Jarduera fisiko eta kirol eremurako gomendioen gida

 

 

Dokumentu honen xedea da gomendioen gida bat osatzea, jarduera fisikoaren eta kirolaren eremuko normaltasun berrirako. Dokumentu honek oinarrizko gomendioak bilduko ditu beren egitura dela eta berezko dokumentu bat garatzeko aukerarik ez duten entitate, klub, enpresa, federazio eta erakundeetarako, dokumentu hau erabil dezaten.

Araban eskola kirolak bizi duen egoerari buruzko hausnarketa

 

 

Eskola kirola hezkuntza balio izugarria daukan tresna da oraindik ere, haurren mugimenduen irakaspenean ekarpena egiten duelako eta beste alderdi batzuk lantzeko aukera eskaintzen duelako, esaterako bizitzarako balio positiboak, ohitura osasungarriak sustatzea edota bizitza estilo aktiboa eskuratzea, besteak beste.

 

Kirol klubak sortu eta kudeatzeko gidaliburua

Kirol klubak sortu eta kudeatzeko gidaliburua

 

Urtero-urtero, pertsona asko sartzen dira Euskadiko kirol erakundeetako zuzendaritza batzordeetan edo zuzendaritza zein kudeatzaile postuetan, eta kasu askotan ez dute ezagutza handirik ez kirol kudeaketari buruz, ezta erakundearen jardunean eragina duten alderdi juridiko eta administratiboei buruz ere.

Ikastetxeetan eta IGEetan kirola kudeatzeko gida

Ikastetxeetan eta IGEetan kirola kudeatzeko gida

 

 

Eskolaz kanpoko kirol jarduera haurren prestakuntzaren funtsezko alderditzat onartuta dago. Sozializaziorako eta gizarte prebentziorako faktore eraginkor bat da, berekin baitakartza harremana, bizikidetza eta integrazioa. Eskola umeentzako kirolak hezigarria izan behar du funtsean. Hori dela eta, eskola ingurunea da Euskadiko eskola kirolaren ereduaren oinarrizko ardatza.

Kirol federazioak sortu eta kudeatzeko gidaliburua

Kirol federazioak sortu eta kudeatzeko gidaliburua

Urtero-urtero, pertsona asko sartzen dira Euskadiko kirol erakundeetako zuzendaritza batzordeetan edo zuzendaritza zein kudeatzaile postuetan, eta kasu askotan ez dute ezagutza handirik ez kirol kudeaketari buruz, ezta erakundearen jardunean eragina duten alderdi juridiko eta administratiboei buruz ere.

Artzikirol

 

Proposamen ludiko berri bat jarduera anitzentzat. Joko hau hazten joan da etengabe eta bere sorlekutik –Artziniega (Araba)– atera zenetik parte-hartzaile eta jokalari berriak irabazi besterik ez du egin. Eskuetan duzun lan honek joko honen ezaugarriak eta arauak zabaltzea du helburu, honen ezagutza eta partaidetza sustatuz. Hainbat ikastetxetako eskola kanpoko ekintzetan zein Gorputz Hezkuntzako arloan ikasle eta lagun asko dira Artzikirolaz gozatzen dutenak.

Oinarrizko kirolean lan jardueraren eta boluntarioen jardueraren erregulazioari buruzko gida

Guía sobre la regularización laboral y del voluntariado en el deporte base

 

Espainiako Gobernuaren Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioak klubetan eta irabaziasmorik gabeko kirol-erakundeetan garatutako jarduerari buruz egindako ikerlan batek (2014ko uztailekoa) kirol-erakundeekin lotutako pertsona guztiek garatutako jarduerak indarreko lanarauetara egokitzera behartu du, kirolaren esparruan ere, betiere egindako jarduera lanekoa bada.

Teknologia digitalen erabilera arduratsua egiteko gida

Guía para un uso responsable de las tecnologías digitales

 

 

 

Gida honen bidez erakundeetatik esparru etikoa eskaini eta jardunbide onak proposatu nahi dira, kirol eremuan teknologia digitalen erabilera zuzena hobetzeko. Kirol-erakundeei zuzenduta dago, adingabeak baitituzte haien kideen artean. Zehazki, ardurako karguak dituztenei: zuzendaritza-batzordea, kirol arduraduna, etab. Adingabeen edo adingabeak dituzten ekipoen ardura duten entrenatzaileei ere bideratuta dago.

Arabako eskola kirolaren azterketa (2008)

Análisis del deporte escolar en Álava

 

 

 

 

Arabako eskola kirolak dituen beharrak ezagutu, eta, aldi berean, garatu beharreko bidea identifikatzea du helburu analisi honek.