Alegria-Dulantzi

Alegria-Dulantziko hirigintza planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2006-301 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/08/17)

2006-301 Memoria eta ekonomia azterketa 

2006-301 Araudia eta planoak

2006-301 Babes katalogoa

Arau Subsidarioen 1. Aldaketa, antzinako ezarpenetako a-1 azpi-zonarako eraikinen gehieneko garalerari dagokiona (2008-326 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/12/19)

2008-326 Memoria eta araudia 

Bigarren agiri eguneratua (2009-270 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/05/28)

2009/270 Araudia 

2009/270 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa AL-14 "Erregai zerbitzugunea" erabilera baimendua sartzeari dagokiona (2013-185 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/05/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/17)

2013/185 Memoria eta araudia

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa, 1.2.1.15. ; 1.2.1.17. eta 1.2.3.3. artikuluei dagokiona (2013-199 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (BOTHA: 05/05/2014)

2013-199 Memoria eta araudia

2013-199 Planoak 

Garapen planeamendua

Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1999-061 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/07/09)

1999/061 Memoria eta araudia

1999/061 Planoak 

Barne Erreformako Plan Berezia (B.E.P.B.) aldatzeko proposamena (2002-165 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2002/10/18)

2002-165 Aldaketa proposamena 

Barne Erreformako Plan Berezia (B.E.P.B.) aldaketa (2003-228 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/01/30)

2003-228 Memoria 

2003-228 Planoak 

Barne Erreformako Plan Berezia (B.E.P.B.) aztertzea (2004-238 espedientea ). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/03/07)

2004-238 Memoria 

2004-238 Planoak 

Barne Erreformako Plan Berezia (B.E.P.B.) aldatzeko proposamena (2004-230 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/04/18)

2004-230 Memoria 

2004-230 Planoak 

Barne Erreformako Plan Berezia (B.E.P.B.) aldatzeko proposamena (2004-237 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/04/18)

2004-237 Memoria 

2004-237 Planoak 

Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren 2. Aldaketa (2007-166 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/10/15)

2007/166 Memoria eta araudia 

Barne Erreformarako Plan Bereziaren 7. Aldaketa Puntuala (2013-129 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/09/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/11/20)

2013/129 Memoria eta araudia 

SAUR 1eko Plan Partziala, Bizitegitarako (1999-202 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/03/29)

1999-202 Eranskina 

1999-202 Memoria 

1999-202 Planoak 

SAUR 2ko Plan Partziala, Bizitegitarako (1999-213 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/05/29)

1999-213 Memoria 

1999-213 Planoak

AL-22 Plan Partziala (2008-171 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/09/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/09/04)

2008/171 Memoria

2008/171 Planoak

AL-27 Plan Partziala(2008-172 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/09/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/09/07)

2008/172 Memoria

2008/172 Planoak

AL-24 Plan Partziala (2008-173 espedientea) Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/03/10)

2008/173 Memoria 

2008/173 Planoak 

AL-23 Plan Partziala (2008-186 espedientea) Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/09/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/09/07)

2008/186 Memoria

2008/186 Planoak

AL-26 Plan Partziala (2008-188 espedientea) Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/09/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/07/15)

2008/188 Memoria

2008/188 Planoak

Amurrio

Amurrioko hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1998-136 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1998/10/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/08/27)

1998-136 Aparteko agiria 

1998-136 Fitxak 

1998-136 Memoria 

1998-136 Arau Orokorrak 

1998-136 Araudia 

1998-136 Ordenantzak 

1998-136 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2013-149 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/11/15)

2013-149 Memoria 

2013-149 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Delikako paisaia babesteko lurzoru urbanizaezinari dagokiona (2013-201 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/01/17)

2013-201 Memoria eta araudia 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Amurrioko Vigen Niña ikastetxea, SGEe5 hezkuntza ekipamenduaren eremuan kokatua dagoen Olaurre etxearen eraikuntzarako berariazko baldinzei dagokiona (2014-127 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/02/23)

2014-127 Memoria eta araudia 

2014-127 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, SAPUR 8 bizitegi-lurzoru urbanizagarriaren sektoreari dagokiona (2014-128 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/03/27)

2014-128 Memoria eta araudia 

2014-128 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, UER M-12, UER M-13, UER M-14.1esparruei eta UER M-19 sortzeari dagokiena(2014-129 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/03/27)

2014-129 Memoria eta araudia 

2014-129 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 272 artikuluaren aldaketa puntualari dagokiona (2018-035 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/02/23)

2018-035 Araudia

Udal-plangintzako arau subsidiarioetan Lezamako Txibiarte eremuko basoa babesteko gunea mugatzeko egindako akats materialaren zuzenketa onartzea (2020/075 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/05/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/05/29)

2020/075 Memoria

2020/075 Planoak 

Garapen planeamendua

Bizitegitarako III. Sektorearen Plan Partziala (1992-081 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1994/08/12)

1992-081 Memoria

1992-081 Planoak

Bizitegitarako III. Sektorearen Plan Partzialaren 1. Aldaketa, eraikinen arteko distantziari dagokiona (1999-313 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/05/26)

1999-313 Memoria eta araudia 

1999-313 Planoak 

Bizitegitarako III. Sektorearen Plan Partzialaren 2. Aldaketa, UE-1 egikaritze unitateari dagokiona (2002-266 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/03/10)

2002-266 Memoria 

2002-266 Planoak 

Bizitegirako III. Sektorearen Plan Partzialaren 3. Aldaketa, 18 artikuluaren aldaketari dagokiona (2016-122 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/07)

2016-122 Memoria 

Bizitegirako III. Sektorearen Plan Partzialaren 3. Aldaketa, 18 artikuluaren aldaketari dagokiona (2016-122 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/07)

2001-135 Memoria 

2001-135 Planoak 

S.A.P.UR.-9 Sektorerako Plan Partziala (2007-027 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/02/07)

2007-027 Memoria 

2007-027 Planoak 

2 Bizitegitarako Barne Erreformarako Plan Berezia (2002-191 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/02/14)

2002-191 Memoria

2002-191 Planoak

S.A.P.U.R. 12-ABIAGA  Bizitegitarako Plan Partziala (2002-265 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/04/04)

2002-265 Memoria

2002-265 Planoak

S.A.P.U.R. 12 Bizitegitarako Plan Partzialaren Aldaketa (2009-240 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/12/09)

2009-240 Memoria 

S.A.P.U.I.-1 Industriarako Plan Berezia (2003-120 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/08/13)

2003-120 Memoria eta araudia 

2003-120 Planoak 

S.A.P.U.I.-1 Industriarako Plan Bereziaren Aldaketa, 1 artikuluari dagokiona  (2007-296 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/12/28)

2007-296 Memoria 

S.A.P.U.R.-1 Bizitegitarako Plan Partziala (2003-099 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/08/13)

2003-099 Memoria 

2003-099 Planoak 

S.A.P.U.R.-1 Bizitegitarako Plan Partzialaren Aldaketa, R- 4/2, R 4/6, eta 4/7 lurzatien aldaketei dagokiona (2011-077 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/03/18)

2011-077 Memoria 

2011-077 Planoak 

Plan Parcial SAPUI3 Plan Partziala (2004-148 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/08/25)

2004-148 Memoria eta araudia 

2004-148 3. eranskina 

2004-148 Planoak 

Lezama Hirigunean Zerbitzugunearen Plan Bereziari dagokiona (1996-076 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/08/26)

1996-076 Memoria eta araudia 

1996-076 Planoak 

UE1 11.2 Hiri Antolamendurako Plan Berezia (2007-279 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/12/12)

2007-279 Memoria 

Larrinbeko Hiri Antolamendurako Plan Berezia, 206 artikuluaren aldatzeari dagokiona (2008-323 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/11/03)

2008-323 Memoria 

S.A.P.U.R. 1 Sektoreko EC 1/2 lurzatiaren Plan Berezia (2010-205 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/11/12)

2010-205 Memoria

2010-205 Planoak 

S.A.P.U.R. 1 Sektoreko EC 1/2 lurzatiaren Plan Bereziaren Aldaketa, Amurrion osasun zentro baten eraikitzeari dagokiona (2016-078 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/06/22)

2016-078 Memoria eta araudia 

2016-078 Planoak 

R4/11 lursailari dagokienez, 1 BLU bizitegi-lurzoru urbanizagarriko sektoreko Plan Partzialaren aldaketa puntuala (2021/102 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/09/29)

2021-102 Memoria eta araudia

2021-102 Planoak

Añana

Añanako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1993/121 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1994/03/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1994/10/07)

1993/121 Memoria eta araudia

1993/121 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, diren lerrokadurei eusteari eta garaierak neurtzeari dagokiona (1997-279 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/02/27)

1997-279 Memoria eta araudia 

1997-279 Planoak 

Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa Puntuala (2006/114 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/11/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/04/20)

2006/114 Memoria, araudia eta eranskinak 

2006/114 Planoak

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa Puntuala (2009-177 espedientea ). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/11/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/02/22)

2009-177 Memoria 

2009-177 Planoak 

Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa Puntuala (2013-148 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/10/27) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/03/13)

2013-148 Memoria 

2103-148 Planoak 

Garapen planeamendua

SUI-1 Plan Berezia Plan Berezia (1999-317 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2000/02/28) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/03/13)

1999-317 Memoria

1999-317 Planoak 

Gesaltza Añana Herrigune Historikoaren Birgaitze Integratuko Plan Berezia  (2002/082 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/02/05)

2002/082 Informazio planoak 

2002/082 Gaur egungo egoeraren oinplanoak

2002/082 Etxadien gaur egungo egoeraren plano altxatuak 

2002/082 Memoria 

2002/082 Antolamendu planoak 

2002/082 Eraikuntza fitxak 1

2002/082 Eraikuntza fitxak 2 

Gesaltza Añana Herrigune Historikoaren Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 1. Aldaketa (2010-171 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2012/07/02) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/05/26)

2010-171 Memoria eta araudia 

2010-171 Fitxak 

2010-171 Planoak 

1 Sektorea Antolatzeko Plan Partziala (2013-132 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea  (ALHAO: 2013/11/06)

2013/132 Memoria 

2013/132 Planoak 

Aramaio

Aramaioko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (Oletarako bakarrik baliogarria) (94/161 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1996/03/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1996/10/04)

94-161 Ekonomia eta finantza enkoadraketa 

94-161 Memoria 

94-161 Araudia 

94-161 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (Lurzoru urbanizaezina eta Ibarra partziala) (2011/139 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2012/09/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/02/12)

2011-139 Araudia 

2011-139 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (Landaguneak eta Ibarra partziala) (2011-139 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/12/29)

2011-139 Memoria 

2011-139 Hiri araudia 

2011-139 Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioa 

2011-139 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean (Landaguneak eta Ibarra partziala) Zabola landagunearen mugaketan huts materialaren zuzenketa Behin betiko onarpena eta  indarrean sartzea (2018-126 espedientea)

18-126 Huts materiala

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. Aldaketa, hiri lurzorua eta antolamendu xehatuko zenbait esparru zedarritu eta zerbitzuen azpiegitura bat txertatzeari dagokiona (2016-093 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/06/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/11/17)

2016-093 Memoria eta araudia 

2016-093 Planoak

 

Garapen planeamendua

Ibarrako Birgaitze Integratuko Plan Berezia (98/043 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/06/10)

98/043 Memoria eta araudia 

98/043 Antolamendu planoak 

98/043 Eraikuntzaren identifikazio eta deskribapen fitxak 

98/043 Ekonomia azterlana 

B.E.P.B. aldatzeko txostena Ibarra Aramaion (espedientea 09/064). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/04/29)

09-064 Ibarra

 

Armiñón

Armiñongo hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1998/319 espedientea). behin betiko onarpena (ALHAO: 1999/14/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/02/18)

1998-319 Memoria (6 Mb, pdf)

1998-319 Araudia (14 Mb, pdf)

1998-319 Lurzoruaren sailkapenaren eta udalerriaren kalifikazio rokorraren planoak 

1998-319 Hiri lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren antolamendu planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa, Arasur plataforma logistikoari dagokiona (2003-125 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/10/06)

2003-125 Memoria eta araudia (1 Mb, pdf)

2003-125 Planoak (4 Mb, pdf)

Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa (2004-204 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/11/26)

2004-204 Memoria eta araudia 

2004-204 Planoak

1. poligonoko 235 eta 237 lurzatiei dagozkien arau subsidiarioen 4. aldaketa (2007/028 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/05/04)

2007-028 Memoria

2007-028 Planoak

Garapen planeamendua

Arasur Plataforma Logistikoaren Plan Partziala (2003/128 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/01/16)

2003-128 Memoria eta araudia 

2003-128 Planoak 

Arasur Plataforma Logistikoaren Plan Partzialaren 1. Aldaketa (2004/184 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/09/29)

2004-184 Memoria eta araudia 

Arasur Plataforma Logistikoaren Plan Partzialaren 2. Aldaketa (2005/038 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/05/23)

2005-038 Memoria eta araudia

2005-038 Planoak

Arasur Plataforma Logistikoaren Plan Partzialaren 3. Aldaketa (2005/189 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/12/26)

2005-189 Memoria eta araudia 

Arasur, Ribera Baja eta Armiñóneko Plan Partzialaren 4. aldaketa (2008/175 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/07/30)

2008-175 Memoria eta araudia 

Plan Parcial SAU-3 de Armiñon Armiñongo SAU-3 Plan Partziala (2004/241 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/02/04)

2004-141 Memoria 

2004-141 Planoak

Plan Partziala (2006/057 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/08/02) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/05/21)

2006-057 Memoria

2006-057 Planoak 

Arraia-Maeztu

Arraia-Maeztuko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/156 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/02/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/10/03)

2002/156 Informazio planoak 

2002/156 Memoria 

2002/156 Araudia 

2002/156 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kalifikazio orokorra 

2002/156 Kalifikazio xehatuaren planoak 

2002-156 Lerrokadura planoak 

2002/156 Kudeaketa planoak 

2002/156 Kudeaketa fitxak

2002/156 Azpiegitura planoak

Arau Subsidiarioen lehenengo Aldaketa Puntuala, Izkiko Parke Naturaleko Interpretazio Zentroari dagokiona (2005/36 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/07/20)

