Eskola kiroleko monitoreentzako online ikastaroa

Arabako Foru Aldundiak, Bizkaiako Foru Aldundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioak Eskola Kiroleko Monitoreak izeneko ikastaroaren antolatzen dute, nagusiki, lehiaketetan parte hartzen duten taldeen edo kirol ekintzetan hasi berriak diren taldeen arduradun teknikoak trebatzeko helburuarekin.

Hartzaileak: 

Eskola kiroleko teknikari gisa lanean ari direnei zuzendua dago. Bereziki, heziketa fisiko edota kirol titulaziorik ez duten edota heziketa fisiko eta kirolarekin lotura zuzenik ez duten ikasketarik burutzen ez dabilenei bideratua dago.

Ikastaroan parte hartzeko gutxieneko adina: 16 urte

Gutxienezko ikasketak: D.B.H. 


Baldintzak teknikoak: 

Ikasleak ikastaroa jarraitu ahal izateko behar dituen baldintza teknikoak gutxienekoak dira, hots, internetera konektatzeko beharrezkoak direnak.


Metodologia: 

Ikastaroa on line izango da, aurrez-aurreko saio praktikoez osatua. Online atalak baliabide esklusiboak eskainiko ditu, honek aukera emango dio ikasleari gaian jakitunak direnek landutako material didaktikoen bidez ezaguerak eskuratzea, multimedia, galdetegiak, etab. Ikasleak izkutuko gako baten bidez ikastaroko web orrirako sarbidea izango du. Honez gain, ikasleak ikastaroko irakasle laguntzaile baten zerbitzu zuzen, etengabe eta pertsonalizatuaz gozatzeko aukera izango du. Azken honek ikastaroari ahalik eta probetxu handiena ateratzen lagunduko dio.


Iraupena:

Eskola orduak: 20 ordu teoriko gehi praktikak.

Hasiera data: 2019ko azaroak 4

Amaiera data: 2019ko abenduak 1


Titulazioa: 

Eusko Ikaskuntzako Asmoz Fundazioak, Arabako Foru Aldundiak, Bizkaiako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako ziurtagiria jasoko dute ikastaroa gainditzen duten parte hartzaileek


Prezioa: 

50 euro.


Hizkuntza: 

Euskara edo gaztelania (aukeran).

 

 

Izen-ematea: 2019ko irailaren 23tik urriaren 6ra

 

Kiroltasun programa

Arabako Foru Aldundiak, Rol Kirol elkartearekin elkarlanean, garatzen du "Eskolako Kirolean Kiroltasuna Sustatzeko eta Indarkeriari Aurrea Hartzeko Programa".

Parte-hartzaileak

Erakunde hauek parte har dezakete programa honetan:

- Eskola lehiaketetan gutxienez 5 talde dauzkaten ikastetxeek, elkarteek eta futbol edo saskibaloi klubek.

Irizpide hau oinarri hartuta hautatuko dira ikastetxeak/klubak:

- Aurreko beste ekitaldiren batean parte hartu izana, izen emate hurrenkera errespetatuko delarik.

Programa gehienez ere 15 erakunderentzat izango da (ikastetxeak eta futbol edo saskibaloi klubak).

Izen ematean erakunde bakoitzeko 2 koordinatzaile/arduradun identifikatu behar dira. Koordinatzaile/arduradun horiek beren erakundeetako begiraleei dei egin behar diete programan proposatutako ebaluazio lanak egiteko.

1. estrategia: Kirol legearen ebaluazioa

Programan parte hartuko duten erakundeek beren kirol testuinguruetan izandako kirol legearen kalitatea ebaluatu behar dute. Horretarako, eskola adinekoek kirolean izandako kirol legea edo kirol legerik eza ebaluatzeko erregistro bat erabiliko dute. Ebaluazio prozesua hasi aurretik, lantegi bat egingo da programan parte hartuko duten erakundeetako koordinatzaileekin.

- Estrategi abiarazteko garaia: 2017ko azaroa eta 2018ko maiatza.

2. estrategia: kirol legearen pankarta

- Kirol jarduna hasi baino lehen edo jardunaren atseden orduan (ikastetxe edo kirol talde bakoitzak hautatuko du), kirolari gazteek pankarta bat aterako dute, ikastetxe edo kirol klub bakoitzak kirol legea sustatzeko egoki irizten dion lemarekin. Helburua da ikastetxe edo klub bakoitzak kirol legeari buruz dituen ideiak zabaltzea, eta jolaskide dituen beste ikastetxeak edo klubak gonbidatzea ekintza honetan parte hartzera.

- Estrategia abiarazteko garaia: 2017ko abendutik 2018ko maiatzera.

3. estrategia: Prestakuntza lantegiak

- Hiru prestakuntza lantegi, programan esku hartzen duten erakundeetako koordinatzaile edo arduradunentzat. Kirol legezko jokabideak eta jarrerak sustatzeko ekintza espezifikoak proposatuko zaizkie eta, horrez gainera, kirol legea sustatzen duten tresnak eta ekintzak sortzeko baliabideak ere eskuratuko zaizkie.

- Gutxienez bi arduradun (koordinatzaile) eta gehienez hiru, programan izena eman duen ikastetxe edo klub bakoitzeko.

- Koordinatzaileentzako lantegiak abiarazteko garaia: 2018ko otsailetik apirilera.

- Lantegiak egin ondoren, jarraipena egingo  zaie lantegietan proposatu diren eta koordinatzaileek hezitzaile, begirale eta/edo teknikari arduradunekin beren erakundean abiaraziko dituzten jardunei.

- Erakunde bakoitzeko koordinatzaileek gauzatuko dituzten jardunen jarraipena eginteko garaia: 2017ko azarotik 2018ko maiatzera.

4. estrategia: Jardunbide egokien gymkana

- Programan parte hartzen duten erakundeek parte hartu beharko dute eskola adineko kiroleko jardunbide egokien gymkanan, zeina ikasturtea bukatzean proposatuko baita. Jarduera horretan hauexek parte hartu beharko dute: programan parte hartzen duten erakundeetako kirolariek, teknikari arduradunek, gurasoek eta arbitroek/epaileek.

- Jarduera abiarazteko garaia: 2018ko maiatza.

Erakunde parte hartzaileentzako dirulaguntza 

Erakunde bakoitzerako aurreikusitako dirulaguntza: 600 euro, betiere jarraian xehatutako jarduerak zehatz-mehatz gauzatzen badituzte:

1) Taldeen kirol jarduerak ebaluatzea.

2) Hiru prestakuntza lantegietara joatea.

3) Koordinatzaileek hiru lantegiak ematea beren ikastetxean edo kirol erakundean.

4) Jardunbide egokien gymkanan parte hartzea.

Izena emateko epea eta modua: 2017ko irailaren 25etik urriaren 6ra bitartean; eskaera bidali behar da helbide elektroniko honetara: arolkirol@gmail.com   

Izen emate epea bukatu ondoren, programan hartu diren ala ez jakinaraziko zaie erakunde eskatzaileei.

2019ko 3K programa

Kirol erakundeen kudeaketa hobetzeko programa.

Zer da 3K Programa?

Prestakuntza-ekintza programa bat da, hiru Foru Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak antolatua eta diruz lagundua eta Euskalit-Kudeaketa Aurreratuak koordinatua, eta bere helburua da EAEko kirol erakundeen kudeaketa hobetzen laguntzea, kudeaketa aurreratuen ereduan oinarritatua.

Hartzaileak

Kirol federazioak, klubak eta kirol taldeak, ikastetxeak, guraso elkarteak, patronatuak eta kiroleko udal erakundeak, kirol enpresak eta instalazioak, eta bestelako edozein erakunde.

Funtzionamendua

3 urteko programa bat da, eta xedea da erakundeek, prestakuntza saio/tailerren bitartez eta hainbat ariketa praktiko eginez, beren antolamenduan kudeaketa "aurreratuen" funtzezko alderdiak eta praktika onak ezagutu eta garatu ditzaten.  

Erakunde parte hartzaileen kopurua

2006an martxan jarri zenetik, Bizkai, Gipuzkoa eta Arabako ia 200 erakundek parte hartu duten programan.

3K Programa 3 urterako diseinatuta dago, eta urte horietan aldaketak jasan ditzake, erakunde antolatzaileek  horrela erabakiz gero, programaren  helburu orokorrak betetzeko eta emaitzak hobetzeko.

Argibide gehiago eta izen-ematea

Hizkuntza normalizaziorako planak 2019

Arabako kirol entitateetan hizkuntza normalizaziorako planak ezartzeko proiektua. 

Zer da?

Proiektu bat hizkuntza normalizaziorako planak Arabako kirol-elkarte eta federazioetan ezartzeko. Helburu nagusia entitate horietan euskararen presentzia eta erabilera areagotzea da eta horretarako Emun Aholkularitza Zerbitzuaren laguntza izango da.

