ESKOLA KIROLA - 2022-2023 IKASTURTEA

HARRERA TOKIA ETA ORDUTEGIA

KIROL ZERBITZUA

Probintzia plaza, 5-3. solairua.

Telefonoa: 945 181 943

Faxa: 945 181 948

Posta elektronikoa: descolar@araba.eus

2022ko irailaren 1etik aurrera.

Ordutegia:  08:30 - 14:30

KATEGORIAK

Hona hemen ikasturte honetarako kategoriak:

 • BENJAMIN AURREKOAK (2016-2015)
 • BENJAMINAK (2014-2013)
 • KIMUAK (2012-2011)
 • HAURRAK (2010-2009)
 • KADETEAK (2008-2007)
 • ANITZA: parte hartze lehiaketetan banakako kiroletarako eta kirol guztietarako hastapen jardueretan

"2022-2023 KIROL ESKAINTZA" atalean kirol bakoitza zer kategoriatan banatzen den zehazten da.

EKIPO ETA TALDEEN IZENA EMATEKO AZKEN EGUNA

“KIROL ESKAINTZA 2022-2023" atalean zehazten da eskainitako kirol bakoitzean izena emateko den azken eguna.

Egun hori baino lehen izena ematen ez duten erakundeek ezin izango dute parte hartu jardueretan.

ERAKUNDEAREN IZENA EMATEA

Erakundea 2022-2023 kanpainan inskribatzeko, alta eman beharko duzue eskola-kirolaren aplikazioan (CUDE).

Inskripzioa erakunde berri batena izan zein gure fitxategietan eskuragarri dagoen erakundeari lotutako banku-kontuaren zenbakia aldatu, honako esteka honen bidez aurkeztu beharko da dokumentazioa.

Kanpainan alta ematean, erakunde bakoitzak bere pasahitza sortuko du. Horretarako, aplikazioak eskaintzen dizkion jarraibideak bete beharko ditu.

Aplikazioan maiz egiten diren galderen (FAQ’s) atal bat dago. Atal horretan egiten diren galderei erantzuteaz gain, egin beharreko urratsei buruzko bideoak erakusten dira. Irakurtzea gomendatzen da.

TALDEEN IZEN EMATEA

Taldeak CUDE aplikazioaren bidez sortu behar dira, 2022-2023 KIROL ESKAINTZAN ezarritako epemugak errespetatuz.

KIROLARIEN ALTAK ETA BAJAK

2022-2023 ikasturte guztian zehar egin ahal izango dira:

 • Multzoka: 2022ko azaroaren 30era arte.

 • Banaka: 2023ko maiatzaren 31ra arte.

KIROLARI BERRIEN ALTAK

Eskola kirolean lehen aldiz izena ematen duten kirolariak aukera hauetako baten bidez identifikatu beharko dira, CUDE aplikazioaren bidez:

a) Kirolariaren familia liburua + guraso/tutorearen NAN zenbakia.
b) NANa, pasaportea edo kirolariaren nortasuna egiaztatzen duen agiri ofiziala.

14 urtetik aurrera ezinbestekoa izango da NANa eranstea

BAIMENAK

14/1998 Legeak, Euskadiko kirolarenak, eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren uztailaren 1eko 125/2008 Dekretuak, eskola kirolarenak, xedatutakoaren arabera, eskola adineko kirola funtsean ikastetxeen bidez egituratzen da, betiere kirol klub eta elkarteek eta gurasoen elkarteek aktiboki lagunduta.

Baldin eta kirol erakunde batek kirolari bat modalitate eta kategoria jakin batean inskribatu nahi badu, eta kirolari horren ikastetxeak modalitate eta kategoria berean inskribatu nahi badu, ikastetxeak izango du lehentasuna kirolaria inskribatzeko. Halako kasuetan, kirolaria bere ikastetxea ez den kirol erakunderen batekoa izango bada, kirol erakunde horrek ikastetxeari kasuan kasuko baimena eskatu beharko dio eta Arabako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuan aurkeztu beharko du.