2005/36 Memoria 

2005/36 Planoak

Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa Puntuala, eraikinen eraberritzeari dagokiona (2005/59 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2005/06/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/08/29)

2005/59 Memoria 

Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa, Azazetako 229 lurzatiari dagokiona (2005/159 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/01/04)

2005/159 Memoria 

2005/159 Planoak

Arau Subsidiaroen 5. Aldaketa Puntuala, gizarte eta kulturako ekipamendua sortzeari dagokiona (2006/99 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/08/30)

2006/99 Memoria 

2006/99 Planoak 

Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa Puntuala, bost herrigunetan eragina duten zehaztapen batzuei dagokiona (2008/300 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/05/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/02/22)

2008/300 Memoria

2008/300 Planoak

Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa Puntuala (2008-300 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/04/27) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/02/15)

2008/300 Memoria 

2008/300 Planoak 

2008/300 Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluazioaren Azterlana

Arau Subsidiarionen 8. Aldaketa Puntuala  (2009-173 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/03/01)

2009/173 Memoria

2009/173 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2011-106 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/11/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/12/28)

2011/106 Memoria 

2011/106 Planoak

Arau subsidiarioen 11. Aldaketa Puntuala (2011-167 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/01/27)

2011/167 Memoria 

2011/167 Planoak 

Arau subsidiarioen 10. Aldaketa Puntuala (2012/058 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2012/08/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/11/21)

2012/058 Memoria 

Garapen planeamendua

Korresko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2004/033 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/08/16) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/28/02)

2004/033 Eraikuntza unitateen memoria, araudia eta fitxak 

2004/033 Informazio eta antolamendu planoak 

Plan Parcial SAUI-1, Tellazar (expediente 2004-170). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/08/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/01/03)

2004/170 Memoria eta araudia 

2004/170 Planoak 

Maeztuko SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2008/027 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/03/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/11/19)

2008/027 Memoria eta araudia 

2008/027 Antolamendu planoak 

Laminoria Aurrealdeko lurzoru urbanizaezinaren Antolamendu Plan Berezia (2015-118 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2017/02/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/01/29)

2015/118 Memoria 

2015/118 Planoak 

Arratzua-Ubarrundia

Arratzua-Ubarrundiako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2011/121 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/03/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/01/24).

11/121 Memoria

11/121 Planoak 

11/121 Araua

11/121 Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioari buruzko Azterlana eta Iraunkortasun Ekonomikoari buruzko Txostena

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. aldaketa, lurzati baten kalifikazio aldatzeari dagokiona (2016/061 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/10/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/23)

2016/061 Araudia 

2016/061 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 2. aldaketa (2019/078 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/08/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/04/14). 

2019/078 Memoria eta Araudia

2019/078 Planoak

Garapen planeamendua

Zurbanoko zerbitzugunearen plan bereziaren aldaketa (2006/303 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/09/01)

2006/303 Memoria eta araudia 

2006/303 Planoak 

Kirol ekipamenduko sistema orokorraren plan berezia (2008/347 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/03/06)

2008/347 Kirol sistema orokorraren plan berezia

 

Artziniega

Artziniegako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak(2008-255 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/01/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/06/01)

2008-255 OCR agiri soltea 

2008-255 Memoria

2008-255 Araudia 

2008-255 Planoak 

Arau Subsidiarioen lehenengo Aldaketa Puntuala (2012-168 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/02/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/08/21)

2012-168 Memoria 

2012-168 Araudia

2012-168 Planoak 

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa Puntuala (2013-174 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/05/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/08)

2013-174 Memoria 

Plangintzako arau subsidiarioen 4. aldaketa puntuala, 4-701 lurzatiko zuhaitzik gabeko eremu batean lurzoru urbanizaezinaren kategoria aldatzeari buruzkoa (2018/067 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2019/01/11) eta indarrean sartzea (ALHAO:2020/07/22)

2018/067 Memoria eta araudia

2018/067 Planoak 

Garapen planeamendua

Artziniegako eta Erretes Tudelako herrigune historikoaren Birgaitze Plan Berezia (2011-110 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/08/03))

2011-110 Memoria 

2011-110 Planoak 

2011-110 Plan berezia I 

2011-110 Plan berezia II 

"Ormatza" SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2015-040 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/08/12)

2015-040 Memoria eta planoak 

Asparrena

Asparrenako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2015-073 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/12/21) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/11/29)

2015-073 A dokumentua. Memoria 

2015-073 B dokumentua. 1 liburua. Arau orokorrak

2015-073 B dokumentua. 2 liburua. Berariazko arauak 

2015-073 B dokumentua. 3 liburua. Babes arauak eta katalogoa

2015-073 Planoak

Asparreneko hiri antolamendurako plan orokorraren 2.1.1.4 artikuluaren idazkeran antzemandako huts materialen zuzenketa (2020/063 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/06/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/06/22)

Garapen planeamendua

Asparreana-Donemillaga Industria Sektoreko Plan Partziala (2002-043 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2002/08/23)

2002-043 Memoria 

2002-043 Planoak 

Arriolako SAUR-0 Bizitegitarako Plan Partziala (2003-139 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/08/20)

2003-139 Memoria 

2003-139 Planoak 

Arriolako SAUR-1 sektorearen Plan Partziala  (Arriolako lehenengo SAUR-0-ren aldaketa) (2012-137 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2012/08/09) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/02/18)

2012-137 Memoria 

2012-137 Planoak 

Albeizko SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2006/276 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/03/30)

2006/276 Memoria, araudia eta antolamendu planoak

Konpatibilizazio Plana (2011-099 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/08/31)

2011-099 Memoria 

2011-099 Planoa

 

Aiara

Aiarako hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2004/150 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2005/05/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/02/17)

2004/150 Memoria 

2004/150 Araudia 

2004/150 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kultur ondarearen inbentarioa

2004/150 Arespalditzako antolamendu planoak 

2004/150 Luiaondoko antolamendu planoak 

2004/150 Hiri lurzoruko gune txikien antolamendu planoak 

2004/150 Lurzoru urbanizaezineko landaguneen antolamendu planoak 

2004/150 Kultur ondarearen inbentario fitxak 

2004/150 Landagune txikien azpiegitura planoak 

2004/150 Industria lurzoruaren antolamendu planoak 

2004/150 Lurraldearen egitura orokor eta organikoa eta lurzoru urbanizaezinaren zonifikazioa 

Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa, Murga-II Industria Lurzoruari dagokiona (2007/233 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/02/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/05/05)

2007/233 Memoria eta araudia 

2007/233 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa, Murgako Industria Lurzoruari dagokiona (2006/307 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea(ALHAO: 2007/04/25)

2006/307 Memoria (2 Mb, pdf)

2006/307 Planoak (9 Mb, pdf)

2006/307 Eranskina (2 Mb, pdf)

Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa, hainbat atalen testu berriei dagokiona (2013/183 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/03/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/07/29)

2013/183 Memoria eta araudia 

2013/183 Planoak 

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa, Arespalditzako adinekoen egoitza handitzeari dagokiona (2015/063 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/04/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/06/01)

2015/063 Memoria 

2015/063 Planoak 

Arau Subsidiarioen 7. Aldaketa, El Ferial eraikinaren kalifikazioa aldatzeari dagokiona (2017/047 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/08/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/11/13)

2017/047 Memoria 

2017/047 Planoak

Udalaren arau subsidiarioetan babestutako ondasunen udal katalogoaren aldaketa. Kexaako Ibaguen auzoko 10 zenbakiko eraikina (2022/21 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2022/02/02)

Arau Subsidiarioen 6. aldaketa, Arespalditzako lurzoru urbanizagarriaren 2. sektorearen berrantolatzea (2019/118 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/08/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2022/05/23)

2019-118 Memoria eta Araudia

2019-118 Planoak

Garapen planeamendua

Murgako 2 Sektoreko Industria Plan Partziala (1993/116 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 24/09/1993) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1993/11/24)

1993/116 Memoria 

1993/116 Planoak 

Murgako 2 Sektoreko Industria Plan Partzialaren Aldaketa (2002/107 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2002/08/23)

2002/107 Memoria 

2002/107 Planoak 

"Zubito" Bizitegiko Plan Partziala (1999/235 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1999/12/01) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/05/03)

1999/235 Memoria 

1999/235 Planoak 

"Árbol Malato" Bizitegiko Plan Partziala (2000/065 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2000/05/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/08/07)

2000/065 Memoria 

2000/065 Planoak

Arespalditzako R-3 Sektoreko Plan Partziala (2006/271 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/02/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/06/18)

2006/271 Memoria. I liburukia 

2006/271 Memoria. II liburukia 

2006/271 Planoak (

Zuhatzako Plan Partziala (2006/270 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/04/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/09/28)

2006/270 Memoria 

2006/270 Planoak 

Luiaondo I Sektorearen Plan Partziala (2008/036 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/03/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/09/29)

2008/036 Informazio planoak 

2008/036 Memoria eta araudia

2008/036 Antolamendu planoak 

2008/036 Azpiegitura planoak

Murga II Industrialdearen Plan Partziala (2008/066 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/04/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/06/23)

2008/066 Memoria eta araudia

2008/066 Planoak 

Arespalditza 1 Sektorearen Plan Partziala (2008/067 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/08/04/08)

2008/067 Memoria

2008/067 Planoak 

Arespalditza AEC-6 Eremuaren Plan Partziala (2009/054 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/03/30)

2009/054 Hiri antolamendurako plan berezia 

"Al Sitio de Tuba" Plan Berezia, Lantenoko 2. poligonoko 1263 lurzatirako (2017/075 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/11/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/10/10)

2017/075 Memoria 

2017/075 Planoak 

Mañueta

Mañuetako hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2003/151 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/01/16) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/07/07)

2003/151 Informazio planoak

2003/151 Memoria eta araudia

2003/151 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2006/146 espedientea). Behin betiko onarpena  (ALHAO: 2006/09/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/10/15)

2006/146 Memoria 

2006/146 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2008/206 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/12/22)

2008/206 Memoria 

2008/206 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2008/299 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/05/04)

2008/299 Memoria

2008/299 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/036 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/08/26)

2009/036 Memoria 

2009/036 Planoak 

Arau Subsidiarioen Alkaketa Puntuala (2011/062 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/08/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/01/23)

2011/062 Memoria 

2011/062 Planoak 

OR-4-ko merkataritza erabilerari dagokiona (2014/137 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/13)

2014/137 Memoria eta araudia

Plangintzako arau subsidiarioen aldaketa, OR-2, OR-1 eta OR-5 ordenantzetako hainbat alderdiri eta Las Piscinas eta San Kristobal kaleen arteko bidegurutzeari buruzkoa (2019/037 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/08/28) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/01/22)

19/037 Memoria

19/037 Planoak

Barrundia

Barrundiako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/103 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2002/11/13) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/07/04)

2002/103 Informazio planoak 

2002/103 Memoria 

2002/103 Araudia 

2002/103 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kalifikazio orokorra

2002/103 Kalifikazio xehatuaren planoak

2002/103 Lerrokadura planoak 

2002/103 Kudeaketa planoak 

2002/103 Kudeaketa fitxak 

2002/103 Azpiegitura planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa, Ozaetako 12. poligonoko 118-A lurzatia berriro sailkatzeari dagokiona (2004/246 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/04/06)

2004/246 Memoria 

2004/246 Planoak 

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa, 101-18-29 lurzatiari dagokiona (2006/019 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/04/12)

2006/019 Memoria

2006/019 Planoak

Arau Subsidiarioen 3. aldaketa puntuala (2011/128 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/11/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/02/15)

2011/128 Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren azterlana 

2011/128 Memoria 

2011/128 Planoak

Plangintzako Arau Subsidiarioen 4. aldaketa puntuala (2018/087 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/10/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/11/26).

2018-087 Memoria eta Araudia
2018-087 Planoak

Garapen planeamendua

Etxabarri Urtupiñako SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2007/132 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/06/18)

2007/132 Informazio planoak 

2007/132 Memoria eta araudia

2007/132 Antolamendu planoak 

Berantevilla

Berantevillako hirigintza-planeamendua:

Garapen planeamendua

LZ-2 Industria Plan Partziala (2000/058 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/11/10)

2000/058 Memoria 

2000/058 Planoak 

LZ-2 Industria Plan Partzialaren Aldaketa, auzo ekipamenduaren espazioei dagokiona (2001/267 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2002/12/11)

2001/267 Memoria eta planoak 

Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2001/044 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2001/04/23)

2001/044 Memoria 

2001/044 Hirigintza araudia 

2001/044 Planoak

2001/044 Eraikuntza arloko esku-hartzearen fitxak 

2001/044 Eraikuntza unitateen fitxak

2001/044 Ekonomia eta finantza azterketa 

Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren 1go Aldaketa (2002/033 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/02/17) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/02/17)

2002/233 Berantevilla 

Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren 2. Aldaketa (2004/206 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2005/04/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/04/18)

2004/206 Berantevilla 

Bernedo

Bernedoko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/198 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/05/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/01/28)

2002/198 Informazio planoak 

2002/198 Memoria 

2002/198 Araudia 

2002/198 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kalifikazio orokorra 

2002/198 Kalifikazio xehatuaren planoak 

2002/198 Lerrokadura planoak 

2002/198 Kudeaketa planoak

2002/198 Kudeaketa fitxak 

2002/198 Azpiegitura planoak

Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa, Arluzea (2011/147 espedientea). Behin behineko onarpena  (ALHAO: 2012/03/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/05/14)

2011/147 Memoria eta araudia 

2011/147 Planoak 

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa Puntuala (2013/114 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/08/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/10/04)

2013/114 Araudia 

2013/114 Planoak 

Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa Puntuala, Bernedoko 6. poligonoko 675 lurzatiaren zati baten kalifikazioari dagokiona (2013/187 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/05/21) 

2013/187 Memoria eta araudia 

2013/187 Planoak 

Arau Subsidiarioen 7. Aldaketa, lurzoru urbanizaezineko nekazaritzako ustiategiren kokapenari dagokiona (2017/026 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/09/09) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/03/02)

2017/026 Memoria eta araudia (2 Mb, pdf)

2017/026 Planoak (62 Mb, pdf)

Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa, Navarreten zehar A-4153 errepidearen jaregitea planeamendura egokitzeari dagokiona (2016/106 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/10/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/12/26)

2016/106 Memoria eta araudia

2016/106 Planoak 

Arau Subsidiarioen 9. Aldaketa, SUR-7 eremua birkalifikazioari dagokiona (2017/104 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/02/28) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/03/16)

2017/104 Memoria eta araudia 

2017/104 Planoak 

Garapen planeamendua

UAI-1 Plan Partziala, UAI-1 poligonoko antolamendua (1991/138 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1991/12/13)

1991/138 Memoria  eta araudia 

1991/138 Planoak 

Bernedoko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1995/155 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1996/07/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1997/03/03)

1995/155 Memoria 

1995/155 Araudia 

1995/155 Informazio eta antolamendu planoak 

1995/155 Eraikuntza fitxak 

1995/155 Ekonomia eta finantza azterketa 

Bernedoko Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 1. Aldaketa, hirigintzako, eraikuntzarako eta urbanizatzeko jarduketak antolatzeari dagokiona (2014/180 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/06/08) eta indarrean sartzea (ALHAO:2016/03/14)

2014/180 Memoria eta araudia 

2014/180 Planoak

Markinezko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1998/171 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1998/08/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/03/05)

1998/171 Informazio eta antolamendu planoak 

1998/171 Memoria 

1998/171 Araudia 

1998/171 Eraikuntza fitxak 

1998/171 Eraikuntza fitxak

1998/171 Ekonomia eta finantza azterketa 

SAUR-1 Plan Partziala (1999/329 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/06/07)

1999/329 Memoria 

1999/329 Planoak 

SAUR-1 Plan Partzialaren Aldaketa (2005/177 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/12/07)

2005/177 Memoria eta araudia 

2005/177 Planoak 

Plan Parcial UE 2B de Urturi Urturiko UE 2B Plan Partziala (2001/168 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/09/07)

2001/168 Memoria 

2001/168 Planoak

Bernedoko SUI-2 Sektorearen Barne Erreformarako Plan Berezia (2005/178 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/01/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/04/13)

2005/178 Memoria, araudia eta antolamendu planoak 

 

Kanpezu

Kanpezuko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra  (2014/118 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/09/23)

2014/118 Memoria

2014/118 Araudia I liburukia

2014/118 Araudia II liburukia 

2014/118 Azpiegitura planoak 

2014/118 Herrigune planoak 

2014/118 Udalerri planoak

Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa, OD-R2 VPT zonako eraikinetako behe solairuetan baimendutako erabilerei dagokiona (2005/125 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/08/24)

2005/125 Memoria eta araudia

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa, Potro eta Yoar kaleak elkartzen dituen zeharkako kaleari dagokiona (2006/040 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/04/10)

2006/040 Memoria 

2006/040 Planoak

Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa, abereen ustiategiak erabiltzeari dagokiona (2006/100 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/07/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/10/30)

2006/100 Memoria eta araudia

Lurzoru Urbanizaezineko Sare Elektrikoen Erabilerari dagozkion Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa (2006/210 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/11/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/02/28)

2006/210 Memoria eta araudia 

Osasun Ekipamenduetarako Lurzoruaren eta OD-11 Industria Lurzoruaren 5. Aldaketa (2006/238 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/11/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/03/16)

2006/238 Memoria eta araudia 

Bujandako R-14 Zonari dagozkion Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa (2007/025 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/06/22)

2007/025 Memoria eta araudia

Garapen planeamendua

Santikurutze Kanpezuko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1996/173 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1997/05/26)

1996/173 Memoria 

1996/173 Hirigintza araudia 

1996/173 Planoak 

Santikurutze Kanpezuko Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa, 1-1083 eta 1-1084 lutzatien antolamendua aldatzeari dagokiona  (2014/126 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2015/09/14)

2014/126 Memoria 

2014/126 Planoak

Antoñanako BirgaitzeIntegratuko Plan Berezia (2000/275 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2002/03/01)

2000/275 Memoria

2000/275 Hirigintza araudia

2000/275 Planoak 

2000/275 Behin betiko onarpen baldintzatuaren ebazpena

Orbisoko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2002/232 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/02/05)

2002/232 Memoria 

2002/232 Araudia

2002/232 Antolamendu planoak 

SI-1 Industria Sektoreko Plan Partziala (2002/256 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/03/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/06/04)

2002/256 Memoria 

2002/256 Planoak 

Santa Cruz de Campezoko SR3 sektoreko Plan Partziala (2002/234 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/08/22)

2002/234 Memoria 

2002/234 Planoak 

Burgelu

Burgeluko hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2001/198 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2002/01/28) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2002/12/04)

2001/198 Informazio planoak 

2001/198 Memoria 

2001/198 Araudia 

2001/198 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kalifikazio orokorra 

2001/198 Kalifikazio xehatuaren planoak 

2001/198 Lerrokadura planoak 

2001/198 Kudeaketa planoak 

2001/198 Azpiegitura planoak

2001/198 Hiri lurzoruaren kudeaketa 

Arau Subsidiaroen Aldaketa Puntuala, SUR-2ko (hiri zona) elementu eraiki txikiei dagokiona (2005/172 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2005/21/12)

2005/172 Memoria eta araudia 

Arau Subsidiaroen Aldaketa Puntuala, SAUR-2 sektorearen lurzatiari dagokiona (2006/050 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2006/05/22)

2006/050 Memoria

2006/050 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2008/185 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2008/11/26) eta indarrean sartzea (ALHAO:2009/06/03)

2008/185 Memoria 

2008/185 Planoak 

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa Puntuala (2012/185 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2013/02/20) eta indarrean sartzea (ALHAO:2013/05/06)

2012/185 Araudia 

2012/185 Planoak 

Añuako Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa, SAUR-1eko bizitegitarako lurzatietan eraikigarritasuna handitzeari dagokiona  (2012/191 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2013/08/07) eta indarrean sartzea (ALHAO:2015/05/25)

2012/191 Memoria 

2012/191 Planoak 

Arau Subsidiarioen 7. aldaketa, Ixonako UE-8 egikaritza unitatea berriz ere mugatzeari dagokiona (2018/99 espedientea).

Behin betiko onarpena (ALHAO:2019/01/11) eta indarrean sartzea (ALHAO:2019/02/13)

2018/99 Memoria

2018/99 Planoak

Garapen planeamendua

SAUR-1 Plan Partziala, Añua (2003-259 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2004/02/13) eta indarrean sartzea (ALHAO:2004/05/21)

2003/259 Memoria 

2003/259 Planoak 

SAUR-1 Plan Partziala, Argomaniz (2003/175 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2004/05/03)

2003/175 Memoria 

2003/175 Planoak 

SAUR-2 Plan Partziala, Argomaniz (2004/199 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2005/04/27) eta indarrean sartzea (ALHAO:2005/06/27)

2004/199 Memoria

2004/199 Planoak 

SAUR-1 Plan Partziala, Elburgo (2004/258 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2005/09/16) 

2004/258 Memoria 

2004/258 Planoak 

Elciego

Elciegoko hirigintza-planeamendua:

Garapen planeamendua

AU-2 Sektorearen Plan Partziala (1997/198 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1997/09/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/03/09)

1997/198 Memoria 

1997/198 Planoak 

Elciegoko Hirigune Historikoaren Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2015/054 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/02/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/08/01)

2015/054 Memoria eta araudia 

2015/054 Eraikuntza unitateen fitxak 

2015/054 Planoak 

SI-1 Sektoreko Plan Partziala (2003/182 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/12/05)

2003/182 Memoria 

2003/182 Planoak 

Aldaketa Puntuala Plan Partziala (2009/128 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/05/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/07/22)

2009/128 Memoria

2009/128 Planoak 

Elciegoko SI-1 Sektoreko Plan Partzialaren 2. Aldaketa Puntuala  (2012/165 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/02/25)

2012/165 Memoria 

2012/165 Planoak 

Elciegoko SR-1 (SUS R-7) Sektorearen Plan Partziala (2005/167 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/01/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/03/06)

2005/167 Memoria 

2005/167 Planoak 

Bilar

Bilarreko hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2010/158 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/03/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/01/18)

2010/158 Memoria 

2010/158 Araudia 

2010/158 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. aldaketa (2019/092 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/08/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/03/08)

2019/092 Memoria eta Araudia

2019/092 Planoak

Garapen planeamendua

Plan Berezia, 5. poligonoko 292 lurzatian upeltegi bat ezartzeko (2013/122 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/12/27)

2013/122 Memoria

2013/122 Planoak

Plan Berezia, lurzoru urbanizaezineko 842-4, 1265-4 eta 1268-4 (A eta B) lurzatietan  upeltegi bat ezartzeko (2016/042 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/06/12)

2016/042 Memoria eta araudia 

2016/042 Planoak 

 

Iruña Oka

Iruña Okako hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1998/172 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1998/12/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/04/26)

1998/172 Araudia 

1998/172 Planoak 

Langraiz Okako 2. industrialdeko hainbat lurzatiri dagozkien Arau Subsidiarioen 13. Aldaketa (2007/163 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/10/31)

2007/163 Memoria 

2007/163 Planoak 

Langraiz Okako 2. industrialdeko hainbat lurzatiri dagozkien Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2012/180 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2013/04/12) eta indarrean sartzea (ALHAO:2013/06/14)

2012/180 Memoria

2012/180 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, San José de los Llanos industrialdeko 2. sektoreari dagokiona (2014/125 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2014/11/12)

2014/125 Memoria eta araudia 

2014/125 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, udalerriko saneamenduko Sistema Orokor bat sortzeko eta San José de los Llanoseko industria poligonoko 2. sektorea hornitzeko sistema orokor bat sortzeari dagokiona (expediente 2014/163). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/09/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/12/09)

2014/163 Memoria

2014/163 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 1-55 lurzatia (FIASA) arautzen duten ordenantzetan mugekiko gorde beharreko tartea zehazten duten parametroetako bat aldatzeari dagokiona (2016/069 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/03/01) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/06/07)

2016/069 Memoria eta araudia

Arau Subsidiarioen Aldaketa, AMVISAren jabetzeko ur hornidurako azpiegitura berri bati dagokiona (2017/024 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/08/02) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/05/09)

2017/024 Memoria

2017/024 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 2. poligonoko 594 eta 595 lurzatien kalifikazio aldatzeari dagokiona (2017/108 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/11/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/03/05)

2017/108 Memoria

2017/108 Planoak

Garapen planeamendua

R-3 Aldearen Barne Eraberrikuntza Plan Berezia (1998/311 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:1999/01/29) eta indarrean sartzea (ALHAO:1999/03/22)

1998/311 Memoria 

1998/311 Planoak 

Olabarriko 01-USE Sektorearen Plan Partziala (2000/058 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2000/07/03) eta indarrean sartzea (ALHAO:2002/01/14)

2000/058 Memoria 

2000/058 Planoak

San José de los Llanosko 2. Industria Sektorearen Plan Partziala (1999/304 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2000/07/07) eta indarrean sartzea(ALHAO:2001/01/08)

1999/304 Memoria eta normativa 

1999/304 Planoak 

Langraiz Okako SAU-N2 Sektorearen Plan Partziala (2000/361 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2001/01/24) eta indarrean sartzea (ALHAO:2001/04/09)

2000/361 Memoria

2000/361 Planoak

Mandaitako M1-EUaren Barne Erreformarako Plan Berezia (2000/354 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2001/04/06)

2000/354 Memoria 

2000/354 Planoak

Trespuentesko T1-USE Sektorearen Plan Partziala  (2000/362 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2001/04/23)

2000/362 Memoria

2000/362 Planoak

Trespuentesen  40 zenbakiko lurzatiaren Barne Erreformarako Plan Berezia (2002/045 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2002/05/10) eta indarrean sartzea (ALHAO:2002/07/24)

2002/045 Memoria

2002/045 Planoak

Subillabideko (Iruña Oka-Gasteiz) Plan Partzial Industriala (2002/180 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2002/11/29) eta indarrean sartzea (ALHAO:2003/03/05)

2002/180 Memoria

2002/180 Planoak

Subillabideko (Iruña Oka-Gasteiz) Plan Partzial Industrialaren 1. Aldaketa, hainbat lurzatiei beste kokapen bat ematerari dagokiona (2004/047 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2004/07/12)

2004/047 Memoria

2004/047 Planoak

Langraiz Okako SAU-N3 Sektorearen Plan Partziala (2003/140 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2003/10/06)

2003/140 Memoria

2003/140 Planoak

Langraiz Okako SAU-N4 Sektoreko Plan Partziala (2004/065 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2004/05/07)

2004/065 Memoria

2004/065 Planoak

Billodako SAU-VI Sektorearen Plan Partziala (2005/250 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2006/02/15) eta indarrean sartzea (ALHAO:2006/06/05)

2005/250 Memoria

2005/250 Planoak

Olabarriko SAU-2 Sektorearen Plan Partziala (2006/289 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/02/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/05/14)

2006/289 Memoria, araudia eta informazio eta antolamendu planoak

Hiri Antolamenduko Plan Partzialaren Aldaketa (2009/089 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2009/04/29)

2009/089 Memoria

2009/089 Planoak 

Plan Partziala (2010/167 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2012/02/20)

2010/167 Memoria

2010/167 Planoak

2010/167 Uholde arriskuari buruzko azterlana

Plan Berezia (2010/202 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2011/04/29)

2010/202 Memoria

2010/202 Planoak

Plan Berezia (2012/109 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/08/03)

2012/109 Memoria

2012/109 Planoak

AMVISAk Langraiz Okan duen ura hornitzeko azpiegitura berriaren plan berezia. (2019/068 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/06/17) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/06/17).

2019/068 Memoria eta Araudia

2019/068 Planoak

Iruraiz-Gauna

Iruraiz-Gaunako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/016 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2002/07/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/05/16)

2002/016 Informazio planoak

2002/016 Memoria 

2002/016 Araudia 

2002/016 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kalifikazio orokorra 

2002/016 Kalifikazio xehatuaren planoak 

2002/016 Lerrokadura planoak 

2002/016 Kudeaketa planoak 

2002/016 Kudeaketa fitxak 

2002/016 Azpiegitura planoak 

BHL-I Sektoreari dagozkion Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa (2007/226 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/02/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/10/17)

2007/226 Informazio planoak 

2007/226 Memoria eta araudia

2007/226 Antolamendu planoak 

Trokonizko ESOri dagozkion Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa (2008/209 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/10/10)

2008/209 Informazio planoak 

2008/209 Memoria eta araudia 

2008/209 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen 3. aldaketa (2008/353 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2009/04/24)

2008/353 Memoria 

2008/353 Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren memoria

2008/353 Planoak 

Arau subsidiarioen 4. aldaketa SGE Troconiz (2010/144 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2010/11/29) eta indarrean sartzea (ALHAO:2012/06/01)

2010/144 Memoria 

2010/144 Planoak 

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa Puntuala (2012/208 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2103/05/08) eta indarrean sartzea (ALHAO:2013/07/15)

2012/208 Memoria 

Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa, 200. artikuluaren idazketa berriari dagokiona (2016/068 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2017/02/03) eta indarrean sartzea (ALHAO:2017/02/20)

2016/068 Memoria 

Plangintzako Arau Subsidiarioen 7. aldaketa, Aziluko udaletxea (4. zk.) 37 zenbakidun eraikin bat deskatalogazioari buruzkoa (2021/24 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/05/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/05/26)

2021/024 Memoria, Araudia eta Planoak

Garapen planeamendua

Trokonizko SAUR-1 Sektoreko Plan Partziala (2005/142 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2006/01/13)

2005/142 Memoria

2005/142 Planoak 

Gaunako SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2009/206 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/03/05)

2009/206 Memoria 

2009/206 Planoak 

Kripan

Kripango hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2009/050 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2009/09/16) eta indarrean sartzea (ALHAO:2013/04/10)

2009/050 Memoria

2009/050 Araudia 

2009/050 Planoak 

Kuartango

Kuartangoko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/179 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/03/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/10/31)

2002/179 Informazio planoak 

2002/179 Memoria

2002/179 Araudia

2002/179 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kalifikazio orokorra 

2002/179 Kalifikazio xehatuaren planoak 

2002/179 Lerrokadura planoak 

2002/179 Kudeaketa planoak 

2002/179 Kudeaketa fitxak 

2002/179 Azpiegitura planoak

Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa Puntuala (2008/086 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/07/28) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/11/28)

2008/086 Memoria 

2008/086 Planoak 

Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa, bainuetxe zaharreko erabilerak egokitzeari dagokiona (2015/077 espedienta). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/08/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/12/14)

2015/077 Memoria 

2015/077 Planoak 

Bastida

Planeamiento urbanístico de Bastida:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1998/137 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1998/07/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/03/31)

1998/137 Memoria 

1998/137 Araudia 

1998/137 Behin betiko proiektuaren planoak 

Bastidako UE-4 eta UE-5 sektoreei dagozkien Arau Subsidiarioen 12. Aldaketa (2006/222 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/12/01)

2006/222 Memoria eta araudia

2006/222 Informazio eta antolamendu planoak 

Zi2b eta Zi3 egikaritze unitateen birmugaketari dagozkion Arau Subsidiarioen 13. Aldaketa (2006/272 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/02/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/03/26)

2006/272 Memoria, araudia eta planoak 

Arau Subsidiaroen Aldaketa Puntuala (2011-131 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2012/07/13) eta indarrean sartzea (ALHAO:2012/12/28)

2011/131 Memoria 

2011/131 Planoak

 

Plangintzako Arau Subsidiarioen aldaketa puntuala, Bastidako herriguneko hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian teknologia fotovoltaikoaren bidez ekoizpen elektrikoko instalazioak erabiltzeko baimenari buruzkoa (espedientea: 2018/079). Behin betiko onarpena (ALHAO:2020/08/07) eta indarrean sartzea (ALHAO:2021/06/02)

2018/079 Memoria eta Araudia

Garapen planeamendua

Bastidako Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2004/177 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/12/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/09/18)

2004/177 Informazio planoak 

2004/177 Memoria eta araudia 

2004/177 Antolamendu planoak 

2004/177 Eraikuntza fitxak 1 

2004/177 Eraikuntza fitxak 2 

2004/177 Eraikuntza fitxak 3 

2004/177 Eraikuntza fitxak 4 

2004/177 Eraikuntza fitxak 5 

2004/177 Eraikuntza fitxak 6

Gatzaga Buradongo Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2004/177 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/12/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/09/18)

2004/177 Informazio planoak 

2004/177 Memoria eta araudia 

2004/177 Antolamendu planoak 

2004/177 Eraikuntza fitxak 1 

2004/177 Eraikuntza fitxak 2 

2004/177 Eraikuntza fitxak 3 

Frontin Egikaritze Unitatearen Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren 1. Aldaketa (2006/211 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/04/13)

2006/211 Memoria eta planoak 

UE-1 Sektorearen Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren 2. Aldaketa (2007/068 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/06/15)

2007/068 Memoria eta araudia 

2007/068 Informazio eta antolamendu planoak 

Bastidako UE-A4L-E.II. Sektorearen Hiri Antolamendurako Plan Berezia (2009/161 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/09/16)

2009/161 Memoria eta planoak 

Plan Berezia (2010/162 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2011/01/31) eta indarrean sartzea (ALHAO:2012/02/08)

2010/162 Memoria 

2010/162 Planoak

Plan Berezia (2010/163 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2011/05/06)

2010/163 Memoria 

Plan Berezia (2010/177 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2010/12/17) eta indarrean sartzea (ALHAO:2011/03/23)

2010/177 Memoria 

Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren aldaketa puntuala (2011/071 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2011/06/17)

2011/071 Memoria

2011/071 Planoak 

Alto el Otero deritzon tokian upeltegia ezartzeko Plan Berezia (2015/045 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2016/02/12) eta indarrean sartzea (ALHAO:2016/11/14)

2015/045 Memoria 

2015/045 Planoak 

Lagrán

Lagraneko hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2006/274 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/06/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/10/07)

2006/274 Araudia 

2006/274 Antolamendu planoak eta araudia

2006/274 Antolamendu planoak

Garapen planeamendua

Laguardia

Laguardiako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/102 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/01/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/08/02)

2009/043 Errore materiala 

2009/167 Errore materiala 

2016/063 Errore materiala 

2002/102 Hirigintza fitxak

2002/102 Memoria eta finantza azterlana 

2002/102 Araudia 

2002/102 Planoak 

Hiriguneari dagozkion Arau Subsidiarioen Aldaketa (2006/018 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/07/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/07/02)

2006/018 Informazioa, memoria, araudia eta antolamendu planoak 

16. Areari dagozkion Arau Subsidiarioen Aldaketa (2006/275 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/03/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/09/28)

2006/275 Informazioa, memoria, araudia eta antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2008/256 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/12/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/06/29)

2008/256 Memoria 

2008/256 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/071 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2010/05/12) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/08/13)

2009/071 Memoria 

2009/071 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/080 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/11/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/07/02)

2009/080 Memoria 

2009/080 Planoak (70 Mb, pdf)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/133 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/08/17)

2009/133 Memoria (3 Mb, pdf)

2009/133 Planoak (195 Mb, pdf)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/262 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2010/05/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/07/16)

2009/262 Memoria 

2009/262 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa, Ipar Industrialdeko Area (2013/123 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/08/21)

2013/123 Memoria 

2013/123 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, upeltegien garaierari dagokiona (2012/201 espedientea). Behin betiko onarpena (BOTHA: 2014/08/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/12/04)

2012/201 Memoria

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 34 eta 36 industrialdeetako eraikuntza baldintzei dagokiona (2016/076 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/07/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/30)

2016/076 Memoria 

2016/076 Planoak 

Arau Subsidiarioen aldeketa "Hegoaldeko industrialdea" izeneko 25 eremuko lerrokadurei dagokiona (2018/133 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/04/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/04/10)

2018/133 Memoria eta araudia

2018/133 Planoak 

Arau Subsidiarioetako 11. Sektoreari “Bizitegi Sektore Berria” dagokion aldaketa (2013/133  espedientea) Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/05/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/08/28)

2013/133 Memoria eta araudia

2013/133 Iraunkortasun Ekonomikoari buruzko Txostena

2013/133 Bideragarritasun Ekonomiko eta Finantzarioari buruzko azterlana

2013/133 Planoak

Plangintzako Arau Subsidiarioen akats materialaren zuzenketa, San Pedroko parajean dauden lurren kalifikazioari dagokiona (2020/097 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/10/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/10/07).

2020/97 Memoria

2020/97 Planoak 

Garapen planeamendua

Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2004/174 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/11/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/06/27)

2004/174 Memoria

2004/174 Araudia 

2004/174 Planoak

2004/174 01-03 etxadien fitxa zehatzak

2004/174 04 eta 05 etxadien fitxa zehatzak 

2004/174 06 eta 07 etxadien fitxa zehatzak 

2004/174 08 eta 09 etxadien fitxa zehatzak 

2004/174 10 eta 11 etxadien fitxa zehatzak

2004/174 12 eta 13 etxadien fitxa zehatzak 

2004/174 14 eta 15 etxadien fitxa zehatzak

2004/174 16 eta 17 etxadien fitxa zehatzak 

2004/174 18 eta 19 etxadien fitxa zehatzak

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, fatxadako materialei eta altxaeraren antolamenduari dagokiona (2007/140 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/07/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/04/06)

2007/140 Memoria 

2007/140 Planoak 

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, Mayor de Peralta kaleko 18.eneko lurzatiari dagokiona (2007/150 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/07/13)

2007/150 Memoria

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, 14-02 eta 14-03 Eraikitze Unitateari dagokiona (2009/063 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/04/06) eta indarrean sartzea (ALHAO:2009/05/25)

2009/063 Memoria 

2009/063 Planoak 

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, 14-02 eraikuntza unitateari dagokiona (2014/167 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2015/01/05)

2014/167 Memoria

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, 14-01 eraikuntza unitateari dagokiona (2017/110 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/08/29)

2017/110 Memoria

2017/110 Planoak 

Laguardiako SR-11 Sektorearen Plan Partziala (2006/221 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/01/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/03/12)

2006/221 Memoria, araudia eta antolamendu planoak 

Laguardiako 22. industrialdeko 138. Lurzatiaren Plan Partziala (2007/058 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/06/27)

2007/058 Memoria eta araudia

2007/058 Antolamendu planoak 

Casablanca-2 Industrialdearen Plan Partziala (2008/028 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/04/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/12/29)

2008/028 Memoria 

2008/028 Planoak 

Plan Partziala Paganos 48 sektorea (2011/107 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2012/09/05)

2011/107 Memoria 

2011/107 Planoak 

"Molinos" aurkikuntzan upeltegi bat jartzeko Antolamendu Plan Berezia (2014/109 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/05/22) eta indarrean sartzea (ALHAO:2015/07/17)

2014/109 Memoria 

2014/109 Planoak 

"El Sacramento" finkan, upeltegi bat eraikitzeko Plan Berezia (2015/103 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/09/09) eta indarrean sartzea (ALHAO:2016/11/11)

2015/103 Memoria

2015/103 Planoak

22 poligonoko 519 lurzatian upeltegi bat ezartzeko Plan Berezia (2017/055 espedientea)  Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/10/09)

2017/055 Memoria 

2017/055 Planoak 

Luzoru urbanizaezineko 22 poligonoko 1079 lurzatian nekazaritza biltegi baten eraikuntzari dagokiona (2017/069 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/04/04)

2017/069 Memoria

2017/069 Planoak 

Guardiako “Bizitegi sektore berria” 11 sektorearen plan partziala aldatzeko espedientea (2013/022 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/01/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/07/27). 

2013-022 Memoria eta araudia

2013-022 Planoak 

8 poligonoko 288 lurzatian upeltegi bat jartzeko Plan Berezia  (2020/025 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/01/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/02/19).

2020/025 Memoria eta Araudia

2020/025 Planoak

22 poligonoko 460 lurzatian, La Hoya aurkintzan, upeltegi bat jartzeko Plan Berezia (2020/109 espedientea) Behin betiko onarpena (ALHAO:2021/04/16) eta Indarrean sartzea (ALHAO:2021/04/16)

2020/109 Memoria eta Araudia

2020/109 Planoak

Lurzoru urbanizaezineko 19 poligonoko 54 lurzatian upeltegi bat eraikitzeko Plan Berezia (2018/131 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/01/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/05/17). 

2018/131 Memoria eta Araudia

2018/131 Planoak

Lantziego

Lantziegoko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2010/123 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/05/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/03/14)

2010/123 Memoria 

2010/123 Araudia

2010/123 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. Aldaketa Puntuala (2013/121 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/08/21) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/11/27)

2013/121 Araudia 

2013/121 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 2. Aldaketa Puntuala, hainbat alderdiri dagokiona (2014/124 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/01/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/03/13)

2014/124 Memoria 

2014/124 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 3. Aldaketa, Benasperiko E.22-01 azpizona publikoari dagokiona  (2015/037 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/04/20)

2015/037 Memoria

2015/037 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 4. Aldaketa, lurzoru urbanizaezineko 5. poligonoko zenbait lurzatiren kategorizazioa aldatzeari dagokiona (2016/159 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/06/02) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/07/12)

2016/159 Memoria 

2016/159 Planoak 

2 poligonoko 198A lurzatia zerbitzu azpiegituren zona publikotzat kalifikatzeari buruzko HAPOaren 5. aldaketa  (2020/089 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/11/02) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/11/02)

2020/089 Memoria

2020/089 Planoak

Garapen planeamendua

5-3149 lurzatian, lurzoru urbanizaezinean, nekazaritza biltegia eta nekazariaren­tzako etxebizitza eraikitzea garatzen duen antolamendu plan berezia (2019/040 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/07/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/10/23). 

2019/040 Memoria eta araudia

2019/040 Planoak

Lantarón

Lantarongo hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2001/326 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2002/02/17) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/01/17)

2001/326 Memoria 

2001/326 Araudia 

2001/326 Hiri lurzoruaren kudeaketa 

2001/326 Planoak 

Arau Subsidiarioen 8. aldaketa puntuala (2009/072 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/08/19)

2009/072 Memoria 

2009/072 Planoak

Arau Subsidiarioen 9. aldaketa (2009/086 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/01/08)

2009/086 Memoria

2009/086 Planoak 

Arau Subsidiarioen 12. aldaketa (2011/137 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/02/22)

2011/137 Memoria

2011/137 Planoak 

Arau Subsidiarioen 11. aldaketa (2012/022 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2012/06/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/06/29)

2012/022 Memoria 

2012/022 Planoak 

Garapen planeamendua

Salcedoko SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2005/170 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/10/20)

2005/170 Memoria 

2005/170 Planoak

Puentelarrako SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2006/249 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/03/21)

2006/249 Memoria, araudia eta antolamendu planoak

Plan partziala SAUR-3 Bergüenda (2012/123 espedientea). Behin betiko onarpena (BOTHA: 2012/08/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/09/26)

2012/123 Memoria 

2012/123 Planoak 

Lapuebla de Labarca

Lapuebla de Labarcako hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1999/252 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/04/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/10/31)

1999/252 Informazio planoak 

1999/252 Memoria 

1999/252 Araudia

1999/252 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa Puntuala (2003/207 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/01/14)

2003/207 Memoria 

2003/207 Planoak 

UE-20 eta SUR-3 Sektoreei dagozkien Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa (2007/196 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/11/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/04/23)

2007/196 Memoria 

2007/196 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, 32 lurzatia (2009/155 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2010/03/17) eta indarrean sartzea (ALHAO:2011/10/05)

2009/155 Memoria 

2009/155 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 33 eta 34 lurzatiak (2009/155 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2009/09/11)

2009/155 Memoria

Planeamenduaren arau subsidiarioen aldaketa,  2 poligonoko lurzoru urbanizaezinean dauden 414, 454, 508 eta 392 lurzatien kalifikazioa aldatzeari buruzkoa (2019/044 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea

2019/044 Memoria

2019/044 Planoak

Garapen planeamendua

Industria zonako Barne Erreformako Plan Berezia (2001/055 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/04/18)

2001/055 Memoria 

2001/055 Hirigintza ordenantzak 

2001/055 Planoak 

 

Legutio

Legutioko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/158 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/05/21) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/11/12)

2002/158 Memoria 

2002/158 Memoria 100 ALTA

2002/158 Araudiaren I. Liburukia 

2002/158 Araudiaren II. Liburukia 

2002/158 Hirigintza araudia 

2002/158 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, hiri-lur eta landa-lur tartekoak diren bizitegietarako lurrei dagokiona (2004/105 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarren sartzea (ALHAO: 2004/08/18)

2004/105 Memoria 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Ibarra Bizitegitarako Sektorearen eraikinen solairu kopuruari dagokiona (SR 1+2) (2005/51 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/06/17)

2005/51 Memoria eta araudia 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, lurzatiak ixteari dagokiona (expediente 2004/112). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (BOTHA: 2005/06/17) 

2004/112 Memoria, araudia eta planoak 

UE-8 Sektoreari dagozkion Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa (2006/237 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/12/04)

2006/237 Memoria, araudia eta antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, 1. poligonoko 425 eta 602 lurzatiei dagokiona (2005/50 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/04/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/07/04)

2005/50 Memoria 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala,  Goiaingo industrialdeari eta nahitaez laga beharreko zeinbait lurzatiri dagokiena (2007/189 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/11/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/01/27)

2007/189 Memoria

2007/189 Planoak

OD-R2 Magdalena Zabalguneari dagozkion Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa (2007/253 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/04/02)

2007/253 Memoria eta araudia 

San Roke UE-9 Sektoreari dagozkion Arau Subsidiarioen 9 Aldaketa (2008/060 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/05/21)

2008/060 Memoria eta araudia 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Elosu UE-13 (2009/230 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/03/08)

2009/230 Memoria

2009/230 Planoak 

Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa (2009/231 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/03/03)

2009/231 Memoria 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, Elosuko 1. poligonoko 887 hiri lurzatian dagoen 19 zenbakiko etxeari dagokiona (2013/202 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/06/23)

2013/202 Memoria

2013/202 Planoak 

Plangintzako Arau Subsidiarioen aldaketa puntualaren espedientea, Ibarra B bizitegi sektorearen gaineko 161/162 artikuluari buruzkoa (2020/124 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/05/21)

2020/124 Memoria eta Araudia

Garapen planeamendua

Larrabeako Plan Partziala bizitegitarako eta kirolgunerako (1989/162 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1990/10/22)

1989/162 Memoria 

1989/162 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala 32.3 artikuluari dagokiona. Lurzatia okaputzeari buruzko baldintzak  (2005/202 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/12/21)

2005/202 Memoria 

Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1993/101 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1994/03/21) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1994/06/15)

1993/101 Informazio planoak 

1993/101 Memoria eta araudia 

1993/101 Antolamendu planoak 

1993/101 Eraikuntza fitxak 1 

1993/101 Eraikuntza fitxak 2

1993/101 Eraikuntza fitxak 3

1993/101 Eraikuntza fitxak 4 

1993/101 Eraikuntza fitxak 5 

1993/101 Eraikuntza fitxak 6

1993/101 Eraikuntza fitxak 7 

1993/101 Eraikuntza fitxak 8 

1993/101 Eraikuntza fitxak 9 

Herrigune Historikoaren Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa Puntuala, 15-3 (2) lurzatiari dagokiona (2008/329 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/12/24)

2008/329 Memoria

2008/329 Planoak 

Zabalaingo Plan Partzialaren 1. Aldaketa Puntuala (2005/074 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/05/09)

2005/074 Memoria eta araudia 

Ibarrako 1+2 Sektoreko Plan Partziala (2005/61 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2005/09/12) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/01/27)

2005/61 Memoria 

2005/61 Planoak 

Ibarrako SR-11 1+2 Sektorearen Plan Partzialaren 1. Aldaketa (2008/085 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/05/14)

2008/085 Memoria eta araudia

SI-4 Sektorearen Plan Partziala (2005/052 espedientea) Behin betiko onarpena (BOTHA: 07/10/2005) eta indarrean sartzea (BOTHA: 22/03/2006)

2005/052 Memoria 

2005/052 Planoak

Lladieko Si-4 Plan Partzialaren 1. Aldaketa (2008/093 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/05/14)

2008/093 Memoria eta araudia

San Blaseko Hiri Berrantolamendurako Plan Berezia (2008/098 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/03/09)

2008/098 Memoria, araudia eta planoak 

Laminaciones Arreguiren Hiri Antolamendurako Plan Berezia (2008/272 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/03/13) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/06/03)

2008/272 Memoria, araudia eta planoak 

"GED2R"  kirol eremu berriaren hiri antolamendurako plan bereziaren espedientea (2014/040 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/06/25)

2014/040 Memoria 

2014/040 Planoak 

Leza

Lezako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2003/117 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/01/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/08/26)

2003/117 Informazio planoak 

2003/117 Memoria

2003/117 Araudia 

2003/117 Antolamendu planoak 

2003/117 Historia eta arkitektura intereseko ondasunen zerrenda

Lezako SUI-1 Sektoreari dagozkion Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa (2007/164 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/11/21)

2007/164 Memoria 

2007/164 Informazio eta antolamendu planoak

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa (2008/105 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/07/28) indarrean sartzea (ALHAO: 2010/06/09)

2008/105 Memoria 

2008/105 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 497 lurzatia, 6 poligonoa (2009/156 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/07/15)

2009/156 Memoria

2009/156 Planoak

Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa, calle Mayor, 43 (2010/164 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/09/29)

2010/164 Memoria 

2010/164 Planoak

Arau subsidiarioen 5. Aldaketa (2012/059 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/10/22)

2012/059 Memoria 

2012/059 Planoak 

Arau Subsidiarioen 6. aldaketa, 5-652 partzelaren zati baten kalifikazioa aldaketari dagokiona (2021/114 espedientea) Behin betiko onarpena (ALHAO:2022/03/07) eta indarrean sartzea: (ALHAO:2022/03/07)

2021-114 Memoria

2021-114 Planoak

Garapen planeamendua

Pagos de Leza deritzon Lurzoru Urbanizaezinaren Plan Berezia (2008/253 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/02/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/10/16)

2008/253 Plan Berezia SNU Pagos de Leza

Lurzoru urbanizaezinean nekazaritza biltegi bat jartzeko "Monteiraque" Antolamendu Plan Berezia (2015/057 espedientea). Behin betiko onarpena (BOTHA: 18/09/2015) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/02/15)

2015/057 Memoria eta planoak

Laudio

Laudioko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. Aldaketa (1994-104 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1995/03/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1995/10/30)

1994-104 Memoriaren II. eranskina 

1994-104 Memoria

1994-104 Araudia 

1994-104 Planoak 

1994-104 A4 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 31. aldaketa Arantzar-Soloa aldean (2006-145 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/12/01)

2006-145 Arantzar-Soloa aldeari buruzko aldaketa 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 36. Aldaketa ZV25 Area Landeta (2013-197 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/12/23)

2013-197 Memoria 

2013-197 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 40. Aldaketa,  Ermuko Andra Mariko eta Santa Luzia Ermitaren monumentu multzoari dagokiona (2015-048 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/01/28)

2015-048 Memoria 

2015-048 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 41. Aldaketa, lurzoru urbanizaezinean eraikuntza erabilei dagokiona (2018/039 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean satzea (ALHAO: 2018/03/09)

2018/039 Araudia 

Garapen planeamendua

Plan Berezia, partzela baten kalifikazio aldaketari dagokiona (2013-029 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/07/29).

2013-029 Memoria, araudia eta planoak 

Ermuko Andra Mariko eta Santa Luzia Ermitako monumentu multzoaren Babestu eta Kontserbatzeko Plan Berezia (2015-048 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/01/28).

2015-048 Memoria

2015-048 Araudia 

2015-048 Gestioa 

2015-048 Eranskinak

2015-048 Planoak  

Zuzentzea akats materiala, Zumalakarregi-Irukurutzea ZI.12 Industriaren Barne Eraberritzeko Plan Bereziaren Aldaketan egindakoa (2022/074 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2022/09/28)

2022-074 Araudia

Moreda Araba

Moreda Arabako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2006/230 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/02/28) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/08/01)

2006/230 Memoria 

2006/230 Araudia eta antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/037 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/08/14)

2009/037 Memoria

2009/037 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2010/184 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/09/23)

2010/184 Memoria 

16 aldaketei dagozkion Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa (2012/147 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/05/13) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/27)

2012/147 Memoria 

2012/147 Planoak

Navaridas

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2009-060 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2010/01/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/07/12)

2009-060 Memoria 

2009-060 Araudia 

2009-060 Antolamendu planoak 

Garapen planeamendua

Lurzoru urbanizaezineko 7-125 lurzatian nekazaritza pabilioi bat jartzeko Plan Berezia (2017/058 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/08/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/10/15)

2017/058 Memoria 

2017/058 Planoak

Okondo

Okondoko hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1991-027 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1992/05/08) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1995/10/16)

1991-027 Araudia

1991-027 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2010/160 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/07/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/01/27)

2010/160 Memoria

 

Oion

Oiongo hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Oiongo Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2010/189 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/03/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/05/20)

2010/189 1. ebazpena, Hiri Antolamendurako Plan Orokorra interpretatzeko (ALHAO: 2017/02/20) 

2010/189 Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioa

2010/189 Memoria. Planoak. Ekonomia eta finantza azterketa 

2010/189 Araudia 

2010/189 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 2. Aldaketa, hiri lurzoru industrialean baimendutako erabilerak zabaltzeari dagokiona (2013/119 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/07/07)

2013/119 Memoria

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 3. Aldaketa, 24 eta 27 eremuen araubide iragankorrari dagokiona (2013/120 espedientea).  Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/05/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/30)

2013/120 Memoria

2013/120 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 7. Aldaketa, Litalsako industria lurzorua zabaltzeari dagokiona (2017/025 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/04/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/10/10)

2017/025 Memoria

2017/025 Planoak

Garapen planeamendua

Oiongo Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1998/062 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/10/26)

1998/062 Memoria

1998/062 Hirigintza araudia

1998/062 Planoak

Oiongo Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 4. Aldaketa (2017/052 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/10/05)

2017/052 Memoria, araudia eta planoak 

Labrazako Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1998/063 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/08/10)

1998/063 Memoria 

1998/063 Hirigintza araudia 

1998/063 Planoak

1998/063 Eraikuntza fitxak 

Puntidoko SI-4 Sektorearen Plan Partziala (2007/046 ). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/10/22)

2007/046 Informazioa, memoria, araudia eta antolamendu planoak 

Labraza Hirigunea Birgaitzeko Plan Berezia (2016/022 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/01/27)

2016/022 I liburukia

2016/022 II liburukia

2106/022 III liburukia 

2016/022 Planoak 

Lurzoru industrialeko 3. sektorearen plan partziala (2010/187 espedientea) Behin betiko onarpena (ALHAO: 2012/12/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/12/05)

2010/187 Memoria

2010/187 Araua

2010/187 Exekuzioaren Kudeaketa eta Antolamendu Gidalerroen azterlana

2010/187 Bideragarritasun Ekonomiko eta Finantzarioari buruzko Azterlana

2010/187 Planoak

Oiongo hirigunea osorik birgaitzeko plan berezia (2019/026 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/11/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/11/19)

2019/26 Memoria

2019/26 Ekonomiko eta Finanzario Azterlana

2019/26 Araudia eta Katalogoa

2019/26 Planoak

2021/088 1. Interpretazio ebazpena

Peñacerrada-Urizaharra

Peñacerrada-Urizaharrako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1999/203 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/02/02)

1999/203 Informazio planoak 

1999/203 Katastro informaziodun planoak

1999/203 Memoria eta araudia

1999/203 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2006/106 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/10/09) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/09/14)

2006/106 Memoria

2006/106 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2010/226 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/04/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/12/19)

2010/226 Memoria

2010/226 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2011/136 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/09/19)

2011/136 Memoria

Garapen planeamendua

Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1992/131 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1993/11/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1995/12/11)

