Papera eta kartoia biltzea

Arabako Foru Aldundiak edukiontzi sare bat jartzen du herritarren eskura papera biltzeko, Gasteizko Udalak egiten dituen beste bilketa batzuen osagarri gisa.

Gure lurraldean batez beste 36,03 kh paper biltzen du biztanle bakoitzak urtero.

Edukiontzien MAPA
contenedor de recogida de papel y cartón