEeko laguntza programa

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Ubuntu 16.04 LTS.
 • Softwarea: Mono Project v5.4.0.201, honako urrats hauei jarraituz.

 • PDF irakurlea.

Oharra:

Interneteko konexioa eduki behar duzu programa erabiltzeko.

Instalazioa egiterakoan edo aplikazioak exekutatzerakoan arazorik baduzu, irakur ezazu "Leame" artxiboa edo arazoa konpontzeko sar zaitez Laguntza teknikoa  orrira.

Laguntza programa lehen adierazitako eskakizunen arabera probatu da eta ondo dabilela ziurtatu da. Beste eskakizun batzuekin exekutatuz gero, ez da bermatzen ondo ibiliko denik.

33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 40/2014 Foru dekretua, abuztuaren 1ekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Arautegia onartu duena.

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 72/2016 FORU DEKRETUA, abenduaren 20koa, onartzen dituena persona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa.

60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.

Foru Gobernu Kontseiluaren 22/2017 FORU DEKRETUA, apirilaren 11koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2017ko ekitaldirako

181/2017 FORU AGINDUA, ekainaren 6koa, onartzen duena finkatzea zer baldintza bete behar duten apirilaren 11ko 22/2017 Foru Dekretuan zehazten diren kirol jarduerek 2017ko ekitaldian lehentasunezko mezenasgo jardueratzat har daitezen

Foru Gobernu Kontseiluaren 15/2017 FORU DEKRETUA, martxoaren 21ekoa, onartzen duena deuseztatzea eta baja ematea Arabako Foru Aldundiaren zerga itunduen autolikidazio eta likidazioetatik datozen zerga zorrei eta zehapenei

FORU DEKRETUA 48/2013, abenduaren 24ko Diputatuen Kontseiluarena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zuzeneko zenbatespeneko metodoaren modalitate erraztua aplikatzen duena.

742/2016 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 30ekoa, 2017rako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.

8/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, preskripzio epea aldatzeari buruzkoa.

18/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, kargak kitatzeari buruzkoa, zeinen xedea den hipoteka betearazpenaren ordez ordainean ematea erraztea.

FORU GOBERNU KONTSEILUAREN 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 28koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez.

3/2017 FORU ARAUA, martxoaren 15ekoa, otsailaren 28ko 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua baliozkotzeko dena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez

19/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, lanari utzi ondoko egoera jakin batzuetarako zerga tratamendu alternatiboa ezartzen duena.

37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa (Akats zuzenketa)

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 41/2014 Foru dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena