Mendekotasuna duten pertsonentzako prestazio ekonomikoak

Laguntza ekonomiko horren helburua da onuraduna bere etxean egon dadin, zaintzaile ez-profesionalek zainduta, betiere etxebizitza barruko bizikidetza eta bizigarritasun baldintza egokiak betetzen badira. Zaintzaile ez-profesionalak emandako arretaren ziozko gastuak ordaintzen laguntzeko prestazioa da.

 

Izapidetu

Onuradunari aitortzen zaion zenbateko ekonomikoa da, mendekotasun handia duten pertsonei hezkuntzarako edo lanerako aukera errazten dien laguntza pertsonala kontratatzearen ziozko gastuak ordaintzen laguntzeko, bizitza autonomoagoa izan dezaten.

 

Izapidetu

Behar bezala egiaztatutako zentro edo erakunde pribatu bateko zerbitzu baten (eguneko zentroa edo eguneko arreta eta egoitza arreta iraunkorra) kostua finantzatzen laguntzeko zenbateko ekonomikoa da, baldin eta zerbitzu publiko edo itundu bati heldu ezin bazaio eta mendekotasuna duen pertsonaren Banako Arreta Programan adierazita badago.