Errenta - 2019ko ekitaldia

Foru Ogasunak zure eskura jartzen du errentaren laguntza programa, aitorpena zure ordenagailutik egin dezazun.

Laguntza programaren instalazioa

Windows Sistema Eragilea

Deskarga ezazu laguntza programa zure ordenagailuan. Artxiboa deskargatu ondoren, pantailan adierazten diren jarrabideei kasu egin behar diezu.

Deskarga ezazu PFEeko laguntza programa

 

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Windows 7, Windows 8 edo Windows 10

 • Internet Explorer 11 edo goragokoa

 • Softwarea: Microsoft .NET Framework 4.5

 • Acrobat Reader DC.

 


Linux Sistema Eragilea

Jaitsi honako fitxategi konprimatu hau zure PCra. Behin fitxategia jaitsita, deskonprimatu zeure ekipoan eta sartu terminalean, koka zaitez deskonprimatu duzun direktorioan eta abiarazi komando hau: chmod +x HAPF19.sh

Ondoren, terminal horretatik bertatik, exekutatu HAPF19.sh fitxategia.

Deskarga ezazu laguntza programa

 

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Ubuntu 16.04 LTS.

 • Softwarea: Mono Project v5.4.0.201, honako urrats hauei jarraituz.

 • PDF irakurgailua. 


Oharra: 

Interneteko konexioa eduki behar duzu programa erabiltzeko.

Instalazioa egiterakoan edo aplikazioak exekutatzerakoan arazorik baduzu, irakur ezazu "Leame" artxiboa edo arazoa konpontzeko sar zaitez Laguntza teknikoa orrira.

Laguntza programa lehen adierazitako eskakizunen arabera probatu da eta ondo dabilela ziurtatu da. Beste eskakizun batzuekin exekutatuz gero, ez da bermatzen ondo ibiliko denik.

 • 33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.
 • 40/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 • 4/2019 Foru Dekretua, urtarrilaren 29koa, onartzen dituena persona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak.
 • 16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa.
 • 60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19koa. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.
 • 27/2019 FORU DEKRETUA, maiatzaren 7koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2019ko ekitaldirako
 • FORU DEKRETUA 48/2013, abenduaren 24ko Diputatuen Kontseiluarena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zuzeneko zenbatespeneko metodoaren modalitate erraztua aplikatzen duena.
 • 1462/2018 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, 2019rako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.
 • 8/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, preskripzio epea aldatzeari buruzkoa.
 • 18/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, kargak kitatzeari buruzkoa, zeinen xedea den hipoteka betearazpenaren ordez ordainean ematea erraztea.
 • 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 28koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez
 • 3/2017 FORU ARAUA, martxoaren 15ekoa, otsailaren 28ko 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua baliozkotzeko dena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez
 • 19/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, lanari utzi ondoko egoera jakin batzuetarako zerga tratamendu alternatiboa ezartzen duena.
 • 37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.
 • 41/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 • 191/2019 Foru Agindua, ekainaren 14koa. Onestea maiatzaren 7ko 27/2019 Foru Dekretuan zehazten diren kirol jarduerek bete behar dituzten baldintzak, 2019ko ekitaldirako lehentasunezko mezenasgo jardueratzat jotzeko.
 • 151/2020 Foru Agindua, martxoaren 24koa, onesten dituena pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren 2019ko ekitaldiko aitorpenak aurkezteko arauak eta modalitateak.

Errenta - 2018ko ekitaldia

Foru Ogasunak zure eskura jartzen du errentaren laguntza programa, aitorpena zure ordenagailutik egin dezazun.

Laguntza programa instalazioa

Windows Sistema Eragilea

Deskarga ezazu laguntza programa zure ordenagailuan. Artxiboa deskargatu ondoren, pantailan adierazten diren jarrabideei kasu egin behar diezu.

Deskarga ezazu PFEeko laguntza programa

Programaren eskakizunak

 • Sistema eragilea: Windows 7, Windows 8 edo Windows 10.
 • Softwarea: Microsoft .NET Framework 4.5.
 • Acrobat Reader DC.

 


Linux Sistema Eragilea

Jaitsi honako fitxategi konprimatu hau zuere PCra. Behin fitxategia jaitsita, deskonprimatu zeure ekipoan eta sartu terminalean, koka zaitez deskonprimatu duzun direktorioan eta abiarazi komando hau: chmod +x HAPF00.sh

Ondoren, terminal horretatik bertatik, exekutatu HAPF00.sh fitxategia.

Deskarga ezazu PFEeko laguntza programa

 

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Ubuntu 16.04 LTS.
 • Softwarea: Mono Project v5.4.0.201, honako urrats hauei jarraituz.

  PDF irakurlea.

Oharra:

Interneteko konexioa eduki behar duzu programa erabiltzeko.

Instalazioa egiterakoan edo aplikazioak exekutatzerakoan arazorik baduzu, irakur ezazu "Leame" artxiboa edo arazoa konpontzeko sar zaitez Laguntza teknikoa  orrira.

Laguntza programa lehen adierazitako eskakizunen arabera probatu da eta ondo dabilela ziurtatu da. Beste eskakizun batzuekin exekutatuz gero, ez da bermatzen ondo ibiliko denik.

 

33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.

40/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arautegia onartzen duena.

2/2018 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 24koa, onartzen dituena persona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa.

60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19koa. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.

34/2018 FORU DEKRETUA, uztailaren 18koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2018ko ekitaldirako

FORU DEKRETUA 48/2013, abenduaren 24ko Diputatuen Kontseiluarena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zuzeneko zenbatespeneko metodoaren modalitate erraztua aplikatzen duena.

1077/2017 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 29koa, 2018rako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.

8/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, preskripzio epea aldatzeari buruzkoa.

18/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, kargak kitatzeari buruzkoa, zeinen xedea den hipoteka betearazpenaren ordez ordainean ematea erraztea.

2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 28koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez

3/2017 FORU ARAUA, martxoaren 15ekoa, otsailaren 28ko 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua baliozkotzeko dena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez

19/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, lanari utzi ondoko egoera jakin batzuetarako zerga tratamendu alternatiboa ezartzen duena.

37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

41/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena

Errenta - 2017ko ekitaldia

Foru Ogasunak zure eskura jartzen du errentaren laguntza programa, aitorpena zure ordenagailutik egin dezazun.

Laguntza programa instalazioa

Windows Sistema Eragilea

Deskarga ezazu laguntza programa zure ordenagailuan. Artxiboa deskargatu ondoren, pantailan adierazten diren jarrabideei kasu egin behar diezu.

Deskarga ezazu PFEeko laguntza programa

Programaren eskakizunak

 • Sistema eragilea: Windows 7, Windows 8 edo Windows 10.
 • Softwarea: Microsoft .NET Framework 4.5.
 • Acrobat Reader DC.

 


Linux Sistema Eragilea

Jaitsi honako fitxategi konprimatu hau zuere PCra. Behin fitxategia jaitsita, deskonprimatu zeure ekipoan eta sartu terminalean, koka zaitez deskonprimatu duzun direktorioan eta abiarazi komando hau: chmod +x HAPF00.sh

Ondoren, terminal horretatik bertatik, exekutatu HAPF00.sh fitxategia.

Deskarga ezazu PFEeko laguntza programa

Programaren eskakizunak

 • Sistema Eragilea: Ubuntu 16.04 LTS.
 • Softwarea: Mono Project v5.4.0.201, honako urrats hauei jarraituz.

 • PDF irakurlea.

Oharra:

Interneteko konexioa eduki behar duzu programa erabiltzeko.

Instalazioa egiterakoan edo aplikazioak exekutatzerakoan arazorik baduzu, irakur ezazu "Leame" artxiboa edo arazoa konpontzeko sar zaitez Laguntza teknikoa  orrira.

Laguntza programa lehen adierazitako eskakizunen arabera probatu da eta ondo dabilela ziurtatu da. Beste eskakizun batzuekin exekutatuz gero, ez da bermatzen ondo ibiliko denik.

33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 40/2014 Foru dekretua, abuztuaren 1ekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Arautegia onartu duena.

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 72/2016 FORU DEKRETUA, abenduaren 20koa, onartzen dituena persona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa.

60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.

Foru Gobernu Kontseiluaren 22/2017 FORU DEKRETUA, apirilaren 11koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2017ko ekitaldirako

181/2017 FORU AGINDUA, ekainaren 6koa, onartzen duena finkatzea zer baldintza bete behar duten apirilaren 11ko 22/2017 Foru Dekretuan zehazten diren kirol jarduerek 2017ko ekitaldian lehentasunezko mezenasgo jardueratzat har daitezen

Foru Gobernu Kontseiluaren 15/2017 FORU DEKRETUA, martxoaren 21ekoa, onartzen duena deuseztatzea eta baja ematea Arabako Foru Aldundiaren zerga itunduen autolikidazio eta likidazioetatik datozen zerga zorrei eta zehapenei

FORU DEKRETUA 48/2013, abenduaren 24ko Diputatuen Kontseiluarena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zuzeneko zenbatespeneko metodoaren modalitate erraztua aplikatzen duena.

742/2016 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 30ekoa, 2017rako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.

8/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, preskripzio epea aldatzeari buruzkoa.

18/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, kargak kitatzeari buruzkoa, zeinen xedea den hipoteka betearazpenaren ordez ordainean ematea erraztea.

FORU GOBERNU KONTSEILUAREN 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 28koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez.

3/2017 FORU ARAUA, martxoaren 15ekoa, otsailaren 28ko 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua baliozkotzeko dena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez

19/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, lanari utzi ondoko egoera jakin batzuetarako zerga tratamendu alternatiboa ezartzen duena.

37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa (Akats zuzenketa)

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 41/2014 Foru dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena

Errenta - 2016ko ekitaldia

Foru Ogasunak zure eskura jartzen du errentaren laguntza programa, aitorpena zure ordenagailutik egin dezazun.

Laguntza programa instalazioa

Deskarga ezazu laguntza programa zure ordenagailuan. Artxiboa deskargatu ondoren, pantailan adierazten diren jarrabideei kasu egin behar diezu.

Programaren eskakizunak  

 • Windows 7, Windows 8 edo Windows 10.
 • Softwarea: Microsoft .NET Framework 3.5.
 • Acrobat Reader DC.
 • Beharrezkoa da Interneteko konexioa laguntza programan eskura dauden aukera hauek baliatzeko:
 • Deskargatu zerga datuak.
 • Aitorpenak Laguntza programatik AFAra zuzenean igortzea.
 • Aitorpenak Eusko Jaurlaritzaren ordainketa pasabidea erabiliz ordaintzea.
 • Berriz inprimatu ordainketa gutuna.
 • Eguneratzeak deskargatzen.
 • Oharra: Laguntza programa lehen adierazitako eskakizunen arabera probatu da eta ondo dabilela ziurtatu da.

Beste eskakizun batzuekin exekutatuz gero, ez da bermatzen ondo ibiliko denik.

 

33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 40/2014 Foru dekretua, abuztuaren 1ekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Arautegia onartu duena.

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 2/2016 Foru dekretua, urtarrilaren 12koa, onartzen dituena Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan eta Sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak.

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa.

60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 39/2016 Foru dekretua, maiatzaren 17koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak onartzen dituena 2016ko ekitaldirako.

218/2016 FORU DEKRETUA, irailaren 13koa, onartzen duena finkatzea zein baldintza bete behar duten Diputatuen Kontseiluaren maiatzaren 17ko 39/2016 Foru Dekretuan zehazten diren kirol jarduerak 2016ko ekitaldian lehentasunezko mezenasgo jardueratzat har daitezen.

FORU DEKRETUA 48/2013, abenduaren 24ko Diputatuen Kontseiluarena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zuzeneko zenbatespeneko metodoaren modalitate erraztua aplikatzen duena.

1171/2015 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 29koa, 2016erako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.

8/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, preskripzio epea aldatzeari buruzkoa.

18/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, kargak kitatzeari buruzkoa, zeinen xedea den hipoteka betearazpenaren ordez ordainean ematea erraztea.

19/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, lanari utzi ondoko egoera jakin batzuetarako zerga tratamendu alternatiboa ezartzen duena.

37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 41/2014 Foru dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena. 

Errenta - 2015eko ekitaldia

Foru Ogasunak zure eskura jartzen du errentaren laguntza programa, aitorpena zure ordenagailutik egin dezazun.

Laguntza programa instalazioa

Deskarga ezazu laguntza programa zure ordenagailuan. Artxiboa deskargatu ondoren, pantailan adierazten diren jarrabideei kasu egin behar diezu.

Baldin programa deskargatzean “Programa honen sinadura hondatuta dago edo baliogabea da” mezua agertzen bazaizu, arazoa konpontzeko sar zaitez Laguntza teknikoa orrira.

Programaren eskakizunak

 •  Windows 7, Windows 8 edo Windows 10.
 • Softwarea: Microsoft .NET Framework 3.5.
 • Acrobat Reader DC.
 • Beharrezkoa da Interneteko konexioa laguntza programan eskura dauden aukera hauek baliatzeko:
 • Deskargatu zerga datuak.
 • Aitorpenak Laguntza programatik AFAra zuzenean igortzea.
 • Aitorpenak Eusko Jaurlaritzaren ordainketa pasabidea erabiliz ordaintzea.
 • Berriz inprimatu ordainketa gutuna.
 • Eguneratzeak deskargatzen.

Oharra: Laguntza programa lehen adierazitako eskakizunen arabera probatu da eta ondo dabilela ziurtatu da.

Beste eskakizun batzuekin exekutatuz gero, ez da bermatzen ondo ibiliko denik.

33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 40/2014 Foru dekretua, abuztuaren 1ekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Arautegia onartu duena.

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 5/2015 Foru dekretua, otsailaren 17koa, onartzen dituena Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan eta Sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak.

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa.

60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 21/2015 Foru dekretua, apirilaren 14koa lehentasunezko mezenasgo jarduerak onartzen dituena 2015eko ekitaldirako.

220/2015 FORU DEKRETUA, urriaren 26koa, onartzen duena finkatzea zein baldintza bete behar duten Diputatuen Kontseiluaren apirilaren 14ko 21/2015 Foru Dekretuaren 3. artikuluan zehazten diren kirol jarduerek 2015eko ekitaldian lehentasunezko mezenasgo jardueratzat har daitezen.

FORU DEKRETUA 48/2013, abenduaren 24ko Diputatuen Kontseiluarena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zuzeneko zenbatespeneko metodoaren modalitate erraztua aplikatzen duena.

1106/2014 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 26koa 2015erako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.

8/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, preskripzio epea aldatzeari buruzkoa.

18/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, kargak kitatzeari buruzkoa, zeinen xedea den hipoteka betearazpenaren ordez ordainean ematea erraztea

19/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, lanari utzi ondoko egoera jakin batzuetarako zerga tratamendualternatiboa ezartzen duena.

37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 41/2014 Foru dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen dueña