Parke eolikoen plan bereziak

Laminoria Parke Eolikoaren Plan Berezia

Eragindako udalei bi hilabeteko epea ematen zaie akordio bat lortzeko, eta akordio horren bidez, udal horietako batek bere gain hartuko ditu izapideak eta onarpena. Udal hauen esku geratzen da honako dokumentazio hau: