Laguntzak

Laguntzak eta dirulaguntzak Epea

Kirolaraba A1. Goi-mailako klubentzako laguntza. 2020-2021 (justifikazioa)

Kirol-modalitate/diziplina bateko edo gehiagoko taldeak kategoria absolutuan dituzten kirol-klub eta -elkarteen gastu arrunta ordaintzeko laguntza.

Irekita

Kirol arloko prestakuntza teknikoko jarduerak egiteko dirulaguntzak. 2020-2021 denboraldia

Dirulaguntzak ematea, norgehiagoka-erregimenean, kirol-prestakuntza teknikoko ikastaroak egiteak eragindako gastuak ordaintzeko, betiere ikastaro horien helburua kirol-titulu ofiziala lortzea bada.

Itxita

Arabako kirol-federazioei atxikitako klub eta kirol-elkarteei dirulaguntzak emateko deialdia, kadete eta gazte taldeen joan-etorrietan laguntzeko. 2020-2021 denboraldia

Arabako Kirol Federazioei atxikitako kirol-klub eta -elkarteekin lankidetzan aritzeko deialdia, kadete eta gazte taldeek lehiaketetan parte hartzeko egiten dituzten joan-etorrietan.

Itxita

Irabazi asmorik gabeko erakundeen bidez kirol egokitua egiteko dirulaguntza deialdia

Deialdi honen xedea da 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko irailaren 30era bitartean (biak barne) Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Enklabean egiten diren kirol egokituko-jarduerek eragindako gastuak finantzatzen laguntzea.

Itxita 
Irabazi asmorik gabeko erakundeen bidez jolaserako kirol-jarduerak egiteko dirulaguntzen deialdia 2021
Deialdi honen xedea da 2020ko uztailaren 1etik 2021eko ekainaren 30era bitartean (biak barne) Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Enklabean egiten diren aisialdiko kirol-jarduerek eragindako gastuak finantzatzen laguntzea.
Itxita

2020/2021 kanpainan eskola kiroleko programan jasotzen diren jardueretan parte hartzeko dirulaguntzen deialdia

2020/2021 kanpainan eskola kirolaren programan eta hori garatzen duten araudietan (otsailaren 19ko 50/2021 eta 51/2021Foru Aginduaren bidez onarturik) jasotako jardueretan parte hartzeagatik sortutako gastuak finantzatzen laguntzea, aurrekontuan ezarritako mugen barruan.

Itxita 

 

Itxita

Arabako kirol federazioetarako eta kirol federazioen elkarteetarako dirulaguntza deialdia, 2021ean euskara sustatzeko

Deialdiaren xedea da laguntzak ematea Arabako kirol federazioei eta Arabako Kirol Federazioen Elkarteari, beren erakundeetako soldatapeko langileek euskara ikas dezaten sustatzeko.

Itxita

Emakume federatuen kirolari laguntzeko Arabako kirol-klub eta -elkarteei zuzendutako dirulaguntza deialdia 2021

Arabako kirol-klub eta -elkarteek emakumeen kirol federatua sustatzeko diru-laguntzak emateko deialdia

Itxita

Kirolaraba A2. Goi mailako kirolarientzako laguntza. 2021

Kirol jardueraren lehiaketa maila gorenetan parte hartzen duten kategoria absolutuetako Arabako kirolari federatuei Kirolaraba Fundazioak ematen dituen laguntzak.

Itxita

 

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko kirol klub eta elkarteak mantentzeko dirulaguntza deialdia. 2020-2021

Kirol-modalitate/diziplina batean edo gehiagotan taldeak kategoria absolutuan ez dituzten kirol-klub eta -elkarteen gastu arrunta ordaintzeko laguntza. Kirolaraba A1 Goi Mailako Klubentzako dirulaguntza jasoko duten elkarteak honetatik kanpo geratuko dira.

Itxita

 

Arabako kirol federazioentzako laguntzetarako deialdi publikoa 2021 

Arabako kirol federazioak behar beste diru baliabidez hornitzeko modua jartzea, federazioek beren administrazio eginkizun publikoak betetzeko.

Itxita
 
Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi