Lurralde antolamendua

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak erreferentziako esparru orokorra dira lurralde antolamendurako baliabideak zehazteko; izan ere, beste administrazio batzuek egin ditzaketen gainerako planak, programak eta ekintzak bete beharko dituzte betiere.

Bertan etorkizuneko jarduketen ardatz nagusiak jasotzen dira honako alorrei dagokienez: ingurumena, baliabide naturalak, paisaia, hiriguneak, industriagune eta landa guneak, azpiegiturak eta ekipamenduak eta gure ondare historiko eta kultural handia. 

Arabako lurralde antolamenduaren laburpen koadroa

Kontsulta itzazu Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak

Lurraldeko plan partzialak planeamenduaren tresnak dira, eta horien xede da lurraldearen zati zehatzen antolamendu integratua egitea, zati zehatz horiek ezaugarri natural edo funtzionalak direla eta bereizten direnean, lurralde eredua zehazteko.

Araban lau daude: 

Arabako Errioxako eremu funtzionaleko lurralde plan partziala berraztertzea

 

Arabako Errioxako LPPa indarrean sartu zenetik hamabost urte inguru igaro ondoren, berrikusi egin behar da, gertatu diren aldaketei erantzuteko eta egoera ekonomiko berriaren eta sortutako premien ondoriozko inguruabarrera egokitzeko, xedea izaki eremu funtzional hori zaindu eta sustatzea. Garai honetan sortutako inguruabarrek, besteak beste lurralde antolamenduaren gidalerroak berrikusi beharrak, jatorrian ezarritako antolamendu irizpide orokorrak aldatzera behartzen dute.

Plan honen berrikuspena – Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak lankidetza hitzarmen bat sinatu dute plan hori egiteko – prestatu, izapidetu eta onetsiko da, eragindako administrazio publikoen, eragile sozioekonomikoen eta herritarren parte hartzea bultzatuz eta erraztuz.

Argibide guztiak eta parte hartze programarako sarbideak hemen

Arabako Errioxako eremu funtzionaleko lurralde plan partziala berraztertzea

Tresna zehatzak dira .Natura zaintzeari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legean finkatutako printzipio eta helburuak lortzeko.

Araban hauexek daude:

  • Aizkorri-Aratzeko parke naturalaren NBAP
  • Gorbeiako parke naturalaren NBAP
  • Izkiko parke naturalaren NBAP
  • Urkiolako parke naturalaren NBAP
  • Valderejoko parke naturalaren NBAP

Kontsulta itzazu baliabide naturalen antolamendu planak