Desgaitasuna duten pertsonentzako prestazio ekonomikoak

Hileko prestazio ekonomikoa da, bizitzako oinarrizko premiei aurre egiteko diru sarrerarik ez duten desgaituentzat. Prestazio horren zenbatekoa oso txikia da.

 

Izapidetu

Baliaezintasunaren ziozko laguntza ekonomikoak doako medikuntza eta farmazia laguntza eta gizarte zerbitzu osagarriak bermatzen dizkie desgaitasun maila jakin bat egiaztatzen duten eta baliabiderik ez duten pertsonei, nahiz eta kotizatu ez edo kotizatutakoaren araberako pentsioa jasotzeko eskubidea behar beste ordaindu ez.

 

Izapidetu

Kotizatzen ez duten pentsioak jasotzen dituzten eta alokatutako etxebizitza batean bizi ohi direnen pertsonentzako prestazio ekonomikoa da. Urtean, ordainketa bakarra egiten da.

 

Izapidetu

Garraio kolektiboak erabiltzeko zailtasun larriak dituzten pertsona desgaituen ohiko bizilekutik kanpoko joan-etorriek eragindako gastuei aurre egiteko prestazio ekonomikoa da.

 

Izapidetu

Helburu nagusia da ezinduen autonomia, parte hartzea eta gizarteratzea erraztea eguneroko jardun guztietan, laguntza teknologikoei buruzko informazio egiaztatua eta pertsonalizatua eskainiz. Zerbitzu honek ondokoei buruzko argibideak eta aholkuak ematen ditu:

  • Irisgarritasuna (etxebizitzetako sarbideetan oztopo arkitektonikoak kentzea, ibilgailu partikularrak egokitzea...).
  • Etxebizitzen egokitzapen funtzionala.
  • Komunikazio handigarria.
  • Laguntza produktuak. Informazio ugari dago kontsultatzeko, hala nola, katalogoak, gidak, argitalpenak, txostenak, araudi teknikoak eta aipamenak. Probatu eta erabili egin ahal izango dira laguntza produktu ohikoenak, erosi aurretik.

 

Izapidetu

Prestazio horren bidez, ohiko garraio kolektiboa erabili ezin duten eta mugitzeko zailtasun larriak dituzten pertsonen bizitza hobetzea da helburua.

Garraioa baliatzeko abonua aurreordainketako txartel izendun baten bidez egiten da, eta txartel horretan kargatzen da taxi zerbitzua ordezko garraiobide gisa erabili ahal izateko emandako zenbatekoa.

 

Izapidetu