Espainiako Eskualde Anitzeko Programa Eragilea (POPE) FEDER 2014-2020

Laguntza-lerroa: karbono gutxiko ekonomiara igarotzen laguntzen duten toki-erakundeen proiektu berezietarako laguntza-programa.

Neurria: 15 zk.: autokontsumorako elektrizitatea sortzeko eguzki-instalazio fotovoltaikoak (sarera konektatuak eta isolatuak).

Proiektuaren izena: Espejoko eta Done Bikendi Haranako (Araba) herrietako Hondakin Uren Araztegietan (HUA) autokontsumorako instalazio fotovoltaikoak, sare elektrikoari konektatuta.

Deskribapena: Espejoko HUAn autokontsumorako instalazio fotovoltaiko bat egin da, soberakinik sare elektrikora isuri gabe, 41,60 KW-eko potentzia nominala duena. Urteko energia-ekoizpena 52.568 kWh-koa da, lurrean muntatutako 325 Wp-ko 128 moduluren ondoriozkoa.

Done Bikendi Haranaren instalazio fotovoltaikoa autokontsumorako da, konpentsazioarekin, eta 325 Wp-ko potentzia nominaleko 18 panel fotovoltaiko ditu, bakoitza araztegiaren eraikinaren estalkian instalatuta. Urtean 7.168,82 kWh energia ekoizten du.

Helburua: Proiektuaren helburua da sare elektrikoari konektatutako autokontsumorako instalazio fotovoltaikoak ezartzea Espejo eta San Vicente de Arana herrietako hondakin-uren araztegietan. Arabako Foru Aldundiarentzat interes handieneko ekimen pilotutzat jotzen da, eguzki-energiaren aprobetxamendua bat datorrelako Klima Aldaketaren 2050erako Euskal Estrategiak eta Energia Berriztagarriak Sustatu eta Garatzeko 2010-2020 aldirako Planak ezarritako helburuekin.

Gauzatzeko egutegia: 2019-2020

EGEF funtsen laguntza:

  Espejoko HUA Done Bikendi Haranako HUA

Onartutako kostu hautagarria

120.347,14 €

25.155,90 €

EGEF kofinantzaketa

60.173,57 €

12.577,95 €

Inbertsioa guztira

145.503,04 €

EGEF funtsak, guztira

72.751,52 €

 

Arduraduna: Ingurumen eta Hirigintza Saila