RENTARED

 

Aitorpen hauek zergadunak egiten ditu, laguntza programa erabiliz, eta egoitza elektronikoaren bidez bidaltzen ditu.

 

 

 

EPEAK

BALIOGABEAK ETA ITZULTZEKOAK 2024ko apirilaren 8tik
ekainaren 25era arte 
POSITIBOAK, KUOTAREN ORDAINKETA HELBIDERATUTA DUTENAK 2024ko apirilaren 8tik
ekainaren 16ra arte 
POSITIBOAK, PASABIDEAREN / ORDAINKETA GUTUNAREN BIDEZ ORDAINDUAK 2024ko apirilaren 8tik
ekainaren 25era arte

 

Erroldako datuak eguneratzea

Erroldako datuak eguneratu beharko dituzu Ogasunean, honako inguruabar hauetakoren bat jakinarazi ez baduzu:

  • Arabako Lurralde Historikoko zergadun berria.

  • 2023an zure egoera zibila aldatu duzu.

  • 2022ko errenta aitorpenean adierazitako helbidea aldatu duzu.

 

 

LAGUNTZA PROGRAMA

 

Descarga programa de ayuda de Renta 2021     PROGRAMA DESKARGATU

 

Foru Ogasunak zure esku jartzen du Errenta Laguntzeko Programa, zeinari esker zure ordenagailutik aitorpena egin ahal izango baituzu edozein ziurtagiri digitalekin, Bak edo BAKQ. Ziurtagiririk ez baduzu, Bak gakoa lor dezakezu.

Laguntza programa deskargatu ondoren, urrats hauek egin beharko dituzu aitorpena egiteko:

  • 1. Aitorpenean gaur egun Foru Ogasunaren fitxategietan dauden datu fiskalak sartzea.
  • 2. Berrikusi eta osatu egin beharko du, egokitzat jotzen duen informazioa gehituz, aldatuz edo ezabatuz. Gogoan izan zure aitorpenean nahitaez sartu behar dituzula zure diru-sarrera, gastu, kenkari eta atxikipen guztiak.
  • 3. Aitorpena Foru Ogasunean aurkeztea izapideak arintzeko beharrezko dokumentazioarekin batera, adibidez, bere datu fiskaletan jasota ez dagoena edo egokitzat jotzen ez duena.

Jasota ez dauden edo datu fiskaletan daudenekin bat ez datozen egiaztagiriak erantsi beharko dituzte, eta telematikoki igorri beharko dira aitorpenarekin batera

 

 

 

EMAITZAK

Itzuli beharrekoa

Aitorpenaren emaitza itzultzekoa bada, itzulketak egun honetan hasiko dira: APIRILAK 10

 

Ordaindu beharrekoa

Kuota positiboa bada, zure adierazpenean adierazitako moduan (osoa edo zatikatua) eta kontuan helbideratuko dizugu.

Ordainketa osoa: ekainaren 25an.

Zatikako ordainketa:

  • % 60 - ekainaren 25ean
  • % 40 - azaroaren 11n 
    (Beti helbideratzearekin)

 

Laguntza behar duzu?

 

Programa betetzeko informazio fiskala

 

Laguntza programen laguntza teknikoa (informatika)

 

Egoitza elektronikoa