Ura Araban

Arro hidrografikoak

Uraren ziklo osoa kudeatzeko, bi arro hidrografiko mota bereizten dira:

  1. Erkidego arteko arroak: autonomia erkidego bat baino gehiago hartzen dutenak; Espainiako ibai handienak, oro har, multzo honetan sartzen dira.

  2. Erkidego barruko arroak: autonomia erkidego bakarra hartzen dutenak.

Cuencas hidrográficas
Cuencas hidrográficas

 

Azaleko urak

Geografikoki, sare bat osatzen dute urak Ebron drainatzen dituzten ibai eta ubideek. Horietako batzuk Ebron isurtzen dira zuzenean eta beste batzuk ibai horren ibaiadar garrantzitsuen iturriak dira. Urak zuzenean Ebrora isurtzen dituzten ibairik garrantzitsuenak hauek dira: Omecillo, Baias, Zadorra, Inglares eta Arabako Errioxako ibai eta ubideak. Ega ibaia Ebroren ibaiadarra da eta, bere urez gain, Berron ibaiaren urak ere eramaten ditu.

Lurraldeko ipar-ekialdean Arakil ibaiaren iturria dago; Arakil Argaren ibaiadarra da eta azken hori Ebrorena.

Iparraldeko arroan Kantauri itsasoan isurtzen diren ibai txikiak daude. Arro horretako Kadagua, Nerbioi eta Deba ibaien zati batzuk Araban daude. Arro horretako ibai garrantzitsuenak hauek dira: Herrerias, Izalde, Izoria, Nerbioi, Altube eta Aramaio.

Cuencas hidrográficas
Cuencas hidrográficas
 
 

Lurpeko urak

Arabako lurpeko urak urteko 325.000 milioi litro dira.

Arabako 429 herriguneetatik 198 helburu horrekin egindako zundaketetatik ateratako lurpeko urez hornitzen dira erabat edo neurri batean.

Horretarako, 200 zundaketa baino gehiago daude eginda eta horietatik 49.000 milioi litro ur baino gehiago atera daitezke urtean.

Iturburuak eta putzuak

Cuencas hidrográficas

 

 

Neurketa estazioen sarea

Arabako Foru Aldundiak, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuaren bitartez, ur emaria neurtzeko estazioen eta estazio hidrometeorologikoen Arabako sarea kontrolatzen du, zeinaren eginkizuna baita zenbait parametro meteorologiko eta hidrologikoren datuak biltzea.

Lurraldean dauden ibaiak kontrolatzea behar-beharrezkoa da, ur goraldi edo uholdeak direla eta ez ezik, lehorteak direla eta ere .

Gaur egungo sarea ur emaria neurtzeko 12 estaziok eta estazio hidrometeorologiko batek osatzen dute.

  • Ur emaria neurtzeko estazioak: ibaietako ur emariaren berri ematen dute.
  • Estazio hidrometeorologikoak: ur emariari eta euriari buruzko datuak biltzen dituzte, bai eta beste parametro meteorologiko batzuei buruzkoak ere, hala nola airearen tenperatura, hezetasun erlatiboa, haizearen norabidea eta abiadura eta abar; estazio horietako lau EAEko sistema hidrometeorologiko orokorraren barruan daude, zeina Eusko Jaurlaritzak kudeatzen baitu.

Neurketa estazioen sarea ikusi