Azpiegitura hidraulikoaren obrak

EGUN GAUZATZEN ARI DIRENAK:

Irudia Obra Aurrekontua Hasiera data Aurreikusitako amaiera data

Artziniegako andel erregulatzaile berriaren proiektua

Artziniegako andel erregulatzaile berriaren proiektua (1.600 m3)

Xedea: egungo depositu erregulatzailea ordezkatzea eta berritzea, antzinatasunak eta eraikuntza-teknologiak dakarren haustura-arriskua kenduz.

662.596,93 2021/10/19 2022/06/13

Kontrastako hondakin-uren araztegia eraikitzeko proiektu berrikusi

Kontrastako hondakin-uren araztegia eraikitzeko proiektu berrikusia

Xedea:
ponpaketa-estazio bidez egungo bi isurketa-puntuak bakar batean bateratzea, batera tratatzeko azalera azpiko fluxu bertikaleko araztegi batean.

656.098,94 2021/10/25 2022/12/25

Montevite/Mandaitako hondakin-uren isurketak Iruña Okako eskualdeko hondakin-uren araztegira lotzeko proiektu aldatua

Montevite/Mandaitako hondakin-uren isurketak Iruña Okako eskualdeko hondakin-uren araztegira lotzeko proiektu aldatua

Xedea:
oraingo isurketa-puntua ezabatzea eta Iruña Okako Eskualdeko HUAn haren arazketa bateratzea, kolektore-intertzeptore berriaren 2,6 km-ko exekuzioaren bidez Olabarri herriguneraino.

745.460,27 2021/09/06 2022/05/06

 

Berriki gauzatu direnak:

Irudi Obra Aurrekontua Amaiera urtea

Sobrongo horniketa sistema berritzeko eraikuntza proiektua

Sobrongo horniketa sistema berritzeko eraikuntza proiektua. 
Tartea: La Playa auzoa - A-4326 errepideareen bidegurutzea

Sobrongo horniketa sistema berritzeko eraikuntza proiektua. 
Tartea: La Playa auzoa - A-4326 errepideareen bidegurutzea

1.172.588,26 2021

Espojo

Villamaderneko hondakin uren kolektorea Espejorekin lotzeko eraikuntza proiektua

Xedea:   Proiektu hau Gaubeako udalerriko hondakin isurketak antolatzeko plangintzaren barruan dago, eta 2012tik hondakin uren araztegi bat dago Espejoko herrian.

234.564,80 2021

Agurain

Aguraingo kolektoreen sare berria eraikitzeko proiektua

Xedea. Eraikitzen ari den hondakin uren araztegi berrira bideratzea  Aguraingo udalerriko eta Galzar-Agurain industrialdeko isurketak, eta baliogabetuta uztea egungo udal araztegia eta Galzar-Agurain industrialdeko hondakin uren araztegia.

1.227.111,72 2021

Larrazubi eta Fontecha

Larrazubi eta Fontecha hornitzeko biltegi berria egiteko eta goi sarea berritzeko proiektua.   

II. FASEA - GOI SAREKO HODITERIA BERRIA

Xedea: Hornidura sistema hobetzea, zeinak Sobrongo zundaketak aprobetxatzen baititu, horniduraz gabetzeko arriskuan daudelako Bergonda, Fontecha eta Larrazubiko herrigneak, ur ihes asko egoteagatik orain dauden zuntz zementuzko hodien 15km-etan.

766.152,34 2021
Dulantziko ur biltegia eraitsi eta berria eraikitzeko proiektua

Dulantziko ur biltegia eraitsi eta berria eraikitzeko proiektua

Helburua: Egungo ur biltegi erreguladorea ordezkatzea eta berria jartzea. Izan ere, egungoak duen eraikuntza teknologia dela eta, hura apurtzeko arriskua dago, antzeko besteren batean hala gertatu baita.

768.566,30 2020
Olabarriko hondakin uren isuria Iruña Okako HUAra lotzeko proiektu aldatua

Olabarriko hondakin uren isuria Iruña Okako HUAra lotzeko proiektu aldatua

Helburua: Egungo hiru isurketa guneak kendu eta Iruña Okako HUArekin lotuta, arazketa prozesua optimizatzea.

396.774,43 2020
Uribarri Gaubeako hondakin uren kolektorea Villanañera

Uribarri Gaubeako hondakin uren kolektorea Villanañera (Araba) eramateko eraikuntza proiektua

Helburua: Isurketa guneak kentzea (2 unitate). Espejoko araztegiaren eraginkortasuna hobetzea.

