Adineko pertsonentzako prestazio ekonomikoak

Prestazio ekonomiko bat da bizitzaren oinarrizko premiei aurreko egiteko diru sarrerarik ez duten adinekoei hilero ematen zaiena. Zenbatekoa oso txikia da.

 

Izapidetu

Erretiroaren ondoriozko kotizazio gabeko pentsioak bermea ematen die prestazio ekonomikorako, doako laguntza mediko-farmazeutikorako eta gizarte zerbitzu osagarrietarako 65 urtetik gorakoak izanik baliabiderik ez duten pertsonei, kotizatu ez badute ere edo kotizaziopeko pentsioa jasotzeko eskubidea izateko behar beste kotizatu ez badute ere.

 

Izapidetu

Prestazio ekonomiko hau da kotizazio gabeko pentsioak jasotzen dituztenentzat, alokatutako etxebizitza batean bizi ohi badira; urtean ordainketa bakarra egiten da.

 

Izapidetu