Landa herriguneen inbentarioa

Landa herriguneak 6 eta 25 baserri bitarteko multzoak dira, zeinek horiek batzen dituen eta bere izaera ematen dien espazio publiko baten inguruan dauden.

Etxebizitzak eraiki edo baserriak berreraikitzeko, araudian jasota dauden baldintza bereziak bete behar dira.

Arabako Foru Aldundiak, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 29.7 artikuluan xedatutakoa betez, Arabako landa herriguneen inbentarioa egin zuen.

Arabako landa herriguneei buruzko inbentarioa