1992/131 Memoria

1992/131 Araudia

1992/131 Informazio eta antolamendu planoak

1992/131 Eraikuntza fitxak 

1992/131 Ekonomia eta finantza azterketa 

Peñacerrada-Urizaharreko Herrigune Historikoaren Birgaitze Integratuko Plan Berezia eguneratzeko 1. aldaketa (2020/145 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2021/09/01) eta indarrean sartzea (ALHAO:2022/06/22)

2020-145 Memoria eta Beste Azterlanak eta Txostenak

2020-1465 Araudia eta Katalogoa

2020-145 Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioari buruzko Azterlana eta Iraunkortasun Ekonomikoari buruzko Txostena

2020-145 Planoak

Erribera Beitia

Erriberabeitiako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2003/124 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/01/30) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/02/02)

2003/124 Memoria 

2003/124 Araudia 

2003/124 Araudia, fitxak, eremuak, planeamendua eta ondarearen babesa 

2003/124 Kalifikazio orokorraren planoak 

2003/124 Kalifikazio orokorraren eta xehatuaren planoak 

2003/124 Ribavellosako eta Manzanosko eraikuntza eta lerrokadura planoak 

2003/124 Araudia, eremuak, planeamendua eta kudeaketa 

2003/124 Azpiegitura planoak

Melledesko Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa (espedientea 2007/055). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/02/29)

2007/055 Memoria 

2007/055 Informazio eta antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen 7. Aldaketa puntuala, 1 poligonoko 335 C lurzatiari dagokiona (2008/184 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/06/17)

2008/184 Memoria 

2008/184 Planoak 

Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa Puntuala, zona berderako lurra kirol ekipoetarako bihurtzeko aldaketari dagokiona (2009/183 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/10/09)

2009/183 Memoria 

2009/183 Planoak

Arau Subsidiarioak (eguneratutako bertsioa) (2009/228 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/01/15)

2009/228 Memoria 

2009/228 Planoak 

Arau Subsidiarioen Antolamendu Xehatuaren Aldaketa Puntuala (2013/034 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/04/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/07/12)

2013/034 Memoria eta araudia 

2013/034 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, Arasur plataforma logistikoaren esparruan, burdinbide irispideari dagokiona (2016/070 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/07/27) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/01/27)

2016/070 Memoria 

2016/070 Planoak

Arau Subsidiarioen 12. Aldaketa, lurzoruaren erabilerari dagokiona (2015/102 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/04/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/05/19)

2015/102 Memoria eta araudia 

2015/102 Planoak

Arau Subsidiarioen 16. aldaketa I10/S Sektorean eguzki instalazio fotovoltaiko bat jartzeari dagokiona (2019/034 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2019/05/24) eta indarrean sartzea (ALHAO:2019/05/24). 

2019/034 Memoria

2019/034 Araua

2019/034 Planoak 

Plangintzako arau subsidiarioen 15. aldaketa puntuala (2019/140 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/08/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/03/05)

2019/140 Memoria eta Araudia

2019/140 Planoak

Garapen planeamendua

"El Vado" egikaritze unitateko Barne Erreformarako Plan Berezia, industriarako (2002/228 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/03/19)

2002/228 Memoria eta araudia 

2002/228 Planoak 

Arasur Logistika Plataformarako Plan Partziala (2003/128 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/01/16)

2003/128 Memoria I liburukia 

2003/128 Memoria II liburukia 

2003/128 Planoak

Arasur Logistika Plataformarako Plan Partzialaren 1. Aldaketa (2004/184 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/09/29)

2004/184 Memoria eta araudia 

Arasur Logistika Plataformarako Plan Partzialaren 2. Aldaketa (2005/038 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/05/23)

2005/038 Memoria eta araudia

2005/038 Planoak

Arasur Logistika Plataformarako Plan Partzialaren 3. Aldaketa (2005/189 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/12/26)

2005/189 Memoria eta araudia

Erriberabeitiko eta Armiñongo Arasur Sektorearen Plan Partzialaren 4. Aldaketa (2008/175 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/07/30)

2008/175 Memoria 

Rivabellosako 12/S Sektoreko Plan Partziala (2004/182 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/08/09)

2004/182 Memoria 

2004/182 Planoak 

Rivabellosako Bizkarreta Iparra R-13/S Sektoreko Plan Partziala (2005/207 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/02/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/09/22)

2005/207 Memoria 

2005/207 Planoak 

Arasur (II. fasea) Sektoreko Plan Partziala (2006/109 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (BOTHA: 06/09/2006) 

2006/109 Memoria y araudia

Manzanosko SR18 Sektorearen Plan Partziala (2006/034 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/06/18)

2006/034 Memoria, araudia eta antolamendu planoak 

Manzanosko SR18 Sektorearen Plan Partzialaren aldaketa (2008/345 espedientea). Behin betiko onarpen eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/02/20)

2008/345 Memoria 

Manzanosko R-21/S Sektorearen Plan Partziala (2006/073 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/06/28)

2006/073 Memoria eta planoak 

Hiri Antolaketarako Plan Berezia, I02 eremua, Rivabellosako hainbat lurzati (2013/107 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/07/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/08/16)

2013/107 Memoria 

2013/107 Planoak 

Agurain

Aguraingo hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2010/203 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/04/13) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/01/04)

2010/203 A Dokumentua. Memoria

2010/203 B Dokumentua 1. zatia. Hirigintzako Arau Orokorrak 

2010/203 B Dokumentua 2. zatia. Hirigintzako Arau Bereziak. Hirigintzako Esku Hartze Areak 

2010/203 C Dokumentua. Katalogoa 

2010/203 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. aldaketa, UE-49.1 "Curtidos Arresi"ri dagokiona. Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/01/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/02/15)

2018/24 Memoria
2018/24 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 2. aldaketa, AIU 31 "Polígono Agurain"eri dagokiona. (2018/76 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/11/23) eta indarrean sartzea (ALHAO:2019/03/06). 

2018/76 Memoria
2018/76 Planoak

Hiri antolamendurako plan orokorraren 3. aldaketa,  hondakin uren araztegi berriaren kokalekuari buruzkoa (2018/098 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2019/01/11) eta indarrean sartzea (ALHAO:2019/12/18). 

18/098 Memoria

18/098 Planoak 

18/098 Araua

18/098 Bideragarritasun Ekonomiko eta Finantzarioari buruzko Azterlana

Garapen planeamendua

Aguraingo Ertaroko Hirigunearen Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1999/020 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1999/04/30) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/10/25)

1999/020 Memoria 

1999/020 Araudia eta katalogoa 

1999/020 Planoak 

1999/020 Jarduketa programa eta ekonomia eta finantza azterketa (1 Mb, pdf)

Aguraingo Ertaroko Hirigunearen Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, Udaletxeari dagokiona (2001/017 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/09/21)

2001/017 Memoria 

Aguraingo Ertaroko Hirigunearen Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, 1. BUP, 1. BOU, 2.BOU eta 3. BOU gauzatze-unitateen antolamenduari dagokiona (2001/159 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/07/27)

2001/159 Memoria 

2001/159 Planoak 

Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa, harbideetan erabili beharreko zoladurai dagokiona (2013/116 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/04/17)

2013/116 Memoria 

Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa, olanak jartzea arautzeari dagokiona (2013/198 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/01/03)

2013/198 Txosten teknikoa  

Aguraingo Herrigune Historikoaren Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren berrikuspena (2019/069 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/01/16) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/01/16). 

19/069 Memoria

19/069 Araudia

19/069 Azterlan ekonomikoa eta finantzarioa

19/069 Katalogoa

19/069 Planoak

AIU-5 San Jorgeren Hiri Antolamendurako Plan Berezia (2021/034 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/03/10)

2021-034 Memoria eta araudia

2021-034 Planoak

“Opakua Urbano” 43 HEAren Hiri Antolamendurako Plan Berezia (2021/106 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/10/06)

2021-106 Memoria eta araudia

2021-106 Planoak

Samaniego

Samaniegoko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1994/126 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1995/04/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1996/10/11)

1994/126 Memoria 

1994/126 Araudia 

1994/126 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Komunitate Ekipamendu E2 azpizonari dagokiona (1997/165 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1997/09/10) 

1997/165 Memoria 

1997/165 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Virgen del Valle upeltegiei dagokiona (1999/142 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/08/13)

1999/142 Memoria 

1999/142 Planoak 

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa Puntuala, UE-1 dagokiona (2000/224 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/02/14)

2000/224 Memoria. Akatsen zuzenketaren eranskina 

2000/224 Memoria. Lurzoru urbanizaezinaren aldaketa 

2000/224 Memoria. Lurzoru urbanizagarriaren aldaketa 

2000/224 Planoak. Lurzoru urbanizagarriaren aldaketa 

Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa Puntuala, Matarredo pasealekuko zonari dagokiona (2002/152 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2002/10/18)

2002/152 Memoria 

2002/152 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala Grado-2 zonako parametroei eta industrialdeko 209. artikuluari dagokiena (2003/171 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/01/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/10/26)

2003/171 Memoria 

2003/171 Planoak 

Bolatokiko eta beste eremu batzuetako Arau Subsidiarioen 7. Aldaketa (2006/266 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/02/12) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/11/05)

2006/266 Memoria eta araudia

2006/266 Informazio eta antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2008/302 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/11/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/08/18)

2008/302 Memoria 

2008/302 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2011/135 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/09/12)

2011/135 Memoria 

2011/135 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, lurzatien kalifikazioari dagokiona (2012/181 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/04/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/02/12)

2012/181 Memoria 

2012/181 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Murriarte kalean lerrokadurak aldatzeari dagokiona (2013/126 espedienea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/07/12) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/03/07)

2013/126 Memoria 

2013/126 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Samaniegoko Jauregiari dagokiona (2014/157 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/05/20)

2014/157 Memoria, araudia eta planoak

Udal planeamenduko arau subsidiarioetako xedapen-aldaketa, hiri lurzoru industrialari buruzkoa (2021/058 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/06/02) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/06/23)

2021/058 Memoria eta Araudia

2021/058 Planoak

Garapen planeamendua

Herrigune Historikoko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1997/150 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1997/08/01)

1997/150 Memoria 

1997/150 Hirigintza araudia 

1997/150 Planoak 

1997/150 Ekonomia eta finantza azterketa 

1997/150 Eraikuntza arloko esku-hartzearen fitxak 

1997/150 Eraikuntza unitateen fitxak

Herrigune Historikoko Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa Puntuala, 19-13 eraikitze unitateari dagokiona (2000/242 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/09/29)

2000/242 Memoria eta araudia 

2000/242 Planoak 

Herrigune Historikoko Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa Puntuala, 40. artikuluari dagokiona (2000/227 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/09/29) 

2000/227 Memoria 

Herrigune Historikoko Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa Puntuala, 19-19 eta 19-20 unitateei eta 40.3.8 artikukuari (Ventanas) dagokiena (2003/167 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/10/24)

2003/167 Memoria 

2003/167 Planoak 

Plan Berezia, Samaniegoko lurzoru urbanizaezinean, 5 poligonoko 548 lurzatian, upeltegi bat jartzeri dagokiona  (2014/123 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/10/01) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/02/04)

2014/123 Memoria 

2014/123 Planoak

3-8 lurzatian nekazaritzako biltegi bat jartzeko Plan Berezia (2019/142 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/11/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/11/04).

2019/142 Memoria eta Araudia

2019/142 Planoak

Donemiliaga

Donemiliagako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2009-164 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/12/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/12/02)

2009-164 Babespeko ondasunen eta esparruen katalogoa 

2009-164 Uholde arriskuari buruzko azterlana. UE-AS-2 lurzatia

2009-164 Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluazioa . I Liburukia 

2009-164 Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluazioa. II Liburukia 

2009-164 Memoria, hirigintzako arauak eta ekonomia eta finantzako azterlana

2009-164 Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluazioa Red Natura 2000

2009-164 Planoak 

Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa, zenbait alderdiri dagokiona (2016/062 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/10/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/12/02)

2016/062 Memoria 

2016/062 Planoak 

Planeamenduko arau subsidiarioen 2. aldaketa, Zuatzu Donemiliagako 1. poligonoko 284. eta 286. lurzatien lerrokadurei dagokiona (2020/150 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/04/09) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2022/02/25). 

2020-150 Memoria

2020-150 Planoak

Gaubea

Gaubeako hirigintza-planeamendua:

Garapen planeamendua

La Dehesa SAUI-2ko Plan Partziala, erabileren zonifikazioa espazioan birkokatzeari dagokiona (2015/089 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/11/06)

2015/089 Memoria 

2015/089 Planoak 

Espejoko SAUR-2 Sektorearen Plan Partziala (2006/268 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/08/03)

2006/268 Memoria, araudia eta antolamendu planoak 

Gaubeako Zeharbidearen Plan Berezia (2007/244 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/03/26)

2007/244 Memoria eta araudia 

2007/244 Antolamendu planoak 

Harana

Haranako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1994/076 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1995/03/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1995/09/06)

1994/076 Kokapen planoak 

1994/076 Araudia 

1994/076 Lurzoruaren sailkapen planoak 

1994/076 Kalifikazio orokorraren planoak 

1994/076 Kalifikazio orokorraren eta xehatuaren planoak

1994/076 Lurzatien okupazio planoak 

1994/076 Antolamendutik kanpoko eraikinen eta eraikin babestuen planoak 

1994/076 Eremuen, planeamenduaren eta kudeaketaren planoak 

1994/076 Lerrokadura planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala Kontrasta, Done Bikendi Harana eta Uribarri Haraneko pilotalekuei dagokiena (1998/268 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:1999/03/01)

1998/268 Memoria 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Done Bikendi Haraneko 13-18 hiri lursailei eta 114-14 landa lursailei dagokiona (1998/269 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/10/22)

1998/269 Memoria 

1998/269 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Uribarri Haraneko pilotalekuaren kokapenari dagokiona (2004/027 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/04/23)

2004/027 Memoria 

2004/027 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Kontrastako 14 poligonoko 695 lurzatiari dagokiona (2004/028 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/08/10)

2004/028 Memoria 

2004/028 Planoak 

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa Puntuala, Uribarri Haraneko osasun etxeko eta igerilekuetako hornidura eremuari dagokiona (2007/252 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/03/03)

2007/252 Memoria 

2007/252 Informazio eta antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2013/113 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/06/05)

2013/113 Memoria 

Arau Subsidiarioen 7. Aldaketa,  Done Bikendi Haraneko 1. poligonoko 1.371 lurzatiari dagokiona (2015/034 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/03/30)

2015/034 Memoria eta araudia 

2015/034 Planoak

Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa, katalogatu gabeko eraikinetan ezarritako baldintzei dagokiona (2015/035 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/08/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/06/01)

2015/035 Memoria 

Garapen planeamendua

SAUI-1 Sektoreko Plan Partzial Industriala (1994/164 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:1995/09/03)

1994/164 Memoria

1994/164 Planoak 

Birgaitze Integratuko Plan Berezia de San Vicente Arana (2000/360 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2001/01/31)

2000/360 Memoria

2000/360 Hirigintza araudia 

2000/360 Antolamendu planoak 

2000/360 Planoak 

2000/360 Eraikuntzaren eta espazio libreen katalogoa 

2000/360 Eraikuntza unitateen fitxak

2000/360 Proposamen estrategikoak 

Birgaitze Integratuko Plan Berezia de Ullibarri-Arana (2007/154 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/10/03)

2007/154 Memoria

2007/154 Araudia

2007/154 Antolamendu planoak

2007/154 Planoak eta eraikuntza fitxak 

Eskuernaga

Eskuernagako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra. Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/01/17) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/08/14).

2017/070 Memoria 

2017/070 Araua

2017/070 Eranskina

2017/070 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. aldaketa (2019/105 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/02/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/03/18)

2019/105 Memoria eta araudia

2019/105 Planoak 

Gasteiz

Gasteizko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aldaketa, 5. BBPBaren esparruko Kudeaketa Sistemari dagokiona (Unibertsitate gunea II fasea) (2014-131 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/06/23)

2014-131 Memoria

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aldaketa, industria lurra arautzeari dagokiona (2014-161 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/03)

2014-161 Memoria

Plan Orokorraren Aldaketa, Guridi zinemen eraikineko atzeko aldea birkalifikatu eta kultur eta ikuskizunerako ekipamendutik hirugarren sektorea-bulegoak sailkapena izatera pasatzeari dagokiona (2014-169 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/17)

2014-169 Memoria 

2014-169 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, ekipamenduaren kalifikazio xehea duen azalera handitzeari dagokiona (2014-170 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/31)

2014-170 Memoria

2014-170 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, "Santa Barbara" plazari dagokiona (2014-159 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/11/14)

2014-159 Memoria 

2014-159 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, lursailen eraikigarritasuna banatzeari dagokiona (2014-176 espedientea). Behin betiko onarperna eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/12/05)

2014-176 Memoria 

2014-176 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, garai bateko Vasco-Navarro trenbidearen bide berdearen Otazutik Gasteizerainoko tarteari dagokiona (2014-165 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea  (ALHAO: 2014/12/24)

2014-165 Memoria eta planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Frai Francisco Ibilbideko 21C zenbakian dagoen lursailari dagokiona (2015-095 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/08/24)

2015-095 Memoria 

2015-095 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, IV. Liburukiko, VII. Tituluko, IV. Kapituluari dagokiona (2015-096 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/08/24)

2015-096 Memoria 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Legardako Kontzejuan erabilera publikoko espazio libreko lursail baten zati bati kalifikazio xehatua aldatu eta oinarrizko azpiegiturakoa izatera pasatzeari dagokiona (2015-117 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/11/23)

2015-117 Memoria 

2015-117 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Gasteizko Frai Francisco ibilbideko 21 C.an dagoen lursailaren zati bati kalifikazio xehatua aldatzeari dagokiona (2016-039 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/02/17)

2016-039 Memoria 

2016-039 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, erabilera tertziarioen eta ekipamendu erabileraren arau partikularren zenbait baldintza 2014ko irailean onetsi ziren erabilera orokorren kategorien definizio berrietara egokitzeari dagokiona (2016-047 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/03/04)

2016-047 Memoria 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Elorriagako lurzati baten kalifikazio xehatuaren aldaketari dagokiona (2016-054 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/03/18)

2016-054 Memoria 

2016-054 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Zuhatzuko lerrokadura eta kalifikazio xehatuaren akatsak zuzentzeari dagokiona (2016-071 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/05/16)

2016-071 Memoria 

2016-071 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Amaritan Nº 29 An dagoen lursail baten kalifikazio xehatuari dagokiona (2016-087 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/06/22)

2016-087 Memoria eta planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Europa jauregian ekipamendu generikoaren kalifikazioa duen azalera handitzeari dagokiona(2017-033 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/18)

2017-033 Memoria 

2017-033 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Askartzako 26-144 lursailaren sailkapena eta kalifikazioari dagokiona (2017-093 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/03/22)

2017-093 Memoria 

2017-093 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Krispiña/Crispijana kontzejuko 2015-1270-0007 lursailari kalifikazio xehatua aldatzeari dagokiona (OR10-1) (2017-054 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/07/07)

2017-054 Memoria 

2017-054 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Gasteizko 16. sektorearen -Armentia Mendebaldea- eremu-fitxari dagokiona (2017-141 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/10/27)

2017-141 Memoria 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaeketa, Mendozako 59-2-271 lursailaren zati baten kalifikazio xehatua aldatzeari dagokiona (2017-143 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/11/17)

2017-143 Memoria 

2017-143 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Armentiako Ostatu Emaileen kalearen lerrokadura zuzentzeari dagokiona (2017-144 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/11/17)

2017-144 Memoria 

2017-144 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Arangiz Kontzejuan lurzoru urbanizagarri industrialeko sektore bat mugatzeari dagokiona (2017-109 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/12/27)

2017-109 Memoria eta planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Abetxukuko Kristo kaleko 43-73 lursailaren zati baten kalifikazio xehatua aldatzeari dagokiona (2018-132 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2018/01/24)

2018-132 Memoria 

2018-132 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Arkautiko 20. poligonoko 30, 31, 33, 35, 36 eta 37 lursailen lerrokadurak doitzeari dagokiona (2018-068 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/05/16)

2018-068 Memoria 

2018-068 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, bide-sarearen, espazio libreen eta berdeguneen azpiko aparkaleku pribatuei dagokiona (2017-148 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/09/05)

2017-148 Memoria 

2017-148 Planoak 

Hiri Antolamenduko Plangintza Orokorraren aldaketa, eraikinen hobekuntza energetikoa eta babes akustikoa ahalbidetzekoari dagokiona. Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (2019/057 espedientea)

2019-057 Memoria eta araudia

2019-057 Planoak 

Hiri Antolamenduko Plangintza Orokorraren aldaketa, Tranbiaren Sistema Orokorra ezarri eta mugatzeari dagokiona (2018/022 espedientea) . Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/02/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/02/15)

2018-022 Memoria eta araudia

2018-022 Planoak 

 

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketa, Txagorritxuko ospitale-multzoa integratzekoari dagokiona (2019/086 espedientea): Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/11/04) eta  Indarrean sartzea (ALHAO: 2019/11/04)

2019/086 Memoria

2019/086 Planoak

HAPOren aldaketa xehea, zeinen bitartez tertziariotzat kalifikatutako lursailetan eta OR-2 ordenantzaren aplikazio-eremuan kokatutako eraikinetako erabilera bateragarriak arautzen baitira, banku eta bulegoen erabilera-bateragarritasunen baldintzak aldatzeko (2020/034 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/01/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/01/22)

2020-034 Memoria

2020-034 Planoak 

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldaketa xehatua, zonakatze eta zortasun akustikoen arauetara egokitzeko (2020/038 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/01/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/01/24)

2020-038 Memoria eta araudia

2020-038 Planoak 

2020-038 Zonakatze Akustikoa

Hiriko bizitegi-bilbean integratuta ez dauden menpeko toki-erakundeetan noizbehinkako edo aldi baterako ostatuaren arautzekoari dagokion aldaketa (2020/082 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/06/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/06/22)

2020-082 Memoria eta araudia

2020-082 Planoak 

Mercedes Benz lantegiak sortutako trafikoak ingurunean duen eragina murrizteko egiturazko aldaketa (2020/041 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/06/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/06/03)

2020-041 Memoria eta araudia

2020-041 Planoak 

Garai bateko Salburua 7. sektoreko hirugarren sektorerako T lursaila berdegune gisa birkalifikatzeko eta garai bateko Ibaialde 11. sektoreko hirugarren sektorerako M7 lursaila handitzeko egiturazko aldaketa (2019/136 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/03/09) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/03/09)

2019-136 Memoria eta araudia

2019-136 Planoak

Garraio eta komunikazioko sistema orokorrean autobus elektriko adimentsuaren (AEA) nasak eta alboetako espaloiak edonorentzat irisgarri izan daitezen beharrezko zerrenda gehitzeko egiturazko aldaketa. (2019/138 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/03/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/03/06)

2019/138 Memoria

2019/138 Planoak

HAPO uholde-arriskuen arauetara egokitzeko xedapen-aldaketa (2020/112 txostena). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/08/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/08/19). 

2020/112 Memoria eta Araudia

2020/112 Planoak

HAPOaren egiturazko xedapen-aldaketa bat, Bisitazioaren monasterioaren eta Egibideren lursailak "Unibertsitate gunea, II. fasea" 5. BBPBtik kanpo uzteko (2020/126 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/08/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/08/26).

2020/126 Memoria eta Araudia

2020/126 Planoak

HAPOaren xedapen-aldaketa, udalerriko hainbat menpeko toki-erakundetako lursail batzuen kalifikazio xehatuko lerrokadura batzuk zuzentzeko (2020/129 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/07/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/07/06)

2020/129 Memoria

2020/129 Planoak

Vitoria-Gasteizko HAPOaren xedapen-aldaketa, Ibaialde 11. sektoreko RD-22 lursailari dagokiona (2021/032 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/02/05). 

2021/032 Memoria eta Araudia

2021/032 Planoak

Industria lurrari buruzko OR-11 ordenantzan (Santo Tomas ibaiaren plaza) erabileren bateragarritasunaren inguruan HAPOaren egiturazko xedapen-aldaketa (2021/048 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/03/12) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/03/12). 

2021/048 Memoria eta Araudia

2021/048 Planoak

HAPOren hirugarren sektoreko erabileraren arau partikularrak aldatzea, laguntza erabileraren bateragarritasuna arautzeko (2021/074 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/05/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/05/07)

2021/074 Memoria eta Araudia
2021/074 Planoak

HAPOren egiturazko xedapen-aldaketa unibertsitate-erabilera hezkuntza-erabilarekin parekatzeko (2021/025 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/06/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/06/23)

2021/025 Memoria eta Araudia

2021/025 Hiri-eremuen fitxak

2021/025 Planoak

HAPOren egiturazko xedapen-aldaketa, Eduardo Dato kaleko 11. zenbakian eta Cadena y Eleta apezpikuaren kaleko 2. zenbakian dauden lursailen kalifikazio xehatua aldatzeko (2019/137 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/05/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/05/05). 

2019/137 Memoria, Araudia eta Eranskinak

2019/137 Planoak

HAPOren egiturazko xedapen-aldaketa tranbiaren sistema orokorra Salburura hedatzeko (2021/093 espedientea). Behin betiko programa eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/06/02)

2021/093 Memoria eta Araudia

2021/093 Planoak 

HAPOren egiturazko xedapen-aldaketa Jose Mardones 4. BIPB-aren barruan 4. Gauzatze-unitatea garatzeko (2020/131 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/05/05). 

2020/131 Memoria eta Araudia

2020/131 Planoak

HAPOren xedapen-aldaketa xehatua, Ibaialde 11 sektoreko RD-24 lursailari buruzkoa (2021/094 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/06/23). 

2021/094 Memoria eta Araudia

2021/094 Planoak

HAPOren egiturazko xedapen aldaketari, zein azpiegitura hidraulikoen eta telekomunikazio-azpiegituren kalifikazio xehekatuak definitzeari eta, aldi berean, Lasarteko Legar-hobien inguruan azpiegitura hidraulikoen sistema orokor bat mugatzeari dagokion (2020/130 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/08/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/08/06).

2020-130 Memoria eta Araudia
2020-130 Planoak

HAPOren xedapen-aldaketa, nekazaritza-eremuan berdeguneen eta espazio libre publikoen erabilera arautzekoari dagokiona (2022/022 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/11/22). 

2022-022 Memoria eta Araudia

2022-022 Planoak

Arabako Teknologia Parkearen (ST5 sektorea, garai bateko 11. sektorea) plan partzialaren 10. aldaketa (2022/027 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2022/01/03).

2022-027 Memoria, Araudia eta Eranskinak

2022-027 Planoak 

Garapen planeamendua

Barne Berrikuntzarako Plan Bereziaren (Zezen Plaza 3) 3. Aldaketa, espazio librerako sailkapen xehatuari dagokiona (2014-022 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/01/03)

2014-022 Memoria 

2014-022 Planoak 

"Unibertsitate gunea II. fasea" 5. Barne Erreformarako Plan Bereziaren 3. Aldaketa, eraikuntza berriko eremuei dagokiona (2014-090 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/08/06)

2014-090 Memoria 

2014-090 Planoak 

Lakuako 8A2-8 Sektoreko Plan Partzialaren 5. Aldaketa, 8A2-8 lursaila arautzen duten ordenantzei dagokiona (2014-119 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/06/11)

2014-119 Memoria

Lakuako 8A2-8 Sektoreko Plan Partzialaren 6. Aldaketa, 8A2-8 lursailaren eraikigarritasunari egokitzeari dagokiona (2014-179 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/12/05)

2014-179 Memoria 

2014-179 Planoak

Lakuako 1 Sektoreko Plan Partzialaren 5. Aldaketa, T(A), T(C) y T(D) lursailak arautzen dituen ordenantzei dagokiona (2014-145 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/07/14)

2014-145 Memoria 

2014-145 Planoak

Lakuako 1 Sektoreko Plan Partzialaren 6. Aldaketa, T-D(G) lursailaren eraikigarritasuna egokitzeari dagokiona (2014-178 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/12/05)

2014-178 Memoria 

2014-178 Planoak 

Gasteizko Erdi Aroko Hirigunearen Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren 8. Xedapen Aldaketa, Gasteizko Arkupeko ibilbideko 10.ean dagoen lursailaren erabilera bereizgarriari dagokiona  (2016-026 espedientea). Benin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/12/21)

2016-026 Memoria eta planoak 

Gasteizko Erdi Aroko Hrigunearen Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 9. Aldaketa,  higiezin kategoria aldatzeari dagokiona (2014-147 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/08/01)

2014-147 Memoria

2014-147 Planoak 

Gasteizko Erdi Aroko Hirigunearen Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 10. Aldaketa, Aiotz Plazari 2. zenbakiari dagokiona (2015-101 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/09/18)

2015-101 Memoria eta planoak 

Gasteizko Erdi Aroko Hirigunearen Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 11. Aldaketa, Barnekale Berriko 21. eta 23.eko eraikinei dagokien eta barruko lerrokadurak aldatu eta katalogazioak eguneratzeari dagokiona (2016-040 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/02/15)

2016-040 Memoria 

2016-040 Planoak

Gasteizko Erdi Aroko Hirigunearen Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 12. Aldaketa, ekipamendurako gauzatze-unitate publiko bat zedarritu eta bi eraikin deskatalogatzeari dagokiona (2018-075 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/06/04)

2018-075 Memoria 

2018-075 Araudia 

2018-075 Planoak 

2018-075 Babestu beharreko ondasunen katalogoa 

2018-075 Hirigintza fitxak 

Lakuako 8A1 Sektoreko Plan Partzialaren 3. Aldaketa, 8A2.8 lursailaren eraikigarritasuna Hiri Antolamendu Plan Orokorrekora egokitzeari dagokiona  (2014-177 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/12/05)

2014-177 Memoria 

2014-177 Planoak 

Jundiz-Mendebaldea 21 Sektorearen Plan Partzialaren 5. Aldaketa  (2015-024 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea  (ALHAO: 2015/01/21)

2015-024 Memoria 

2015-024 Planoak 

"Ekialdeko 3. zabalpena-Salburuko parkea" 15. sektoreko Plan Partzialaren 5. Aldaketa, E-4 enklabeko erabileren erregimenari dagokiona (2017-140 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/10/27)

2017-140 Memoria eta araudia

Armentia Mendebaldea 16. Sektorearen Plan Partzialaren 2. Aldaketa,  beheko solairuan aparkaleku erabilerari eta gorputz ireki eta itxiei dagokiona (2015-116 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/11/18)

2015-116 Memoria eta araudia 

Armentia Mendabaldea 16. Sektorearen Plan Partzialaren 3. Aldaketa, RH-9 lurzatiaren garaje sarrerari dagokiona (2015-098 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/08/19)

2015-098 Memoria

2015-098 Planoak

Armentia Mendebaldea 16. Sektorearen Plan Partzialaren 4. Aldaketa, hainbat alderdiri dagokiona (2017-142 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/10/27)

2017-142 Memoria 

2017-142 Planoak

26. Hiri Antolamendurako Plan Berezia, Santa Barbara Plazaren inguruari dagokiona (2015-110 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/11/02)

2015-110 Memoria 

2015-110 Planoak 

9. Sektorearen Santo Tomas Plan Partzialaren 9. Aldaketa, hainbat alderdiri dagokiona (2016-056 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/08/10)

2016-056 Memoria eta araudia 

19. Sektorearen Aretxabaleta Gardelegi Plan Partzialaren 9. Aldaketa, OR-7-2 lurzatiaren eraldatzeari dagokiona (2016-057 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/12/07)

2016-057 Memoria eta araudia 

2016-057 Planoak 

19. Sektorearen Aretxabaleta Gardelegi Plan Partzialaren 10. Aldaketa, hainbat alderdiri dagokiona (2016-058 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/02/10)

2016-058 Memoria

2016-058 Planoak 

19. Sektorearen Aretxabaleta Gardelegi Plan Partzialaren 11. Aldaketa, lurzatien eraikigarritasunari dagokiona (2016-059 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/02/10)

2016-059 Memoria 

19. Sektorearen Aretxabaleta Gardelegi Plan Partzialaren 12. aldaketa,  OR-7-3g lurzatiaren eraikigarritasuna handitzeari dagokiona (2016-088 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/05/13)

2016-088 Memoria 

Betoñuko ateko 23. zenbakiko (Karmeldar Oinutsen komentua izanikoa) Hiri Antolakuntzarako Plan Bereziaren lehen aldaketa (2016-107 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/09/02)

2016-107 Memoria 

2016-107 Planoak 

Zabalgana auzoko Aldaia 5. Sektoreko Plan Partzialaren 8. Aldaketa, RC-22 eta RC-15 lursailei dagokiona (2017/045 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/02/20)

2017-045 Memoria 

2017-045 Planoak 

Gasteizko "José Mardones" Barne Berrikuntzarako 4. Plan Bereziaren 3. Aldaketa (2017/094 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/06/12)

2017-094 Memoria 

2017-094 Planoak 

Gasteizko Koroatzearen auzoko Hiri Antolakuntzarako Plan Berezia (2017/123 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/08/18)

2017-123 Memoria 

2017-123 Planoak 

Gasteizko "Borinbizkarra" 1. Sektorearen Hiri Antolakuntzarako Plan Bereziaren 8. Aldaketa (2017/124 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/08/23)

2017-124 Memoria eta araudia 

2017-124 Planoak 

Gasteizko "Arkaiate" 12. Sektoreko Plan Partzialaren 8. Aldaketa (2018/072 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/05/30)

2018-072 Memoria 

2018-072 Planoak 

2018-072 Eragin akustikoari buruzko azterlana 

Gasteizko Jundizko industrialdea 6. Sektoreko 17. Aldaketa (2018/074 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/06/06)

2018-074 Memoria

2018-074 Planoak 

Miñao ST 6 Industria Sektorearen Plan Partzialaren lehen aldaketa, lursailak zatikatzeko araudiari dagokiona (2018/082 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/07/06)

2018-082 Memoria 

2018-082 Planoak 

54. Sektoreko Arangiz Industriala Plan Partziala (2018/083 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/06/22)

2018-083 Memoria 

2018-083 Planoak 

Hiri Berrikuntzarako 28. Plan Berezia: Gasteizko Lakua-Arriaga auzoko hirugarren sektoreko lurzatiaren antolamendua (2019/139 espedientea) Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/11/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/11/04).

2019-139 Memoria

2019-139 Araudia

2019-139 Planoak

2019-139 Eragin Akustirkoaren Azterketa

Salburuko Ibaialde 11. sektorearen plan partzialaren 8. xedapen-aldaketa (2020/036 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/01/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/01/03).

2020-036 Memoria, Araua eta Bideragarritasun Ekonomiko eta Finantzarioari buruzko Azterlana

2020-036 Planoak 

2020/036 Eranskina

11. Barne Berrikuntzarako Plan Bereziaren 2. aldaketa (Esmaltaciones San Ignacio-Pemco) (2020/039 espedientea) Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/01/08). 

2020-039 Memoria eta Beste Azterlanak eta Txostenak 

2020-039 Planoak

2020-039 Eranskinak

Borinbizkarra 1. sektorearen plan partzialaren 9. xedapen-aldaketa (2020/083 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/06/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/06/22).

2020-083 Memoria eta araudia

2020-083 Planoak

UEPE H1 ekipamendurako gauzatze-unitate publikoa -Ruiz de Bergaratarren jauregia- arautzeko Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko Hiriguneko Birgai­tze Integraturako Plan Bereziaren 14. aldaketa (2020/088 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2020/06/22) eta indarrean sartzea (ALHAO:2020/06/22)

2020/088 Memoria eta Araudia

2020/088 Planoak

Jundiz Mendebaldea 21. sektoreko plan partzialaren 6. aldaketa (2020/081 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/04/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/04/15).

2020/81 Memoria eta Araudia

2020/81 Planoak

Gasteizko Erdi Aroko Hirigunea Birgaitzeko Plan Bereziaren 15. aldaketa, Santa Maria Katedralaren Plan Zuzentzailearen eremuaren mugapena aldatzeko (2020/143 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/10/14) eta indarrean jartzea (ALHAO: 2020/10/14). 

2020/143 Memoria, Araudia eta Fitxak

2020/143 Planoak 

Erdi Aroko hiriguneko Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren 16. aldaketa, kanpoko elementuak gainjarriz eraikinen bizigarritasuna hobetzeko esku-har­tzeak arautzeko (2020/149 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/12/09) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/12/09). 

20-149 Memoria, Araudia eta Planoak

Erdi Aroko hiriguneko Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren 17. aldaketa, UEPEL S-1 espazio libreen gauzatze-unitate publikoa doitzeko (2021/040 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/02/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/02/19).

2021/040 Memoria

2021/040 Planoak

Zabalganeko Borinbizkarra 1. sektorearen plan partzialaren 10. aldakuntza (2021/116 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2021/08/20) eta indarrean sartzea (ALHAO:2021/08/20)

2021-116 Memoria eta Araudia

2021-116 Planoak

HAPOko 3.1/1-3.1/2 eremuko “Kuartelen etxadia” barne berrikuntzarako 7. plan bereziaren 5. Aldaketa (2020/147 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/12/22)

20-147 Memoria, araudia eta laburpen betearazlea

20-147 Dokumentazio gehigarria

20-147 Planoak

 

Web orrian eskuragarri ez dagoen agiri teknikoak kontsultatzeko, jo Gasteizko Udalera edo Arabako Foru Aldundiko Hirigintza Zerbitzura.
 

Iekora

Iekorako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2005/135 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2005/12/16) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/11/08)

2005/135 Memoria 

2005/135 Araudia 

2005/135 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa, 1. poligonoko 1280. eta 1281. lurzatietan hiri lurzorua ezartzeari buruzkoa  (2013/158 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/03/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/06/20)

2013/158 Memoria 

2013/158 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2016/027 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/05/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2022/01/19).

2016-027 Memoria

2016-027 Araudia

2016-027 Bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioari buruzko azterlana

2016-027 Katalogo-fitxak

2016-027 Planoak 

Planeamendu orokorra

SAUR-2 Sektorearen Plan Berezia (2007/022 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/02/09)

2007/022 Informazioa

2007/022 Memoria eta araudia 

2007/022 Antolamendu planoak 

Nekazaritza biltegia eraikitzeko Plan Berezia (2013/108 espedientea). Behin behineko onarpena (ALHAO: 2013/10/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/12/23)

2005/135 Araudia eta Planoak 

Zalduondo

Planeamiento urbanístico de Zalduondoko hirigintza-planeamendua:

Zambrana

Zambranako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1999/165 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1999/08/13) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/07/05)

1999/165 Memoria 

1999/165 Araudia 

1999/165 Planoak

62-1-301 lurzatiari dagozkion Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa (2006/233 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/02/12)

2006/233 Memoria eta antolamendu planoak

Plangintzako arau subsidiarioen 10. aldaketa puntuala ("Zanbranako garai bateko siloa" eremua, "Oinarrizko azpiegituren sistema orokorra-energia berriztagarriaren” kokapena eta GO.2 ordenantzaren aldaketa (2020/021 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2020/08/19) eta indarrean sartzea (ALHAO:2020/10/23). 

2020/021 Memoria eta Araudia

2020/021 Planoak 

Zigoitia

Zigoitiako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2000/215 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/09/14)

2000/215 Memoria 

2000/215 Araudia 

2000/215 Kudeaketa fitxak 

2000/215 Planoak 1 

2000/215 Planoak 2 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2011/114 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/07/01)

2011/114 Memoria 

2011/114 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2012/032 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/08/22)

2012/032 Memoria 

2012/032 Planoak 

Arau Subsidiarioen 11. Aldaketa Puntuala (2012/179 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/08/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/11/06)

2012/179 Memoria

2012/179 Planoak

Garapen planeamendua

Gopegiko SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2007/142 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/02/15)

2007/142 Memoria

2007/142 Planoak

Muruako UE-6 Sektorearen Hiri Antolamendurako Plan Berezia (2009/159 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/07/17)

2009/159 Memoria, araudia eta planoak 

Muruako UE-6 Sektorearen Hiri Antolamendurako Plan Bereziaren aldaketa puntuala (2012/162 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/09/19)

2012/162 Memoria 

Plan Partziala SAUR-3 Etxabarri-Ibiña (2010/018 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2010/03/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/03/30)

2010/018 Memoria 

2010/018 Planoak 

Etxabarri-Ibiñako lurzoru urbanizaezinean zentro hipiko bat instalatzeko plan bereziaren espedientea (2014/122 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/10/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/03/13)

2014/122 Memoria eta planoak 

Zigoitiko udalerriko Ondategin, zaldientzako jolas zentroa eta txakurrentzako zentroa ezartzeko plan berezia (2021/041 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/12/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2022/08/08)

2021-041 Memoria, Araudia eta Planoak

Zuia

Planeamiento urbanístico de Zuia:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2006/088 espedientea). Behin betiko onarpena (lurzoru ez urbanizagarria) (ALHAO: 2007/02/09), behin betiko onarpena (hiri lurzorua) (ALHAO:2007/06/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/07/30)

2006/088 Memoria 

2006/088 Araudia 

2006/088 Fitxak

2006/088 Planoak 1/2 

2006/088 Planoak 2/2 

Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa, 2 poligonoko 41, 42 eta 43 lurzatiei dagokiona  (2010/213 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/07/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/12/28)

2010/213 Memoria 

2010/213 Planoak 

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa, distantzien aldaketari dagokiona (2016/030 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/05/16) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/14)

2016/030 Memoria eta araudia 

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa, 7 poligonoko 308 lurzatiaren  kalifikazio aldatzearei dagokiona (2016/086 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/07/27) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/08/17)

2016/086 Memoria

2016/086 Planoak

Murgiako 7. poligonoko 266, 267 eta 268 partzelen hiri antolamenduko plan berezia (2018/46 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/05/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/05/03) 

2018/46 Memoria

2018/46 Planoak 

Garapen planeamendua

Bitorianoko UE-2 Sektorea Berritzeko Plan Berezia (2008/249 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/12/12)

2008/249 Memoria, araudia eta planoak