Lurralde antolamendua

Lurralde antolamendurako artezpideak erreferentziako esparru orokorra dira lurralde antolamendurako baliabideak zehazteko; izan ere, beste administrazio batzuek egin ditzaketen gainerako planak, programak eta ekintzak bete beharko dituzte betiere.

Bertan etorkizuneko jarduketen ardatz nagusiak jasotzen dira honako alorrei dagokienez: ingurumena, baliabide naturalak, paisaia, hiriguneak, industriagune eta landa guneak, azpiegiturak eta ekipamenduak eta gure ondare historiko eta kultural handia. 

Arabako lurralde antolamenduaren laburpen koadroa

Lurraldeko plan partzialak planeamenduaren tresnak dira, eta horien xede da lurraldearen zati zehatzen antolamendu integratua egitea, zati zehatz horiek ezaugarri natural edo funtzionalak direla eta bereizten direnean, lurralde eredua zehazteko.

Araban lau daude: 

Lurraldeko Plan Sektorialak dira Eusko Jaurlaritzako sail edo lurralde historikoetako foru organo aginpidedunek Lurralde Antolamendurako Artezpideak garatzeko landu dituzten tresnak, lurraldean eragina dutenak.

Tresna zehatzak dira .Natura zaintzeari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legean finkatutako printzipio eta helburuak lortzeko.

Araban hauexek daude:

  • Aizkorri-Aratzeko parke naturalaren NBAP
  • Gorbeiako parke naturalaren NBAP
  • Izkiko parke naturalaren NBAP
  • Urkiolako parke naturalaren NBAP
  • Valderejoko parke naturalaren NBAP

Kontsulta itzazu baliabide naturalen antolamendu planak