Indarrean dauden laguntzak

Laguntzak eta dirulaguntzak Epea

ALHan eta Trebiñuko enklabean gauzatzen diren jolasezko kirol jardueretarako dirulaguntza 

Laguntzea, aurrekontu baliabideen mugen barruan, jolasezkoak diren zenbait kirol jarduera gauzatzeko gastuetako batzuk finantzatzen, 2019ko uztailaren 1etik 2020ko ekainaren 30era bitartean gauzatzen badira (biak barne.

Ekainaren 22ra arte

Arabako kirol federazioetarako eta kirol federazio elkarteetarako dirulaguntzen deialdia, euskararen erabilera normalizatzeko programak garatzeko

Diruz laguntzea Arabako kirol federazioak eta kirol federazio elkarteak, sozietatearen egoitza Araban dutenak, euskararen erabilera normalizatzeko programak garatzeko jarduerak egin ditzaten.

Ekainaren 30era arte

Arabako Kirol Federazioentzako laguntzetarako deialdi publikoa 2020

Deialdiaren helburua da Arabako Foru Aldundiaren eta Arabako kirol federazioen arteko lankidetza arautzea, federazio horiek diru baliabidez hornitzeko, administrazio eginkizun publikoak garatu ahal izan ditzan eta, oro har, Arabako Foru Aldundiaren eragile laguntzaile gisa diharduenerako.

Data zehatzik gabe

Irabazteko xederik gabeko erakundeen bidez eskola kirola garatzeko dirulaguntzetarako deialdia

Deialdiaren xedea da 2018/2019 kanpainan eskola kirolaren programan eta hori garatzen duten araudietan jasotako jardueretan parte hartzeagatik sortutako gastuak finantzatzen laguntzea, aurrekontuan ezarritako mugen barruan.

Itxita

Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteentzako laguntzak

2018/2019 denboraldian kadete eta gazte taldeek egiten dituzten joan-etorriak finantzatzeko dirulaguntzak. 

Itxita

Material ez-suntsikorra erosteko Arabako kirol federazioetarako laguntzak

Lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea, kirol material inbentariagarria erosten sortutako gastuak finantzatzen laguntzeko.

Itxita 

 

Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi