null Irainik ez, kitto

“Irainik ez, kitto!” kanpaina

Arabako Foru Aldundiak "Irainik ez, kitto!" kanpaina aurkeztu du, harmailetan dauden irain eta errespetu falten aurka.

Helburua da fronte guztietatik laguntzea: politikoa, administratiboa, kirolaren egitura, soziala, mediatikoa -adierazi du Diputatu Nagusiak- indarkeriaren lehenengo txinparta desnaturalizatzen, harmailetatik datorrena, bereziki adingabeek egiten duten Eskola Kirolean.

Foru Aldundiaren premisaren arabera, indarkeria fisikoko gertakari puntualak ez dira borroka batekin hasten, baizik eta aitak edo amak harmailetatik 20 urteko arbitro bati, edo aurkako taldearen aurkari bati, are gutxiago, edo entrenatzaile gazte bati, umeari minutuak ez emateagatik, irain egitea edo errespetu falta normalizatzen dugunean.

Kanpaina horren helburua da, beraz, irainak eta errespetu falta ezabatzen laguntzea bertsio guztietan, ekitaldiaren protagonistak, jokalariak, arbitraje-taldea edo, are gehiago, gizarte-arauak errespetatzen dituen publikoa "ahaldunduz". Izan ere, gehiengo horrek ez du iraintzen, eta guztien artean irainak eta errespetu-faltak behin betiko baztertzea harmailetatik.

Kanpainaren asmoa ez da zigortzekoa, ez da partidak etetea edo galdutzat ematea, nahiz eta ondorioak, azkenean, galdutzat jo daitezkeen, portaerek irauten badute. Helburu nagusia jarrera horiek amaitzea da, eta mundu guztia helburu horretan parte hartzen inplikatuta sentitzea, "klik" sozial bat eginez.

Kanpainak, federazioen bidez eta komunikabideetan publizitatea eginez kirol-instalazio guztietan banatuko diren kartelez eta flyerrez gain, jokabide-dekalogo bat eta irain-kasuetan jarduteko protokolo bat barne hartzen ditu, bai eta kanpainan inplikatutako kirol-eragileekin egindako zenbait ekintza eta sare sozialetako bideoak ere.

Kanpaina "bizia eta irekia". Ekintza-proposamen berriei edo bat-batekoei irekia, eta bizirik, denboraldiari eutsiko diolako, denboraldiaren amaieraren osteko ebaluazio baten ondoren.

 

Arabako lurraldea aitzindaria da jarduera fisikoaren eta kirol jardueraren sustapenean, eredu da kirol ekipamenduetan eta kirol jardueraren plangintzaren eta programazioaren diseinuan, eta erreferentzia da guztiontzako kirolaren filosofia ulertzeko eta gauzatzeko duen moduagatik. Kirola DNAn daramate arabarrek.

Jarduera fisikoak eta kirolak arlo fisikoa, soziala, mentala eta emozionala behar bezala garatzen laguntzen dute, eta tresna eraginkorra da bizi ohitura osasungarriak eta askotariko balioak irakasteko, hala nola errespetua, berdintasuna, konpromisoa, ahalegina, hobetzeko grina eta talde lana.

Kirola sustatzeko baliabideak erabiltzea ez da gastu bat, inbertsiorik onenetako bat da.

Gero eta gehiago dira kirola egiten duten arabarrak. Errealitate horren erakusgarri ona da federatutako pertsonen kopurua eta, batez ere, federatu gabeena, pixkanaka baina etengabe igotzen ari dela. Igoera horren ondorioz, kirol instalazioen eskariak gora egin du, batez ere gure hiriburuan.

Eskola kirola Arabako Foru Aldundiaren eskumena da, eta eskola kirolaren alde lan egitea gure neska-mutilen garapen fisiko eta emozionalaren alde lan egitea da, eta helduaroan jarduera fisikoa eta kirola egiteari uzten diotenen tasa murriztea ere bai. Batez ere neskena.

