Gestión de residuos - Observatorio - Araba.eus

Hondakinen behatokia

Indarrean dagoen Arabako Hiri Hondakinen Prebentzio eta Kudeaketa Planaren (2017-2030) ­–EKZP 2030 laburtuta– 15. ekintza da Hiri Hondakinen Behatokia.

Hiri hondakinen kudeaketarekin lotutako alderdiei buruzko informazio, ezagutza eta jarraipen etengaberako tresna da, bai eta eragile interesdun guztien topagune ere. Halaber, gai horri buruzko informazio teknikoa eta akademikoa zabaltzen laguntzen du.

Horretarako, erreferentziazko figura integratzaile gisa jarduten du; hau da, hondakinen urteko inbentarioa, karakterizazioak, jarraipena eta hondakinen planaren ebaluazioa (EKZP 2030) uztartzen ditu.

 

Dokumentazio teknikoa

Urtero erabiltzen den tresna da, udal hondakinen kudeaketaren errealitatea kuantifikatzen eta aztertzen duena eta EKZP 2030ean identifikatutako hondakin frakzioei buruzko jarraipen adierazle kuantitatiboak eta kualitatiboak kalkulatzea ahalbidetzen duena. 

2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015

Hiru urtean behingo tresna da, eta etxeko hondakinen arloan herritarrek duten informazio-, prestakuntza-, sentsibilizazio- eta kontzientziazio-maila diagnostikatzea du helburu.

2023


 

Bi urtetik behin egiten den zerbait da, eta ALHko hiri-hondakinen konposizioa ezagutzea du helburu. Horrela, Lurralde osoko datu adierazgarriak, aurreko karakterizazioekiko bilakaera eta EKPB 2030en helburuen jarraipena egiten da.

2023

Karakterizazioak