Arabako Errioxako Eremu Funtzionaleko lurzoru urbanizaezinean dauden upategien katalogoa

 

Mahatsondoaren laborantza, ardoaren ekoizpena eta lurzoru urbanizaezinean upeltegiak ezartzea Arabako Errioxako lurraldea baldintzatzen duten elementu erabakigarriak dira . Egun berrikusten ari den Arabako Errioxako Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren esparruan, lurzoru urbanizaezinean dauden upeltegien katalogo bat egin da, lurzoru hori eta Arabako Errioxako ardoaren eta mahastiaren kultura paisaia (kultura ondasun izendatua, monumentu multzo kategoriarekin) babestu eta babesteko.

 

Upeltegien katalogoa ikusi