Harrera familiari buruzko programa

 

Etxean hartu. Haien aukera zara.

Hitzaldi informatiboak

 

Eguna:

Martxoak 18, astelehena

Telefonoa: 945 773 052

E-maila: acogimiento@araba.eus

Aldez aurretik izena eman behar da

Ordua: 17:30-19:00 

Lekua:

Arabako Familia Harrerako Laguntza Programaren bulegoa

Olagibel kalea, 20

1. solairua - 1 bulegoa

 01005 Gasteiz

 

Harrera familia

 

 

Gure inguru hurbilean, adin guztietako haur eta nerabe askok ezin dute haien guraso biologikoekin bizi. Familia harreraren bidez, adingabeen bizitza benetako familia giroan gara dadin lagundu nahi dugu.  

Familia harrera haurrak babesteko neurri bat da, eta haurra edo nerabea ingurune egonkor batean erabat integratzea eta hartan parte hartzea du helburu, jatorrizko familiarekin itzuli ahal izan arte.

Familia harreraren helburua da adingabeak haien premia fisiko, emozional, kognitibo eta sozialak aseko dituen familia batean bizitzea, eta modu eraginkor eta oso onuragarrian laguntzea abandonu, arduragabekeria, arrisku edo tratu txarren egoera larriak gainditzen.

 

NAHI BADUZU, ETXEAN HAR DITZAKEZU

Haur eta nerabeak etxean hartzeko eskain dezakezu zeure burua, zure adina, generoa eta egoera zibila edozein dela ere, eta zuk edo zure familiak seme-alabak izan ala ez.

Familia harreran parte hartu nahi baduzu, beharrezkoa da aldez aurreko prestakuntza prozesu bat eta balorazio psikosozial bat egitea.

Hainbat harrera mota daude:

Larrialdiko harrera (6 hilabete arte): Jatorrizko familiekin itzul daitezkeen zehaztuko duen balorazio prozesuan dauden bitartean berehalako arreta behar duten sei urtetik beherako haurrentzat.

Aldi baterako harrera (2 urte arte): Haurra edo nerabea haren familiara itzuliko dela edo beste babes neurri egonkorrago bat hartuko dela aurreikusten den egoeretarako.

Iraupen luzeko harrera (amaiera datarik gabe): Epe luzean jatorrizko familiarekin itzultzeko pronostiko argirik ez duten haur eta nerabeentzat.

 

Argibide gehiago

HARRERA FAMILIA

telefonoa: 945 773 052

e-maila: acogimiento@araba.eus

 

 

 • Harreraren helburua ez da jatorrizko familia ordeztea, familia uneoro errespetatu behar da, edozein egoeratan egon arren.

 • Gurasoekin bizi ezin den haur edo nerabe bati familia batean hazteko aukera ematen zaio: familia horretan babesa eta laguntza jasoko du eta garapen pertsonal eta soziala bermatuko zaio.

 • Hazteko familia bat eskaintzen zaio, eta jatorrizko familiarekin harremanari eusteko aukera, bisiten bitartez.

 • Familia harrerak oraingo eta etorkizuneko bizitza hobetzen laguntzen dio.

 • Alternatiba egokia da eta tratu onekoa babesgabetasun egoeran dauden haurrentzat; bizitzako lehen urteetan bizitako kaltea arintzen laguntzen du.

 • Haur horiei behar duten segurtasuna, maitasuna eta fideltasuna eskaintzea dakar. 

 

Izapidetu

Premiazkoa (6 hilabetera arte)

Berehalako arreta behar duten haurrei zuzenduta dago; haien familiekin itzul daitezkeen ebazteko balorazio prozesu batean daude. Bitartean premiazko harrera familia batekin bizi dira, gehienez 6 hilabetez.

Aldi batekoa (2 urte arte)

Harrera iragankorra da, aurreikusten den egoeretarako, edo familiara itzultzea, edo beste babes neurri egonkorrago bat hartzea.

Iraunkorra (ez du amaiera datarik)

Epe luzeko harrera da, haurrak edo nerabeak jatorrizko familietara itzultzea aurreikusten ez denean.

Bai aldi baterako harrera bai harrera iraunkorra familia zabal baten esparruan egin ahal izango dira, hau da, pertsona harreragileen eta haurraren arteko ahaidetasun harremanetan edo beste familia batean.

Espezializatua eta profesionalizatua

Behar bereziak dituzten haurrei zuzendutako aukera da; horretarako, haurrak zaintzeko berariazko prestakuntza, kualifikazioa eta esperientzia duten familiak behar dira. Bestelako familien modalitatean soilik eskainiko da.

Harrera ostea

Adin nagusitasunaren ondoren, gazteek familia harreragile izan deneko bizikidetzarekin jarraitzen duten egoeretarako.  Modalitate honek 18 hilabete iraungo du, gehienez.

Arabako Foru Aldundiaren tutoretza edo zaintzapean dauden haur adingabe guztiak.

Harrera ematea erantzukizun eta elkartasun ekintza da; une horretan babesik gabe dagoen haur edo nerabe bati laguntzea dakar, eta etorkizun hobea eraikitzen laguntzea.

Baldintzarik gabeko babesa eta ingurune segurua eskainiko dien familia behar dute, iraganeko zauriak sendatzen eta gurasoekin harremanetan jarraitzen lagunduko diena.

Haur horien profila anitza da:

 • Batzuen kasuan, haiek bakarrik behar dute harrera.
 • Beste batzuen kasuan, neba-arrebekin batera egingo den harrera behar dute.

Familiek zein bakarrik bizi diren pertsonek hartu ditzakete haurrak, seme-alabak izan zein ez. Familia tipologia guztiek har dezakete parte harrera familia modura. Horretarako, interesatutako pertsona eta familiek honako urrats hauek egin behar dituzte:

 1. Familia harrerari buruzko prestakuntza prozesua, aldez aurretik.
 2. Balorazio psikosozialeko prozesua osatzea.

179/2018 dekretuak, abenduaren 11koak, Euskal Autonomia Erkidegoan familia-harrera arautzen duenak, besteak beste, honako ezaugarri garrantzitsuak ezartzen ditu harrera familientzat eta pertsonentzat: 

 • Familiako kide guztien adostasuna
 • Pertsona adingabearen interes gorena nagusituko den motibazioa agerraraztea
 • Aski baliabide ekonomiko eta material izatea
 • Osasun fisiko eta psikiko egokia izatea
 • Bikoteen kasuan, gutxienez urtebetez elkarrekin bizi izana
 • Adingabearen historia pertsonala errespetatzea eta jatorrizko familiarekin dituen harremanak eta ezarritako bisiten araubidea onartzea
 • Babes sistemaren profesionalen babesa onartzea; haurraren bilakaeraren jarraipen jarraitua egingo dute.

Familia harrera ongi egin ahal izateko, harrera osoan eta horren ostean zehar bi motatako laguntza eskainiko da:

 • DIZIPLINA ANITZEKO LANTALDE TEKNIKOA, harrera prozesu osoan zehar babesa emateko, arreta intentsiboarekin urte osoan zehar adingabearentzat zein harrera eta jatorrizko familientzat, babes, aholkularitza eta orientazio funtzioekin.

 • Harrera ez da diruagatik egiten, baina, hala ere, LAGUNTZA EKONOMIKOA, haur edo gazte bat hazteak eragiten dituen gastu ohikoenak ordaintzen laguntzeko. Bidenabar, EZOHIKO LAGUNTZA EKONOMIKOAK ere badira, haurren premia edo tratamenduen ondoriozko balizko gastuak ordaintzen laguntzeko, ez badituzte bestelako zerbitzu publikoek behar bezala estaltzen; kasu bakoitzean aztertuko da.

Familia harreran protagonistek elkarrekin eta modu koordinatuan egin behar dute lan, haur eta nerabe horien guraso biologikoek barne.

 

Izapidetu

 

Etxean hartu kanpaina

 

 

AFE sareak (Familia Harrera Espezializatua)

Araban espezializatutako familia-harrerari buruzko informazioa nahi baduzu, baliabide hauetako edozein erabil dezakezu:

Informazio gehiago


E-maila: araba@redesafe.org

Tel / WhatsAppa: 645 095 403