Hartzaileak:

Arabako federakuntak, klubak eta kirol-elkarteak.

Funtzionamendua:

Plangintzak gauzatzeko epea 2019ko apiriletik abendura bitartean izango da eta hiru fase ditu:

  • Kirol elkartean edo federazioan euskararen inguruko diagnostikoak egitea.
  • Diagnostiko horietan oinarritutako mikroplanak egitea.
  • Mikroplanak gauzatzeko aholkularitza eta laguntza eskaintzea.

Izen-ematea:

Proiektuan parte hartzeko interesatuak jarri Gerardo Escarzarekin harremanetan, 2019ko martxoaren 29a baino lehenago, telefono hauetara deituz 945182880 / 689231193 edo ondorengo e-mailera idatziz: gescarza@araba.eus 

Plangintzei ekiteko kirol elkarte kopurua mugatua izanik, Foru Aldundiko Kirol zerbitzuak, aurretik adostutako irizpideak kontuan izanik, jasotako eskaeren artean erabakiko du 2019rako hautatuak.

Berdintasuna

Berdintasun Planak eta Berdintasunean Formakuntza, eskola kirola.

Berdintasun planak 2019

Zer da?

Gizartearen zenbait eremutan berdintasun politikak ezartzeko eta, beraz, baita kirolean ezartzeko tresna da. Horrenbestez, egiten dugun apustuak garrantzi berezia du, batetik egungo araudira egokitzeko egiten duen ahaleginarengatik eta bestetik ekintza bakan batzuei ez ezik plan bati ekiteagatik. Horrako hori ezinbestekoa da, kirolean emakumeen eta gizonen berdintasuna lortze aldera, egitura aldaketak eragiteko.

Hartzaileak:

Arabako federakuntzak, klubak eta kirol-elkarteak.

Funtzionamendua:

Berdintasun plan horiek 2019ko martxoaren 29a baino lehen egingo dira. 

Berdintasunean formakuntza

 

Arabako Foru Aldundiaren Euskara, Kultura eta Kirol Saileko Kirol Zerbitzuak, Diputatu Nagusiaren Kabineteko Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun Zerbitzuarekin lankidetzan, abian jarriko du hirugarren urtez Arabako eskola kiroleko eragileei zuzenduriko prozesu teoriko-praktikoa. Proiektu horren helburua kirol arloan neska eta mutilen berdintasuna sustatzea da.

Eskola Kiroleko begirale eta arduradunen formakuntza egokia ezinbestekoa da kalitatezko kirol eskaintza bermatzeko. Beraz, Arabako Foru Aldundiaren ustez funtsezkoa da eragile horien formakuntza sustatzea kiroltasun, errespetu eta emakume eta gizonen Berdintasun baloreetan oinarrituta. Eskola kiroleko begiraleak hezkidetza arloan heztea oinarrizko balore soziala da, eta oso baliagarria izan daiteke kirolean neska-mutilen partaidetza baldintzatzen duten mito eta estereotipoak apurtzen laguntzeko.

Sustatzen den prozesu honen helburua da aipaturiko bi zerbitzuak, klub eta ikastetxeekin elkarlanean, estereotipoen aldaketa eta goragoko paragrafoan azaltzen diren baloreen hobekuntzan lagunduko duten ekintzak bultzatzea. Entitateek prozesu honetan parte hartzea beste balorazio irizpide bat izango da eskola kiroleko diru laguntza deialdian.

1. fasea:

  • Formakuntza (atal komuna).
  • Behaketa-diagnostikoa.
  • Berariazko formakuntza (atal espezifikoa).
  • Plangintza: proiektuaren diseinua.
  • Ebaluazioa: aurkeztutako proiektuaren balorazioa.

2. fasea:

  • Ezarritako neurrien jarraipena.

Interesa duten entitateek 2018ko urriaren 6a baino lehen eman beharko dute izena ikastaroan. Entitate bakoitzak nahi dituen beste kide (koordinatzaileak, begiraleak, entrenatzaileak) inskribatu ahal izango ditu, betiere proiektua garatzearen arduraduna nor izango den zehaztuz. Plazak mugatuak izango dira.

Proiektuan izena emateko, atxikita doakizuen inprimakia bete eta honako helbide elektronikora bidali: descolar@araba.eus 

Informazio gehiago: 945181818, 52114 luzapena.