35/2015 Dekretuaren bidez KBE (ES21110005) izendatutako Omecillo ibaiaren habitata hobetzea.

650.830,64 2020
Mugaiturri iturburuko ura Zalduondon (Araba) dagoen edateko ura erregulatzeko andelera bulkatzeko proiektua

Mugaiturri iturburuko ura Zalduondon (Araba) dagoen edateko ura erregulatzeko andelera bulkatzeko proiektua

Helburua: Herriko iturrietara eta garbitegira doan Mugiaiturriko ura baliatzea ur hornidura osatzeko Urdasakon errekatik hartutako ura nahikoa ez denean.

91.204,31 2019

Arabako Errioxako sistema orokorra sendotzea (Lezako zundaketa eta Guardiako biltegia lotzea eta biltegi berria egitea Lezako zundaketarako

Arabako Errioxako sistema orokorra sendotzea (Lezako zundaketa eta Guardiako biltegia lotzea eta biltegi berria egitea Lezako zundaketarako)

Helburua: Baliabide hidrikoak optimizatzea.

1.174.558,75

2019

Amurrioko ur harpenen emariak Askargango gainetik Izoriako EUAra garraiatzeko eroanbidearen eta tratamendua izandako ura Larrinbe, Axpuru eta Iperragako biltegietara eramateko eroanbideen proiektu aldatua

Amurrioko ur harpenen emariak Askargango gainetik Izoriako EUAra garraiatzeko eroanbidearen eta tratamendua izandako ura Larrinbe, Axpuru eta Iperragako biltegietara eramateko eroanbideen proiektu aldatua

Helburua: Amurrioko hornidura sistema hobetzea.

1.539.060,11

2019

Lukianoko eta Aperregiko herriguneak Zuiako HUAra lotzea

Lukianoko eta Aperregiko herriguneak Zuiako HUAra lotzea

Helburua: Sarearen eraginkortasuna hobetzea. Ez egitea isurketarik ibai sarera.  

801.515,27

2019

Espejon, SISEUaren eta haren aldameneko etxebizitzen hondakin uren saneamendurako hodi biltzailearen proiektua

Espejon, SISEUaren eta haren aldameneko etxebizitzen hondakin uren saneamendurako hodi biltzailearen proiektua

Helburua: Isurketa guneak kentzea. Espejoko araztegiaren eraginkortasuna hobetzea.

35/2015 Dekretuaren bidez KBE izendatutako Omecillo ibaiaren uraren kalitatea hobetzea

183.235,52

2019

Larrazubi eta Fontecha hornitzeko biltegi berria egiteko eta goi sarea berritzeko proiektua

Larrazubi eta Fontecha hornitzeko biltegi berria egiteko eta goi sarea berritzeko proiektua.

I. FASEA – BILTEGIA ETA KONEXIOAK

Helburua: Horniketa sistema hobetzea, zeinak Sobrongo zundaketak aprobetxatzen baititu, horniduraz gabetzeko arriskuan daudelako Bergonda, Fontecha eta Larrazubiko guneak, ur ihes asko daudelako orain dauden fibrozementuzko 15 km hodietan.

351.993,53

2019

Eraikuntza proiektua, hobekuntzak egiteko Gopegi-Ondategiko (Araba) saneamenduan eta arazketa sistemetan

Eraikuntza proiektua, hobekuntzak egiteko Gopegi-Ondategiko (Araba) saneamenduan eta arazketa sistemetan

Helburua: 3 isurketa gune kentzea. Apodakako akuiferoari eragiten zaion kaltea minimizatzea.

685.797,67

2019

Villanañeko hondakin urak Espejoko eskuin ertzeko estolda nagusira lotzeko proiektua, Gaubeako HUAn araztuak izan daitezen

Villanañeko hondakin urak Espejoko eskuin ertzeko estolda nagusira lotzeko proiektua, Gaubeako HUAn araztuak izan daitezen

Helburua: Isurketa guneak kentzea (3 unitate). Espejoko araztegiaren eraginkortasuna hobetzea.

35/2015 Dekretuaren bidez KBE (ES21110005) izendatutako Omecillo ibaiaren uraren habitata hobetzea.

