Azpiegitura hidraulikoaren obrak

Gaur egun gauzatzen ari dira edo laster hasiko dira obra hauek:

IRUDIA OBRA AURREKONTUA(€) HASIERA DATA AURREIKUSITAKO AMAIERA DATA

Obras de infraestructura hidráulica

Arabako Errioxako sistema orokorra sendotzea (Lezako zundaketa eta Guardiako biltegia lotzea eta biltegi berria Lezako zundaketarako)

Helburua: Baliabide hidrikoak optimizatzea.

1.477.809,30

2018/09/03

2019/05/03

Obras de infraestructura hidráulica

Amurrioko ur harpenen emariak Askargango gainetik Izoriako EUAra garraiatzeko eroanbidearen eta tratamendua izandako ura Larrinbe, Axpuru eta Iperragako biltegietara eramateko eroanbideen proiektu aldatua      

Helburua: Amurrioko hornidura sistema hobetzea.

1.849.257,50

2018/10/09

2019/08/09

Obras de infraestructura hidráulica

Lukiano eta Aperregiko herriguneak Zuiako HUAra lotzea

Helburua: Sarearen eraginkortasuna hobetzea. Ez egitea isurketarik ibai sarera.

940.127,02

2018/10/19

2019/08/19

Obras de infraestructura hidráulica

Espejon, SISEUaren eta haren aldameneko etxebizitzen hondakin uren saneamendurako hodi biltzailearen proiektua

Helburua: Isurketa guneak kentzea. Espejoko araztegiaren eraginkortasuna hobetzea.

35/2015 Dekretuaren bidez KBE izendatutako Omecillo ibaiaren uraren kalitatea hobetzea

192.021,86

2019ko APIRILA

2019ko ABUZTUA

Obras de infraestructura hidráulica

Larrazubi eta Fontecha hornitzeko biltegi berria egiteko eta goi sarea berritzeko proiektua.   

I. FASEA – BILTEGIA ETA KONEXIOAK

Helburua: Horniketa sistema hobetzea, zeinak Sobrongo zundaketak aprobetxatzen baititu, horniduraz gabetzeko arriskuan daudelako Bergonda, Fontecha eta Larrazubiko guneak, ur ihes asko egoteagatik orain dauden fibrozementuzko 15 km hodietan.

 

388.109,00

 

2019ko APIRILA

 

2019ko IRAILA

Obras de infraestructura hidráulica

Uribarri Gaubeako hondakin uren kolektorea Villanañera (Araba) eramateko eraikuntza proiektua.

Helburua Isurketa guneak kentzea (2 unitate). Espejoko araztegiaren eraginkortasuna hobetzea.

35/2015 Dekretuaren bidez KBE (ES21110005) izendatutako Omecillo ibaiaren uraren habitata hobetzea

778.377,71

2019ko UZTAILA

2019ko MARTXOA

 

Berriki gauzatu diren obrak:

IRUDI OBRA AURREKONTUA AMAIERA URTEA

Obras de infraestructura hidráulica

 

Arazketa sistema berria Gopegi eta Ondategiko herriguneetarako

Helburua 3 isurketa gune kentzea. Apodakako akuiferoari eragiten zaion kaltea minimizatzea.

685.797,67

2019

Villanañeko hondakin urak Espejoko eskuin ertzeko estolda nagusira lotzeko proiektua, Gaubeako HUAn araztuak izan daitezen

Helburua: Isurketa guneak kentzea (3 unitate). Espejoko araztegiaren eraginkortasuna hobetzea.

35/2015 Dekretuaren bidez KBE (ES21110005) izendatutako Omecillo ibaiaren uraren habitata hobetzea

1.467.048,79

2019

Santikurutze Kanpezuko baratzeen eremuan (tartea: gasolindegia - ingurabide zubia) saneamenduaren hodi biltzailea berritzeko eta bertara euri urak sartzea saihesteko proiektua

Helburua: Santikurutze Kanpezuko HUAren eraginkortasuna hobetzea, kolektorera euri urak sartu daitezen eragotzita

183.712,04

2018

 

Bikuñarako biltegi berria.

Helburua: Azpiegitura hobetzea; halako moldez non, horniketa gutxieneko osasungarritasun baldintzekin bermatuko baita.

208.758,84 

2018

Obras de infraestructura hidráulica

Apinaiz eta Maeztu artean saneamendurako kolektorea eraikitzeko proiektua.

Helburua: Galgitu ibaiaren ingurumen kalitatea babestea. Maeztuko HUAren eraginkortasuna hobetzea.

367.494,29

2018

Obras de infraestructura hidráulica

Sobrongo hornikuntza sistemaren hoditeria berritzeko eraikuntza proiektua. Tartea: A-4326 errepidearen bidegurutzea – Bergondako deribazioa eta osagarria

Helburua: Horniketa sistema hobetzea, zeinak Sobrongo zundaketak aprobetxatzen baititu, horniduraz gabetzeko arriskuan daudelako Bergonda, Fontecha eta Larrazubiko guneak.

584.908,38

2017

Obras de infraestructura hidráulica

Dulantziko ipar-mendebaldean euri uren eta ur beltzen sareak bereiztea

Helburua: Dulantziko HUAren eraginkortasuna hobetzea, kolektorera euri urak sartu daitezen eragotzita.

432.254,97

2017

Obras de infraestructura hidráulica

Kolektore berria Gesaltza Añanarako eta Tuestarako, Gaubeako HUAraino

Helburua: Espejoko HUAren funtzionamendua optimizatzea. Hondakin uren tratamendua hobetzea.

35/2015 Dekretuaren bidez KBE (ES21110005) izendatutako Omecillo ibaiaren uraren habitata hobetzea. Erreka gazia haren adarra da.

862.990,05

2017

Obras de infraestructura hidráulica

Aramaioko Arraga auzoko saneamendua handitzea.

Helburua: Arraga auzoko isurketak eta Ibarra auzokoak batzea, hondakin uren arazketa hobetzeko.

21.847,76

2017

 

Obras de infraestructura hidráulica

Aletxatik Zekuiano eta Elortzarako hoditeria berritzea.

Helburua: hoditeriaren tarte bat berritzea orain dauden ur ihesak kendu eta sistemaren eraginkortasuna hobetzeko.

37.203,29

2017

Obras de infraestructura hidráulica

Tuyon putzu septiko berria eraikitzea

Helburua: Isurketa uren kalitatea hobetzea eta sarea handitzea, lehengo putzua kolapsatzeagatik.

58.989,68

2017

Obras de infraestructura hidráulica

Putzu septiko berria Villamancan

Helburua: Lehengo putzu septikoaren ordez beste bat jartzea, ezin delako konpondu. Isurketa parametroak hobetzea.

30.439,29

2017

Obras de infraestructura hidráulica

Argomaizko arazketa sisteman hobekuntzak egitea.

Helburua: Isurketa parametroak hobetzea lehenago esandakoa ez betetzeagatik.

34.568,39

2017

Obras de infraestructura hidráulica

Edateko urerako iragazki berria Baranbion

Helburua: Hornitutako uraren kalitatea hobetzea, uhertasuna kenduta filtro batekin.

60.203,39

2017

 

Arazketa sistema berria Urbisurako.

Helburua: Istora errekaren ingurumen kalitatea babestea.

130.126,41

2016