Arabako hiri hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2030 Plana

Azaroaren 21eko 20/2018 Foru Arauak Arabako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2017-2030 Plana onetsi zuen. Plan hori Arabako Foru Aldundiak egin zuen Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko 3/1998 Lege Orokorrak hiri-hondakinen arloan lurralde historikoetako foru organoei aitortzen zizkien eskumenak baliatuz.

Planak hondakinak planifikatzeko tresnei buruz indarrean dagoen legerian xedatutako edukiak garatzen ditu, bi alderditan, prebentzioan eta kudeaketan; eta plana idazteko unean Europa mailan jada definitutako helburuak jasotzen ditu, gaur egun Estatuko legerian txertatuta daudenak Ekonomia zirkular baterako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legean.

 

Planak hiru programatan antolatutako laurogei ekintza biltzen ditu:

  • Lehen programak, “gobernamendu eta neurri estrategikokoa” deritzonak, zeharkako neurriak biltzen ditu, hiri hondakinen korronte guztiei aplikatzen zaizkienak, eta haien ardatza plana aplikatzeko tresna nagusiak eta haren epe luzerako jasangarritasuna bermatzen duten elementuak indartzea da. Funtseko neurri talde ugari horrek eremua prestatu eta euskarria ematen die ALHko gobernamendu sendo eta integratu bati eta gainerako neurri programei.
  • Bigarren programak, “azpiegiturakoa” deritzonak, hondakinen kudeaketari eusten dion azpiegiturari, bai altan (tratamendu plantak) bai bajan (bilketa, espaloiko, hiri inguruneko eta hiri inguruko azpiegitura eta azpiegitura mugikorra barne), eragiten dioten neurriak biltzen ditu.
  • Hirugarren programak, “lehentasuneko korronteen prebentzioa eta kudeaketa hobetzeko beste neurri lagungarri batzuk” deritzonak, korronte zehatzak, euren garrantzia Planaren beste zati batzuetan (diagnostiko parte hartzailea, estrategiak, etab.) arrazoituta daukatenak, hobeto prebenitu eta kudeatzeko neurri zehatzak biltzen ditu.

Ikusi plana