Erreferentzia arautegia

Hirigintzarekin eta Lurralde Informazioarekin lotutako Arautegi Orokorra.

Arabako Foru Aldundiaren araugintza garapena, Hirigintzaren eta Lurralde Informazioaren arloan.

  • 14/2009 Foru Dekretua, otsailaren 17ko Diputatuen Kontseiluarena, Arabako Hirigintza Planeamenduaren Administrazio Erregistroa eratu eta sortzen duena.

  • 4/2011 Foru Araua, otsailaren 21ekoa, Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeen mugak, izena, hiriburua eta ezaugarriak arautzen dituenak.

  • 56/2011 Foru Dekretua, irailaren 20ko Diputatuen Kontseiluarena, Arabako Lurralde Historikoko Hirigintza Intereseko Elkarteen Erregistroa sortzen eta arautzen duena.