TALDE KIROLAK

Adinez dagokiona baino GORAGOKO KATEGORIAN izena emateko baimena: beren kategoriako azken urteko kirolariak. Erakunde eskatzailearen ordezkariak eta eskola umearen gurasoetako batek edo tutoreak izenpetuta egongo da. Halaber, goragoko kategoria horretan parte hartzeko gaituta dagoela egiaztatzen duen medikuaren agiria ere aurkeztuko da.

Adinez dagokiona baino BEHERAGOKO KATEGORIAN izena emateko baimena: beren kategoriako lehen urteko kirolariak. Erakunde eskatzailearen ordezkariak izenpetuta egongo da.

Baimen horiek guztiak CUDE aplikazioaren bidez izapidetu behar dira.

KIROL JARDUERA ANITZAK

Jarduera mota hauek soilik ikastolen antolakuntza eta babesean garatuko dira.

Eskola kiroleko programak KIROL JARDUERA ANITZAK modalitatea (LHko 1. mailatik 6. mailara arteko ikasleei zuzendua) eta ERRITMO JARDUERAK (haur eta kadete mailetan) izango ditu.

Modalitate honek ikasleei eskaintzen dizkie:

 • Mugimendurako, adierazpenerako eta sormenerako baliabideak eskuratzea, oso onuragarriak baitira pertsonen eguneroko bizitzarako eta kirol praktikarako, aisiarako eta/edo sasoian egoteko zein errendimendurako bideratua izan.
 • Zenbait kiroletan hasteko aukera, Lehen Hezkuntza bukatzean ikasleak bere ahalmenetara edo interesetara hobekien egokitzen dena aukeratzeko xedez.
 • Etorkizunean eta bizitzan zehar, alegia, nagusia denean, bere interesekin eta ahalmenekin hobekien bat datorren praktika aukeratu ahal izatea.

Jarduera horietan, lehentasun handiagoa ematen zaio mugimendu jarduerak egiteari eta trebetasunak eskuratzeari, kirol jakin batean trebatzeari baino.

Edukiak:

 • Hautemate-mugimendu gaitasunak.
 • Gorputz eskema, lateralitatea, erritmoa, espazio-denbora egituratzea, oreka, koordinazioa,..
 • Gizarte-mugimendu gaitasunak: sormena, talde lana, berdintasuna eta abar.
 • Zentzumen-mugimendu gaitasunak: ukimena, entzumena, ikusmena eta abar.
 • Gorputz adierazpena jokoen eta jolas jardueren bidez.

Ikasturtean modalitate honen plangintza egitean, honako aukerak har daitezke kontuan:

1.- KIROL JARDUERA ANITZA “A”

 • Asteko saio bakoitzean, bakoitzarentzat prestatutako eduki espezifikoak lantzen dira.
 • Eduki/modalitateei saio kopuru bera eskaini zaie (adibidez: ikasturtean zehar hainbat kirol modalitaterekin hasi bagara, ez da egongo bata bestea baino gehiago garatzen den modalitaterik).
 • Saioak aste barruan baino ez dira egingo eta asteburuetan ez da lehiaketarik egongo.
 • Talde horiek Arabako Lurralde Historikoko tokiko erakundeek antolatutako topaketetan parte hartu ahal izango dute.

2.- KIROL JARDUERA ANITZA “B”

Aukera honetan kirol bakarrari eman ahal izango zaio lehentasuna, eta jarduera horren edukiak gainerako jarduerenak baino gehiago landuko dira.

Lehentasunezko modalitate horretarako planteatu den saio kopuruak ez du gaindituko ikasturtean guztira dagoen saio kopuruaren % 50 (adibidez, ikasturtean saio kopurua 60 bada, futbolaren hastapenean gehienez ere 30 saio egin ditzakegu eta gainerako saio kopurua bestelako jarduera/modalitateetarako izango da).

Aukera honetan topaketak egin ahal izango dira kirol modalitate bera egiten duten beste talde batzuekin. Aukera hau hilean larunbat batean egin ahal izango da.


3.- ERRITMO JARDUERAK HAUR eta KADETE mailetan, beti ere MUSIKA oinarria izanda.

 

Kirol jarduera anitzetan baita erritmo jardueretan taldeak inskribatu nahi dituzten erakundeek jardueraren plangintza bat (berariazko inprimakia bidaliko da horretarako) aurkeztu beharko dute 2022ko azaroaren 30a baino lehen.