Erpin geodesikoen sarea

Araba inguratzen duten erpin geodesikoen sarea 254 erpinek osatzen dute; horietatik 9 REGENTE dira eta 65 ROI sarekoak. 74 seinale horiek bat datoz IGNren sareko erpinekin.

Koordenatu eta azalpenen zerrenda

Arabako erpin geodesikoen sarean ETRS89 koordenatuak sartzeko helburuarekin, berriro aztertu eta kalkulatu da sare hori 2012an. AFAren eta IGNren arteko lankidetza hitzarmenak ahalbidetu du lortzea erpin geodesikoen ETRS89 koordenatu bakar batzuk komunak direnak bi sareentzat.

Orri honen bitartez Arabako sareko ETRS89 koordenatu berrien zerrenda deskarga daiteke, baita erpin geodesikoen oinplano bat eta azalpenak ere.

IGNren web orrian argitaratuta dagoen erpin geodesikoei buruzko informazioa kontsultatu ahal da.

Erpin geodesikoen oinplanoa

GeoAraba atariaren bidez, bertako erpin geodesikoen sareko irudikapen grafikoa bistaratu eta deskargatu ahal da.