RENTARABA

 

Arabako Foru Aldundiaren Ogasuneko Bulegoetan eta baimendutako aholkularitza eta gestorietan ematen den aitorpena egiteko zerbitzua da.

OGASUNEKO
BULEGOETAN
calendario campaña renta 2022 Alava

 

 

HASIERA

APIRILAK 19

calendario campaña renta 2022 Alava

 

 

AMAIERA  

EKAINAK 26

 

AURRETIKO HITZORDUA

Foru Ogasunaren bulegoetara aitorpena egitera etorri baino lehen, hitzordua eskatu beharko duzu aurrez, 2023ko apirilaren 13tik ekainaren 9ra.

Oharra: hitzordura joaterik ez baduzu, jakinaraz iezaguzu bertan behera utzi edo aldatu nahi duzula, Rentaraba aldez aurreko zitaren bidez.

 

     AURRETIKO HITZORDUA ESKATU

Telefono honen bitartez ere hitzordua eska dezakezu

900 111 203

Salbuespenak

Doako zerbitzu hau zergadun guztiei ematen zaie, 2022ko ekitaldian honako hauei izan ezik:

  • Jarduera ekonomiko bat egin dutenak.
  • Ohiko etxebizitza eskualdatu badute.
  • Balore higigarriak (akzioak...) edo higiezinak (etxeak, lurrak...) saltzeko hiru eragiketa baino gehiago egin izana.
  • Balore-merkatu arauturen batean negoziaziorako onartu ez diren merkataritza-sozietateen akzioak edo partaidetzak eskualdatu badituzte.

 

Baimena

Foru Ogasuneko bulegoetan beste pertsona batzuen errenta-aitorpena egiteko edo aldatzeko, beharrezkoa da baimen bat eta NANaren fotokopia aurkeztea.

Erroldako datuak eguneratzea

Erroldako datuak eguneratu beharko dituzu Ogasunean, honako inguruabar hauetakoren bat jakinarazi ez baduzu:

  • Arabako Lurralde Historikoko zergadun berria

  • 2022an zure egoera zibila aldatu duzu.

  • 2021eko errenta aitorpenean adierazitako helbidea aldatu duzu.

 

BAIMENDUTAKO AHOLKULARITZA
ETA GESTORIETAKO ZERBITZUA
calendario campaña renta 2020 Alava

 

 

HASIERA 

APIRILAK 3

calendario campaña renta 2020 Alava

 

 

AMAIERA  

EKAINAK 26

 

Aholkularitza eta kudeatzaileek datu fiskalak lortzeko eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko izapideari buruzko informazio gehiago.

Arabako Lurralde Historiko honetan zergadun berria bazara, 2022an zure egoera zibila aldatu baduzu edo 2021eko errentarekin alderatuta helbidea aldatu baduzu eta aldez aurretik jakinarazi ez badiguzu, erroldako datuak eguneratu beharko dituzu Ogasunean.