Arabako hornidura eta saneamenduko plan zuzentzailea

Azken helburua da Arabako herritarrek ur hornidura egokia izatea bai kantitateari, bai kalitateari dagokionez, eta ingurumena babestea, emari naturalak errespetatuz, bermatuz urak tratatu egin direla berriz ere emarietara isuri aurretik eta isurketen eragin kaltegarriak minimizatuz.

Plana kontsultatu