Indarrean dauden laguntzak

Laguntzak eta dirulaguntzak Epea

Arabako Lurralde Historikoko A Planeko kirol klub eta elkarteak mantentzeko dirulaguntzen deialdia 2020ko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era

Dirulaguntzak ematea kirol arloa indarberritzeko pizgarriak emateko helburuaz, eta bereziki Covid-19ak eragindako Arabako Lurralde Historikoko kirol klub eta elkarteak mantentzeko.

Irailaren 14ra arte

Eskola kiroleko programan jasotzen diren jardueretan parte hartzeko dirulaguntzen deialdia

2019/2020 kanpainan eskola kirolaren programan eta hori garatzen duten araudietan (ekainaren 12ko 186/2019 Foru Aginduaren bidez onarturik) jasotako jardueretan parte hartzeagatik sortutako gastuak finantzatzen laguntzea, aurrekontuan ezarritako mugen barruan.

Itxita

Irabazteko xederik gabeko erakundeen bitartez kirol egokitua egiteko dirulaguntza.

Deialdiaren xedea da lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea, hain zuzen ere, 2020ko urtarrilaren 1etik irailaren 30era bitartean, Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Enklabean kirol egokituko jarduerak eta programak antolatzeak eta gauzatzeak eragingo dituen gastuak finantzatzen laguntzeko.

Itxita

ALHan eta Trebiñuko enklabean gauzatzen diren jolasezko kirol jardueretarako dirulaguntza 

Laguntzea, aurrekontu baliabideen mugen barruan, jolasezkoak diren zenbait kirol jarduera gauzatzeko gastuetako batzuk finantzatzen, 2019ko uztailaren 1etik 2020ko ekainaren 30era bitartean gauzatzen badira (biak barne.

Itxita

Arabako kirol federazioetarako eta kirol federazio elkarteetarako dirulaguntzen deialdia, euskararen erabilera normalizatzeko programak garatzeko

Diruz laguntzea Arabako kirol federazioak eta kirol federazio elkarteak, sozietatearen egoitza Araban dutenak, euskararen erabilera normalizatzeko programak garatzeko jarduerak egin ditzaten.

Itxita

Arabako Kirol Federazioentzako laguntzetarako deialdi publikoa 2020

Deialdiaren helburua da Arabako Foru Aldundiaren eta Arabako kirol federazioen arteko lankidetza arautzea, federazio horiek diru baliabidez hornitzeko, administrazio eginkizun publikoak garatu ahal izan ditzan eta, oro har, Arabako Foru Aldundiaren eragile laguntzaile gisa diharduenerako.

Data zehatzik gabe

Material ez-suntsikorra erosteko Arabako kirol federazioetarako laguntzak

Lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea, kirol material inbentariagarria erosten sortutako gastuak finantzatzen laguntzeko.

Itxita 

 

Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi