Indarrean dauden laguntzak

Laguntzak eta dirulaguntzak Eskaera egiteko epea

Irabazteko xederik gabeko erakundeen bidez eskola kirola garatzeko dirulaguntzetarako deialdia

Deialdiaren xedea da 2018/2019 kanpainan eskola kirolaren programan eta hori garatzen duten araudietan jasotako jardueretan parte hartzeagatik sortutako gastuak finantzatzen laguntzea, aurrekontuan ezarritako mugen barruan.

Uztailaren 4ra arte

Arabako Kirol Federazioentzako laguntzetarako deialdi publikoa 2019

Deialdiaren helburua da Arabako Foru Aldundiaren eta Arabako kirol federazioen arteko lankidetza arautzea, federazio horiek diru baliabidez hornitzeko.

Apirilaren 23ra arte

Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteentzako laguntzak

2018/2019 denboraldian kadete eta gazte taldeek egiten dituzten joan-etorriak finantzatzeko dirulaguntzak. 

Irailaren 13ra arte 

Material ez-suntsikorra erosteko Arabako kirol federazioetarako laguntzak

Lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea, kirol material inbentariagarria erosten sortutako gastuak finantzatzen laguntzeko.

Uztailaren 31ra arte 

 

Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi