Aurretiko hitzordua

Arreta GOFEren bulegoetan aurretiko hitzorduaren bidez

 

2021eko EPErako hatz-marka digitala jasotzeko eskaera

 

Familia ugariaren titulua eskatzea

 

Mendekotasuna baloratzea eskatzea

 

Desgaitasuna baloratzea eskatzea

 

Arreta goiztiarra baloratzea eskatzea

 

Taxi zerbitzua ordezko garraiobide gisa erabiltzeko laguntzak eskatzea

 

 

Kotizazio gabeko pentsioa eskatzea 

 

Agiriak aurkeztea eta erregistratzea 

 

Ziurtagiriak eskatzea

 

Gizarte informaziorako zerbitzua

 

Informazio eta aholkularitza zerbitzua Autonomia Pertsonaleko Zentroan

 

 

Oharrak

Emandako ordua bulegoko harrera-mahaian aurkeztekoa da. Derrigorrezkoa da maskara erabiltzea.

  • Hitzordua baduzu eta Covid-19rekin bateragarria den sintomatologiarik baldin baduzu edo susperraldian bazaude, abisatu hitzordua baliogabetzeko.
  • Osasun-agintarien jarraibideen arabera, instalazioen gehieneko edukiera errespetatuko da une oro, babes-distantzia eta ezarritako higiene-neurriak.
  • Gaitutako langileen jarraibideak bete beharko dira beti. Ez egon behar baino denbora gehiago korridorean.
  • Puntualtasuna eskatzen da esleitutako egunean eta orduan, hitzordua ez galtzeko. Ez iritsi bost minutu aurretik baino lehenago, itxarongela beteta badago, kanpoan itxaron beharko duzu.
  • Elkarren segidako hitzordu bat baino gehiago eskatzea gomendatzen da, izapide bat baino gehiago egin behar bada.
  • Bulegoetara pertsona bakarra sartuko da, salbu eta mendeko pertsonei laguntzen bazaie.
  • Bulegora joaten denak harreran identifikatu beharko du bere burua.
  • Behin izapidea amaituta, ezin izango da bulegoan egon.
  • Zeure boligrafoarekin joan beharko duzu.

 

Arreta soziala eta informazio bulegoa

Gizarte-informaziorako zerbitzua

Zerbitzu honetatik herritarrei bideratutako informazioa, balorazioa eta orientazioa eskaintzen da, eskubide sozialei, zerbitzuei eta laguntza sozialei buruz.

Gasteizen bizi diren herritarren gizarte-arretako beharrei erantzutea du helburu, haien gizarteratzea, autonomia eta ongizate sozialaea hobetzeko asmoz, Arabako Foru Aldundia eskudun den gizarte zerbitzuen arloan. 

Gasteiz ez den Arabako Lurralde Historikoko udalerri batean bizi bazara, zure udalerriko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan eskatu behar duzu hitzordua. 

Aurrez aurreko edo telefono bidezko modalitaterako hitzordua hauta dezakezu, zure beharren arabera.

Administrazio honetan erreferentziazko gizarte langile bat dagoeneko esleituta baduzu, ez duzu aurretiko hitzordurik erreserbatu behar zerbitzu honetan, profesional horrekin zuzenean harremanetan jarri baizik.

 

  

 


 

 
2021eko EPErako hatz-marka digitala jasotzeko eskaera

Izangai bakoitzak bere hatz-marka digitala hartzen lagundu beharko du. Ekitaldi horretan bertan, NANaren edo, atzerritarren kasuan, agiri baliokidearen kopia bat  eman beharko dute.

GOFEko langile diren edo izan diren pertsonek ere hitzordua eskatu beharko dute. Une horretan, sistemak jakinaraziko die beren hatz-marka sisteman jasota dagoen ala ez. Jasota badago, sistemak adierazi egingo die  eta ez die utziko hitzordua erreserbatzen, izapide hori betetzetik salbuetsita daudelako.

Hatz-marka hautaketa-prozesu osoan identifikatzeko eta sartzeko erabiliko da, eta erakunde honi baimena emango zaio horretarako erabil dezan. Hatz-marka digitala eta NANaren kopia horretarako ezarritako epean aurkezten ez dituzten hautagaiak hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira automatikoki, eta prozesu horretan parte hartzeko eskubide guztiak galduko dituzte.

 

 

Hatz-markarako aurretiko hitzordua