 

Kirol-erakundeentzako kanpainaren informazio-saioa
 

 
 


 


 

Kirolaren oso zale den pertsona orok, kirola egin eta bizi duenak, ondo finkatuta ditu buruankirol balioak, hala nola konpromisoa, onarpena eta zintzotasuna. Horiek izan ohi dira kirola egiten dutenen balio ohikoenak.

Banaka zein taldeka, lehiatzeko xede eta helburu komunak ezartzen dira, eta ibilbide hori ez da inoiz bakarka egiten.

Beti egongo da errespetatu beharreko taldekideren bat, edo entrenatzaile bat, kirol edo lehia interesen gainetik baitaude balioak, hezkuntza eta tolerantzia.

Zalantzarik gabe, enpatia, altruismoa eta zintzotasuna kontzeptu gakoak dira funtsezko balio hori transmititzeko, eta, gainera, garrantzi berezia hartzen du haurtzaroko adin horietan.

Jokabide onak beti presente egon behar du kirol entrenamendu, partida eta ekitaldietan: begirunezko jarrera izatea arbitroarekin, bere erabakietan akatsen bat egin dezakeenean.

Kirola arma gogorra da, eta gizabanakoa motibatzeko, aurrera jarrai dezan adoretzeko eta hobetzeko grina sorrarazteko gai da. Ilusioak pizteko, balioak transmititzeko eta norberaren aurrerapenaren eta bilakaeraren kontzientzia sortzeko gai da.

Horretantxe datza gaitutako kirol teknikarien lanaren garrantziaren zati handi bat, ahal den neurrian saihestu baitezake horrelako kontrabalioak agertzea..

Kirolaren eremuan, bizitzan gertatzen den bezala, kontzientzia, mentalitatea eta jokabidea norberaren mende daude. Zuk zeuk erabakitzen duzu izatea, eta zeuk bakarrik erabakitzen duzu amore ematea edo jarraitzea eta zailtasunei aurre egitea.

Hauek dira kirolaren balio positibo nagusietako batzuk:

 • Konpromisoa: bai maila indibidualean bai kolektiboan, beti dago helburu edo xede komun bat borroka egiteko..
 • Lankidetza eta kooperazioa: lankideen arteko kooperazioa funtsezkoa da ezarritako helburuak modu optimoan lortzeko..
 • Errespetua: errespetua joko garbi eta osasuntsu baten funtsa da. Kirolaren balio garrantzitsuenetako bat da, eta, gainera, gizarte jokabide ororen gakoa eta oinarria da.
 • Ahalegina eta hobetzeko grina: kirolaren lehia izaerak ahalegina, lan gogorra eta norberaren hobetzeko grina sustatzen ditu..
 • Jarraikitasuna: aurrera jarraitzea eta irautea dira arrakastaren funtsezko osagaiak.
 • Buru-belarri aritzea eta arduraz jokatzea: buru-belarri aritzea, sakrifizioa, pasioa eta arduraz jokatzea bat datoz norberaren gogobetetzearekin eta jardunarekin..
 • Eskakizuna: helburu errealistak eta ondo zehaztuak edukitzeak, eskakizun, konpromiso eta hobetzeko grina dosiekin bateratuta, arrakasta ekarriko dizu, arrakasta norberaren gozamena ere badela ulertuta, emaitzetatik harago.
 • Motibazioa eta konfiantza: bere mugez jabetzen den baina ilusio handiak eta erronka argiak dituen pertsona batek lorpen handiak egin ditzake..
 • Apaltasuna, zintzotasuna eta eskuzabaltasuna: bai kirolean, bai bizitzan, funtsezkoa da apala izatea eta gainerakoen ahaleginak baloratzea.
 • Autoezagutza: Funtsezkoa da autokritika praktikak egitea eta norbera
  baloratzea, hobetzeko.

Kirolaren balioen aurkako jokabideak normalizatzea

Haurren garapenerako onura horiek guztiak zapuztu egiten dira helduen portaera desegokiaren ondorioz.

Premisa honetatik abiatzen gara: indarkeria ez da borroka batekin hasten, gurasoek edo edozein helduk arbitro gazte bati harmailatik botatako iraina edo errespetu falta normalizatzen dugunean hasten da, edo kontrako taldeko aurkari adingabe bati botatakoa, edo entrenatzaile gazte bati, seme edo alaba bati minutu "nahikorik" ez emateagatik edo partidaren beste edozein inguruabarrengatik.

Beraz, helburua ez da soilik ageriko indarkeria nabarmenena gaitzestea gertatzen den unean, eta lehendik dauden segurtasun mekanismoen bidez haren aurka jardutea (hala egin behar da, jakina).

Helburua da indarkeriaren lehen "txinparta", harmailetatik datorrena, desnaturalizatzen laguntzea, alderdi guztietatik: politika, administrazioa, kirol egitura, gizartea eta hedabideak..

Izan ere, errespetu faltaren "naturalizazio" hori desagerrarazteko premiari buruz inoiz hausnartzen ez badugu, azkenean belaunaldi batetik bestera eta adingabeen kiroletik helduen kirolera modu geldiezinean igarotzen da.

Beraz, jolasetik, normala ez dena baina gizartean agian normalizatu duguna alde batera uzten laguntzea da kontua. Irainen eta errespetu falten bertsio guztiak desagerrarazten laguntzea..

Jakina, ezin gara norbanakoen askatasunen esparruan sartu, eta, beraz, ez dugu pertsonen aurka jardun nahi, baina bai ekitaldiaren protagonistak, jokalariak, kirol egitura eta arbitroak (baita errespeturik ezik eta irainik erabiltzen ez duten ikusleak ere), iraintzen ez duen gehiengo gisa indartzeko ahaldunduta senti daitezela.

Eta, kanpainaren bidez kirol eragile guztiok hartzen dugun konpromisoaren bidez, jarrera batzuk geldiarazi, erreklamatu, "lotsarazi" ahal izatea, eta, horrekin batera, jarrera onak indartu, saritu eta txalotu ahal izatea, gogoraraziz denak zer ikustera eta zertaz gozatzera etorri diren: ekitaldia bera, kirol ekitaldi bat, eta are gehiago adin jakin batzuetan.

Kanpaina honen asmoa, beraz, ez da "zigortzea" edo "zehatzea". Kanpainaren helburua ez da partidak bertan behera uztea edo galdutzat ematea, nahiz eta, azkenean, ondorioak horiek izan daitezkeen portaerek irauten badute. Helburua da jarrera horiek desagerraraztea eta mundu guztia inplikatzea helburu horretan parte hartzen.

Beraz, horren bidez indarkeriaren lehen hazia behin betiko alboratuko duen "klik" sozial bat egiten lagunduko duen kanpaina da..

Izan ere, kanpaina bera, kartela, eslogana, ekintzak edo azken finean partidak bertan behera uzteko aukera bera baino askoz ere garrantzitsuagoa da guztiok dugun asmoa gizarteratzea, hau da, harmailetatik irainak eta errespetu faltak desagerrarazteko asmoa.

Eskola kirolaren helburu publikoekin —zeinaren lehen printzipioa adingabeen ongizatea eta prestakuntza baita— % 100eko inplikazioa duten harmailak eraikitzeko asmoa.

Kanpaina helburu hori lortzeko "aitzakia" da..

Eta, horretarako, eskola kiroleko eragile guztiak behar dira, edo bertan sartuta daudenak, bozgorailu izan daitezen.

Gainera, kanpaina bizia eta irekia da. Proposamen berrietara irekia, azken helburua partekatzen duten eta berez sor daitezkeen ekintzetara irekia. Bizia, denboran iraungo duelako.

Jakina denez, kirolaren funtsezko zutabeetako bat joko garbia da.Azken batean, kirol eta hezkuntza kanpaina honek ikusleen eta jokalarien jokabide desegokia saihesteko balioko du, eta kirolean errespetuak duen garrantzia azpimarratzeko, bai zelaiaren barruan, bai kanpoan.

 1. ERRESPETATU ENTRENATZAILEEN ETA KIROLARIEN ERABAKIAK, ETA EZ ESKURIK SARTU HAIEN LANEAN.
 2. ANIMATU KIROLARI GUZTIAK, HAIEN GAITASUN ETA TREBETASUN MAILA EDOZEIN IZANDA ERE.
 3. LAGUN EGIN ETA GOZA DEZAZUN NAHI DUGU. AHAL DELA, EZ EGIN OIHU, ETA AITORTU TALDEEN ZEIN KIROLARIEN AHALEGINA.
 4. ERRESPETATU EPAILEAK. LAN ZAILA DA, BAINA FUNTSEZKOA, ETA ERRESPETATZEN BADITUZU, ERRAZTU EGITEN DIEZU LAN HORI.
 5. IZAN JARRERA POSITIBOA ETA LAGUNTZAILEA HARMAILETAN ETA PARTE HARTZAILEEKIN.
 6.  LAGUNDU TALDE LANA SUSTATZEN. NAHI DUTEN BAKARRA GOZATZEA ETA DIBERTITZEA DA.
 7.  EZ KRITIKATU ETA EZ IRITZIRIK EMAN ARRAZOIRIK GABE... ANIMATU, BESTERIK EZ! 
 8.  ESKOLA KIROLAREN HELBURU NAGUSIA DIBERTITZEA ETA IKASTEA DA.
 9.  SUSTATU KIROL LEGEA, JOKO GARBIA ETA IKUSLEEN ARTEKO ERRESPETUA.
 10. BULTZATU AHALEGINTZE, IRAUTE ETA NORBERAREN HOBEKUNTZAN AURRERA EGITEKO BALIOAK.

Edozein parte-hartzaileren edo ikusleren aurkako norgehiagokan edo lehiaketan zehar errespetu-faltak edo hitzezko indarkeria hautematen bada, epaileak honela jokatu beharko du:

 

 1. OINARRIZKO JARDUERA:

Ondorengo jokabideen aurrean: lehiaketako epaileen edo beste parte-hartzaile/ikusle batzuen jardunaren aurkako protesta errepikatuak edo gehiegizkoak, edo aipaturiko pertsona horien aurkako oharpenak egitea eragabekeriaz.

LEHENENGO EGOERA: PARTIDA/LEHIAKETA GELDITZEA

Epaileak partida/lehiaketa geldituko du eta entrenatzaileari edo entrenatzaileei jakinaraziko die hitzezko indarkeria dagoela, eta horiek egileei ohartarazi beharko diete beren jarrera utz dezaten.

BIGARREN EGOERA: PARTIDA/LEHIAKETA ALDI BATERAKO ETETEA

Protestek edo oharpenak jarraitzen badute, edo dagokion entrenatzaileak ez badu lehen egoeran ezarritakoa bete, epaileak aldi baterako etengo du partida.

Epaileak taldeetako/kirolarietako entrenatzaileei ohartaraziko die errespetu faltak irauten badu partida bertan behera geratuko dela. Hitzezko indarkeriaren egileei egoera horren berri eman beharko diete.

HIRUGARREN EGOERA: PARTIDA/LEHIAKETA BEHIN BETIKO BERTAN BEHERA UZTEA

Ahozko indarkeriak irauten badu edo dagokion entrenatzaileak bigarren egoeran ezarritakoa bete ez badu, epaileak partida/lehiaketa bertan behera utziko du eta taldeak/kirolariak aldageletara erretiratuko dira.

 

 1. SALBUESPENEZKO JARDUERAK EGOERA LARRI EDO OSO LARRIETAN:

Hauek dira egoera larriak edo oso larriak: mehatxuak, larderiak, irainak, adierazpen arrazistak, xenofoboak, sexistak edo homofoboak.

Epaileak dagokion entrenatzaileari edo entrenatzaileei eskatu ahal izango die jakinarazteko gertaeraren egileei partida bertan behera geratuko dela instalazioa uzten ez badute. Beren borondatez egiten ez badute, amaitutzat emango da partida/lehiaketa. *Ezin izango dira instalaziotik bota gertakariaren erantzuleak; aitzitik, beren borondatez egiteko eskatuko zaie.

Aurreko jarduketaren bat aplikatu behar izan bada, epaileak partidako/lehiaketako aktan edo txostenean jasoko ditu gertatutako gorabeherak, Lehiaketa Batzordeak dagozkion neurriak har ditzan.

Epailearen erantzukizuna da protokolo honetan aurreikusitako jarduerak aplikatzea.

Nolanahi ere, honako pertsona hauek eskatu ahal izango diote protokolo honetan aurreikusitako jarduera-neurriak aplikatzeko:

 • Parte hartzen duten erakundeetako baten arduraduna

 • Erakundeko adingabea babesteko ordezkaria (LOPIVI)

 • Lehiaketan parte hartzen duten taldeetako edo kirolarietako entrenatzaileak edo delegatuak.

Nolanahi ere, eskola-kiroleko programan alta emanda egon behar duten pertsona horiek, dagokien egoeran, epailea lagundu beharko dute neurriak aplikatzen.

 

 
 • Aurkezpena prentsaurrekoan kirolariekin
 • Publizitatea komunikabideetan
 • Ekintzak kanpainan parte hartu duten gizarte eragileekin
 • Bideoak eta sare sozialak
 • Kartelak eta flyerrak kirol instalazioetan
 • Protokoloa eta dekalogoa Eskola Kirolaren Foru Aginduan sartzea.
 • Protokoloa, dekalogoa eta kanpaina eskola kiroleko parte hartzaile guztiei bidaltzea.
 • Jarraipen bilerak
 • Eskola kirolaren ikuskaritza jardueraren inplikazioa
 • Harmailetako gertakariei buruzko hiru hilez behingo txostena, jakitera emango dena

Kanpainan zehar, beste ekintza batzuk aztertuko dira, federazioekin batera.

 • Kanpainaren publizitatea egitea partiden hasieran edo  atsedenaldietan, edo eguneroko jardueretan edo kluben sare sozialetan.
 • Partida aurreko hitzaldiak
 • Arbitroekin lantegiak
 • Gurasoen/seme-alaben partida
 • Ekintza laburrak partida aurretik edo atsedenaldian (edo amaieran, txalo eginez harmailari).
 • Entrenatzaile ikastaroak indartzea,
 • Arbitroentzako ikastaro espezifikoak sortzea
 • Familia ordezkariaren figura sortzea (zelaiko ordezkariarenaren osagarria)
 • Inkesta azkarra arbitroei partida ondoren (baita beste estamentu batzuei ere, hala nola teknikariei eta kapitainei), aktari eransteko
 • Bigarren faserako, "kiroltasun handieneko harmaila" edo "harmaila hobetu behar da" sariak sortzea.

Kirol edo gizarte eragileen ekintza independenteak

Klubei, federazioei, komunikabideei eta beste eragile batzuei eskatzen zaie kanpaina zabaltzea, egokitzat jotzen duten bezala eta modu independentean eta osagarrian, betiere azken helburu bera badute eta, ahal bada, mezu berarekin.

Aurkezpena urtarrilean.

2023-2024 denboraldiaren amaiera: ebaluazio pilotua.

Hurrengo denboraldia: berrabiarazi, denboran irauteko.

Guztion artean desagerraraziko ditugu joko eremuetako irainak eta errespetu faltak..