Rentafacil

Rentafacil-en proposamena jasotzen baduzu

Rentafacil errenta aitorpenaren proposamenak dira, Arabako Foru Aldundiak zergadunei etxera bidaltzen dizkienak. Proposamen horiek gure zerga fitxategietan agertzen diren datuen arabera egiten dira.

Rentafacil bidali al dizugu?

Apirilaren 15etik  egiazta dezakezu rentafacil-en proposamena bidali dizugun ala ez.

 Egiaztatu

 

 

Rentafacil proposamena egoitza elektronikoan ikusi nahi duzu?

Rentafacil proposamena bidali badizugu, baina oraindik ez baduzu etxean jaso, Egoitza Elektronikoko Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren – Banakakoak izapidearen bidez kontsulta dezakezu.

Ikusi nire proposamena egoitzan

 

Nola sartu Egoitza Elektronikora

Hura baieztatzeko, zure NAN zenbakia eta zure aitorpenaren emaitza bakarrik behar dira

Urriaren 28ra arte baiezta dezakezu. Eta momentuan bertan inprima dezakezu.

Kuotaren emaitza itzultzekoa bada, apirilaren 17an hasiko dira itzulketak.

Baieztatu

 

Baita ere, zeure finantza entitate laguntzailera jo dezakezu, edo 900 111 202 telefonora.

Kuotaren emaitza sartzekoa bada, helbideratuko dizugu haren zenbatekoa 2020ko azaroaren 20an, zure aitorpen proposamenean ageri den kontuan.

Kontu hori aldatu nahi baduzu, jo ezazu aldaketa egin nahi duzun finantza entitate laguntzailera:

 

 

ONARTU EZ DIREN RENTAFACIL PROPOSAMENEN ALDAKETA

Rentafácil-en proposamena jaso eta aldaketaren bat egin nahi baduzu, Ogasunaren bulegoetara etorri behar duzu, hitzordua eskatu eta gero

Hitzordua eskatu

 

Rentafacil zure proposamenarekin ados ez bazaude eta proposamena onartu ez baduzu, zuzenketa eskatu ahal izango duzu modificacionesrentafacil@araba.eus posta elektronikoaren bidez, ("Gaia" atalean NANa eta egin nahi den aldaketa zehaztu behar dira), baldin eta honako aldaketa hauek egiten badira:

  • Gizarte-aurreikuspeneko sistemei (BGAE, PP, PPA, etab.) egindako ekarpenengatiko murrizketa, bai zergadunarena berarena bai ezkontidearena.
  • Ondorengoengatiko kenkaria.
  • Etxebizitza-konturako ekarpenagatiko kenkaria.
  • 2019a baino lehen eskuratutako ohiko etxebizitza erosteagatiko kenkaria, mailegu pertsonalak edo familiarrak itzuliz gero soilik.
  • Ohiko etxebizitza alokatzeagatiko kenkaria.
  • Helbideratze-kontua.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Zuzenketa dokumentu bidez justifikatu beharko da, pdf formatuaren bidez: BGAE, PP eta abarrei egindako ekarpenen ziurtagiria, ondorengoaren eta beste gurasoaren familia-liburua eta NANa, etxebizitza-kontuaren banku-ziurtagiria, mailegu pertsonala edo familia-mailegua itzuli izana justifikatzen duen banku-transferentzia, alokairu-kontratua eta 2019ko ekitaldian egindako ordainketa guztiak, kontuaren titulartasunaren egiaztagiria.

Postan, honako hauek erantsi beharko dituzu: bidalitako PROPOSAMENA, NANa/NANak proposamen indibidualak edo bateratuak diren kontuan hartuta, eta zuzenketak aipatzen dituen egiaztagiri guztiak.

Posta elektronikoz bidaliko da onartutako eta aldatutako autolikidazioa.

Prozedura honen bidez ez da inola ere ONARTUTAKO PROPOSAMENIK zuzenduko.


Kontsultatu apirilaren 15etik urriaren 30era bitartean egongo diren aurkezteko beste modu batzuk.

  • Rentared.  Laguntza programa deskargatu eta errenta aitorpena internetez aurkez dezakezu Egoitza Elektronikoaren bidez.
  • Rentaraba  Aitorpena egin ahal izango duzu finantza erakunde laguntzaileetan eta baimendutako aholkularitza eta gestorietan. Hala ere, Covid-19k sortutako osasun larrialdiaren ondorioz, komenigarria da zure erakundearekin harremanetan jartzea, ezarrita dituen jendearentzako arreta baldintzak kontsultatzeko.