1.467.048,79

2019

Santikurutze Kanpezuko baratzeen eremuan (tartea: gasolindegia - ingurabide zubia) saneamenduaren hodi biltzailea berritzeko eta bertara euri urak sartzea saihesteko proiektua

Santikurutze Kanpezuko baratzeen eremuan (tartea: gasolindegia - ingurabide zubia) saneamenduaren hodi biltzailea berritzeko eta bertara euri urak sartzea saihesteko proiektua

Helburua: Santikurutze Kanpezuko HUAren eraginkortasuna hobetzea, kolektorera euri urak sartu daitezen eragotzita.

183.712,04

2018

Bikuñako (Araba) 150 m³-ko biltegi erregulatzaile berriaren proiektua

Bikuñako (Araba) 150 m³-ko biltegi erregulatzaile berriaren proiektua

Helburua: Azpiegitura hobetzea; halako moldez non, horniketa gutxieneko osasungarritasun baldintzekin bermatuko baita.

208.758,84

2018

Apinaiz eta Maeztu artean saneamendurako kolektorea eraikitzeko proiektua

Apinaiz eta Maeztu artean saneamendurako kolektorea eraikitzeko proiektua

Helburua: Galgitu ibaiaren ingurumen kalitatea babestea. Maeztuko HUAren eraginkortasuna hobetzea.

367.494,29

2018

Sobrongo hornikuntza sistemaren hoditeria berritzeko eraikuntza proiektua

Sobrongo hornikuntza sistemaren hoditeria berritzeko eraikuntza proiektua. Tartea: A-4326 errepidearen bidegurutzea – Bergondako deribazioa eta osagarria

Helburua: Horniketa sistema hobetzea, zeinak Sobrongo zundaketak aprobetxatzen baititu, horniduraz gabetzeko arriskuan daudelako Bergonda, Fontecha eta Larrazubiko guneak.

584.908,38

2017

Dulantziko ipar-mendebaldean euri uren eta ur beltzen sareak bereiztea

Dulantziko ipar-mendebaldean euri uren eta ur beltzen sareak bereiztea

Helburua: Dulantziko HUAren eraginkortasuna hobetzea, kolektorera euri urak sar daitezen eragotzita.

432.254,97

2017

Kolektore berria Gesaltza Añanarako eta Tuestarako, Gaubeako HUAraino

Kolektore berria Gesaltza Añanarako eta Tuestarako, Gaubeako HUAraino

Helburua: Espejoko HUAren funtzionamendua optimizatzea. Hondakin uren tratamendua hobetzea.

35/2015 Dekretuaren bidez KBE (ES21110005) izendatutako Omecillo ibaiaren uraren habitata hobetzea. Erreka gazia haren adarra da.

862.990,05

2017

Aramaioko Arraga auzoko saneamendua handitzea

Aramaioko Arraga auzoko saneamendua handitzea

Helburua: Arraga auzoko isurketak eta Ibarra auzokoak batzea, hondakin uren arazketa hobetzeko.

21.847,76

2017

Aletxatik Zekuiano eta Elortzarako hoditeria berritzea

Aletxatik Zekuiano eta Elortzarako hoditeria berritzea

Helburua: Hoditeriaren tarte bat berritzea orain dauden ur ihesak kendu eta sistemaren eraginkortasuna hobetzeko.

37.203,29

2017

Tuyon putzu septiko berria eraikitzea

Tuyon putzu septiko berria eraikitzea

Helburua: Isurketa uren kalitatea hobetzea eta sarea handitzea, lehengo putzua kolapsatzeagatik.

58.989,68

2017

Putzu septiko berria Villamancan

Putzu septiko berria Villamancan

Helburua: Lehengo putzu septikoaren ordez beste bat jartzea, ezin delako konpondu. Isurketa parametroak hobetzea.

30.439,29

2017

Argomaizko arazketa sisteman hobekuntzak egitea

Argomaizko arazketa sisteman hobekuntzak egitea

Helburua: Isurketa parametroak hobetzea lehenago esandakoa ez betetzeagatik.

34.568,39

2017

Edateko urerako iragazki berria Baranbion

Edateko urerako iragazki berria Baranbion

Helburua: Hornitutako uraren kalitatea hobetzea, uhertasuna kenduta filtro batekin.

60.203,39

2017

Orbisorako arazketa sistema berria

Orbisorako arazketa sistema berria

Helburua: Istora errekaren ingurumen kalitatea babestea.

130.126,41 2016